Hírek

2006.12.07. 03:28

A települések számítanak rá

Megyei körkép (bkl-gg-kk- vv) - Páyázatok nélkül egyik önkormányzat sem lenne képes csupán önerőből fejleszteni. Sok helyen üres a pénztárca, takarékoskodnak, hogy megteremtsék az önrészt, kell a pályázathoz.

Kovalcsik Katalin

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa legutóbbi ülésén elfogadta annak a 13 projektötletnek a listáját, melyet az elkövetkező két évben a legfontosabbnak tart. A felsorolásnak az élén a belterületi, illetve külterületi úthálózat fejlesztése áll. A turizmus élénkítését, a településközpontok rehabilitációját, az e-közigazgatás kialakítását tartalmazzák a következő pontok. Prioritást élvez továbbá az intézmények akadálymentesítése, a lakótelkek kialakítása, a bel- és külterületi vízrendezés. A lista a kiemelt célok között tartalmazza a különleges gondoskodást igény- lő személyek ellátását, a közbiztonság helyzetének javítását, az épített örökség védelmét, a humán infrastruktúra, az egészségügy fejlesztését. Nem maradt ki a felsorolásból a borvidék - úgymond - fejlesztése sem.

Ezen gyűjtőfogalmak alá besorolhatók a települések konkrét projektötletei. Így például az ülésen elhangzott, hogy Nagyveleg változatlanul a szennyvízcsatornázást tartja a legfontosabbnak, Balinkán egészségházat kívánnak építeni, Söréden a temetőt kívánják rendbe tenni.

Az Enyingi kistérség felzárkóztatását, fejlesztését - tekintettel a települések gazdasági, társadalmi hátrányos helyzetére - csak hathatós segítséggel, pályázatok útján tudják elképzelni. A polgármesterek tíz fő pontból álló listát állítottak össze. Ebben kiemelten szerepel Enying, Lajoskomárom és Dég, valamint Kisláng és Mátyásdomb szennyvízcsatornázásának megoldása; a lajoskomáromi termál- és gyógyfürdő, szálló megépítése, a dégi Festetics-kastély és park hasznosítása, a Bozót-patak rendezése; az enyingi Batthyány-kastély felújításának folytatása, előkészítése a funkcióváltásra, a kistérségi orvosi rendelőintézet megépítése. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a településközpontok rehabilitációjára, a középületek felújítására, bővítésére, akadály- mentesítésére, a belterületi utak felújítására, a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldására, járdák, kapubejárók építésére. Az ivóvíz minőségének javítása mindenütt el-odázhatatlan. A sportpályákat korszerűsítenék, tornatermeket, tornacsarnokot, termálvízhez kötött tanuszodát építenének, a balatoni körgyűrűhöz való csatlakozással kerékpárutat létesítenének. Megoldanák a művelődési házak, könyvtárak korszerűsítését, inkubátorházat alakítanának ki. Tervezik a temetők, közparkok, emlékhelyek rehabilitációját. Önálló projektként szerepel a listán a kabókapusztai Vargatanya turisztikai fejlesztése.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

Ezen gyűjtőfogalmak alá besorolhatók a települések konkrét projektötletei. Így például az ülésen elhangzott, hogy Nagyveleg változatlanul a szennyvízcsatornázást tartja a legfontosabbnak, Balinkán egészségházat kívánnak építeni, Söréden a temetőt kívánják rendbe tenni.

Az Enyingi kistérség felzárkóztatását, fejlesztését - tekintettel a települések gazdasági, társadalmi hátrányos helyzetére - csak hathatós segítséggel, pályázatok útján tudják elképzelni. A polgármesterek tíz fő pontból álló listát állítottak össze. Ebben kiemelten szerepel Enying, Lajoskomárom és Dég, valamint Kisláng és Mátyásdomb szennyvízcsatornázásának megoldása; a lajoskomáromi termál- és gyógyfürdő, szálló megépítése, a dégi Festetics-kastély és park hasznosítása, a Bozót-patak rendezése; az enyingi Batthyány-kastély felújításának folytatása, előkészítése a funkcióváltásra, a kistérségi orvosi rendelőintézet megépítése. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a településközpontok rehabilitációjára, a középületek felújítására, bővítésére, akadály- mentesítésére, a belterületi utak felújítására, a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldására, járdák, kapubejárók építésére. Az ivóvíz minőségének javítása mindenütt el-odázhatatlan. A sportpályákat korszerűsítenék, tornatermeket, tornacsarnokot, termálvízhez kötött tanuszodát építenének, a balatoni körgyűrűhöz való csatlakozással kerékpárutat létesítenének. Megoldanák a művelődési házak, könyvtárak korszerűsítését, inkubátorházat alakítanának ki. Tervezik a temetők, közparkok, emlékhelyek rehabilitációját. Önálló projektként szerepel a listán a kabókapusztai Vargatanya turisztikai fejlesztése.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

Ezen gyűjtőfogalmak alá besorolhatók a települések konkrét projektötletei. Így például az ülésen elhangzott, hogy Nagyveleg változatlanul a szennyvízcsatornázást tartja a legfontosabbnak, Balinkán egészségházat kívánnak építeni, Söréden a temetőt kívánják rendbe tenni.

