Gazdaság

2014.02.06. 16:05

Mentőöv a visszavont engedélyű online pénztárgépek miatt károsult vállalkozásoknak

Vissza nem térítendő támogatás kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek korábban a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépeket rendelték meg.

Klecska Ernő

Nagy László Ivó, a székesfehérvári Gombócleső Sport Büfé vezetője időben és jól választott, neki van online pénztárgépe. A költségek a támogatás ellenére is magasak - mondta el

A Magyar Közlöny 2014. évi 13. számában megjelent a 3/2014. (I.31.) NGM rendelet, amely a 16/2013. (VI.3.) NGM rendeletet a visszavont engedélyű pénztárgépek miatt az alábbiak szerint módosítja.

Ezek szerint vissza nem térítendő támogatás adható annak a vállalkozónak, aki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által A017 és A018 számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, illetve üzembe helyezett ilyen pénztárgéppel rendelkezik, és a megrendelésről a pénztárgép forgalmazó a jogszabályban előírtaknak megfelelően adóhatóság (NAV) felé adatot szolgáltatott, vagy a megrendelést az üzemeltető a NAV e célra kialakított központi elektronikus rendelési felületén keresztül adta le.

A támogatás mértéke a pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg, de legfeljebb a vételár támogatás-tartalommal csökkentett összege. A támogatás az adóhatóság központi rendelési felületen keresztül igényelhető a megrendeléssel együtt. Az új megrendelést a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott megrendelés üzembe helyezési kódjával kell leadni.

Az ügyben érintett, pénztárgép-cserére kötelezett vállalkozásoknak a támogatás igénylésekor nyilatkozniuk kell többek között az igényelt összegről és az A017, illetve az A018 számon engedélyezett pénztárgép eladójának nevéről és adószámáról, akivel szemben a követelésük fennáll.

Az érintettek ezt követően 15 napon belül kötelesek a követelés alapjául szolgáló szerződés, a kifizetés alapjául szolgáló számla és a fizetést igazoló dokumentum másolatát az állami adóhatóságnak át- vagy postán feladni.

Az üzemeltetőt megillető támogatás összegéről az adóhatóság a dokumentumok beérkezését követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a megrendelésben megjelölt eladót, és a támogatás összegét előlegként átutalja. Az üzemeltető támogatási igényét az állami adóhatósághoz február 16-ig jogosult benyújtani tudta meg lapunk.

Azokra az üzemeltetőkre, akik a két visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett már megrendelték az új, érvényes engedéllyel rendelkezőt, s akik nem az adóhatóság központi rendelési felületéről indított megrendeléssel vásárolták meg az új pénztárgépet és rendelkeztek annak üzembe helyezéséről, más szabályok vonatkoznak. Ezek közül az a legfontosabb, hogy a támogatás nem a pénztárgép megrendeléssel egyidejűleg, hanem attól függetlenül, a központi rendelési felületen igényelhető, s ha az új pénztárgép beszerzésekor a teljes vételárat kiegyenlítették, a támogatást az állami adóhatóság a szükséges dokumentumok benyújtását követően közvetlenül az üzemeltetőnek folyósítja.

A pénztárgépek cseréjéhez nyújtott ötvenezer forint állami támogatásról szóló NGM rendelet január 23-án módosított passzusai egyelőre nem változtak. Főszabálytól eltérően, feltételhez kötötten igénybe vehető a támogatás február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgép után is, ha a kiskassza (elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép) üzemeltetője 2013. október 1. előtt leadott megrendeléssel rendelkezik hívja fel a figyelmet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

 
Ezek is érdekelhetik