Hírek

2014.02.18. 17:35

A munka és az anyaság egyaránt fontos?

Vajon miként gondolkodnak a fiatalok a férfi-női szerepekről, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséről?

Az olasz EP-képviselő, Licia Ronzulli szavaz az Európa Parlament ülésén: ölében helyes a kislányával, Victoriával. A képviselő számára a munka és az anyaság egyaránt fontos (Fotó: Európa Parlament)

E kérdéseket járta körbe az Ipsos országos reprezentatív kutatása, amely során 550 15-25 éves fiatalt kérdeztek meg. A kutatás tanulsága szerint a 15-25 évesek három jól elkülöníthető csoportba sorolhatók vélekedéseik alapján.

A fiatalok egyharmada egyenlőségre törekszik: úgy gondolja, a családi élet és a munkavállalás összeegyeztethető, ha nem ragaszkodnak a tradicionális férfi-női szerepekhez. 37%-uk elutasító azzal a nézettel szemben, hogy a férfi feladata a pénzkeresés, a nőé pedig a háztartás és a család ellátása. 82%-uk szerint az a helyes, ha a férfi és a nő is hozzájárul a háztartás jövedelméhez. Ők vallják legnagyobb arányban (69%), hogy egy édesanya munkavállalása nem befolyásolja a családi élet kiegyensúlyozottságát. Többségük az átlagosnál magasabb jövedelmű családban él, körükben felülreprezentáltak a gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők.

A 15-25 évesek közel fele konzervatívabb nézeteket vall. Körükben csupán 28% azok aránya, akik állítják: az anyaság és a munkavállalás összeegyeztethető. 45%-uk szerint a gyermek megsínyli, ha a kicsi 6 éves kora előtt dolgozik az anyja. 60%-uk egyetért a hagyományos szerepmegosztással, miszerint a férfi a pénzkereső, a nő a családi tűzhely őrzője. Az élettársi vagy házastársi kapcsolatban élő 15-25 éves fiatalok 65%-a e csoportba tartozik. A konzervatív nézeteket vallók jellemzően az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű családok tagjai, szakmunkás és szakközépiskolai végzettségűek.

A harmadik, a bizonytalanok csoportja (25%): tagjai bár több tekintetben konzervatív nézeteket vallanak, ám a különböző élethelyzetek megítélésekor elbizonytalanodnak. Leginkább azzal értenek egyet, hogy hatéves koráig az édesanyának a gyermekei mellett a helye (38%), s hogy a hagyományos szerepmegosztás a helyes (40%). 46%-uk szerint a férfi feladata az anyagi biztonság megteremtése. A karrier és a magánélet összeegyeztetése kapcsán azonban a csoport többsége nem tud dűlőre jutni. A csoportban felülreprezentáltak a szakmunkás végzettségűek, az alacsonyabb jövedelmű családokban élők,.Ezek is érdekelhetik