Az Enyingi kistérség felzárkóztatását, fejlesztését - tekintettel a települések gazdasági, társadalmi hátrányos helyzetére - csak hathatós segítséggel, pályázatok útján tudják elképzelni. A polgármesterek tíz fő pontból álló listát állítottak össze. Ebben kiemelten szerepel Enying, Lajoskomárom és Dég, valamint Kisláng és Mátyásdomb szennyvízcsatornázásának megoldása; a lajoskomáromi termál- és gyógyfürdő, szálló megépítése, a dégi Festetics-kastély és park hasznosítása, a Bozót-patak rendezése; az enyingi Batthyány-kastély felújításának folytatása, előkészítése a funkcióváltásra, a kistérségi orvosi rendelőintézet megépítése. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a településközpontok rehabilitációjára, a középületek felújítására, bővítésére, akadály- mentesítésére, a belterületi utak felújítására, a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldására, járdák, kapubejárók építésére. Az ivóvíz minőségének javítása mindenütt el-odázhatatlan. A sportpályákat korszerűsítenék, tornatermeket, tornacsarnokot, termálvízhez kötött tanuszodát építenének, a balatoni körgyűrűhöz való csatlakozással kerékpárutat létesítenének. Megoldanák a művelődési házak, könyvtárak korszerűsítését, inkubátorházat alakítanának ki. Tervezik a temetők, közparkok, emlékhelyek rehabilitációját. Önálló projektként szerepel a listán a kabókapusztai Vargatanya turisztikai fejlesztése.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

Az Enyingi kistérség felzárkóztatását, fejlesztését - tekintettel a települések gazdasági, társadalmi hátrányos helyzetére - csak hathatós segítséggel, pályázatok útján tudják elképzelni. A polgármesterek tíz fő pontból álló listát állítottak össze. Ebben kiemelten szerepel Enying, Lajoskomárom és Dég, valamint Kisláng és Mátyásdomb szennyvízcsatornázásának megoldása; a lajoskomáromi termál- és gyógyfürdő, szálló megépítése, a dégi Festetics-kastély és park hasznosítása, a Bozót-patak rendezése; az enyingi Batthyány-kastély felújításának folytatása, előkészítése a funkcióváltásra, a kistérségi orvosi rendelőintézet megépítése. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a településközpontok rehabilitációjára, a középületek felújítására, bővítésére, akadály- mentesítésére, a belterületi utak felújítására, a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldására, járdák, kapubejárók építésére. Az ivóvíz minőségének javítása mindenütt el-odázhatatlan. A sportpályákat korszerűsítenék, tornatermeket, tornacsarnokot, termálvízhez kötött tanuszodát építenének, a balatoni körgyűrűhöz való csatlakozással kerékpárutat létesítenének. Megoldanák a művelődési házak, könyvtárak korszerűsítését, inkubátorházat alakítanának ki. Tervezik a temetők, közparkok, emlékhelyek rehabilitációját. Önálló projektként szerepel a listán a kabókapusztai Vargatanya turisztikai fejlesztése.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

Az Enyingi kistérség felzárkóztatását, fejlesztését - tekintettel a települések gazdasági, társadalmi hátrányos helyzetére - csak hathatós segítséggel, pályázatok útján tudják elképzelni. A polgármesterek tíz fő pontból álló listát állítottak össze. Ebben kiemelten szerepel Enying, Lajoskomárom és Dég, valamint Kisláng és Mátyásdomb szennyvízcsatornázásának megoldása; a lajoskomáromi termál- és gyógyfürdő, szálló megépítése, a dégi Festetics-kastély és park hasznosítása, a Bozót-patak rendezése; az enyingi Batthyány-kastély felújításának folytatása, előkészítése a funkcióváltásra, a kistérségi orvosi rendelőintézet megépítése. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a településközpontok rehabilitációjára, a középületek felújítására, bővítésére, akadály- mentesítésére, a belterületi utak felújítására, a felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldására, járdák, kapubejárók építésére. Az ivóvíz minőségének javítása mindenütt el-odázhatatlan. A sportpályákat korszerűsítenék, tornatermeket, tornacsarnokot, termálvízhez kötött tanuszodát építenének, a balatoni körgyűrűhöz való csatlakozással kerékpárutat létesítenének. Megoldanák a művelődési házak, könyvtárak korszerűsítését, inkubátorházat alakítanának ki. Tervezik a temetők, közparkok, emlékhelyek rehabilitációját. Önálló projektként szerepel a listán a kabókapusztai Vargatanya turisztikai fejlesztése.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

A Sárbogárdi kistérség sem szeretne kimaradni a pályázati lehetőségekből, így csokorba szedték megvalósíthatónak tűnő elképzeléseiket. A térséghez tartozó települések három közös, legfontosabb témát jelöltek meg. Szeretnék felújíttatni a sárbogárdi művelődési, közösségi házat és szolgáltató központ kialakítását is tervezik. Az egészségügyi ellátás fontosságát jelzi, hogy a kistérségi egészségház is szerepet kapott a projektek között. A kistérségi inkubátorház helyét a sárbogárdi volt szovjet laktanya területén, a volt iskolán belül szeretnék megtalálni. A települések még szeretnének iskolát, óvodát felújítani, szennyvízhálózatot kiépíteni, megoldani a felszíni vízelvezetést, illetve utakat felújítani. Nagylók célja például, hogy megszüntessék zsáktelepülés jellegét.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

A velencei-tavi társulás a tómeder, a partfal rendbehozását, a kerékpárutat, a felszíni vízelvezetést tartja a legfontosabbnak. Velencén iskolát szeretnének korszerűsíteni, fedett sétányt kialakítani. Sukorón a régi hivatalban galériát, Pákozdon új óvodát, Nadapon az óvodabővítést, Zichyújfaluban az orvosi rendelő kialakítását egy régi épületben, Kápolnásnyéken igazgatási és kulturális központot terveznek.

Ezek is érdekelhetik