Repedt bordákkal futott fűhöz-fához

2023.09.28. 20:00

Nem fizet a biztosító egy buszbaleset sérültjének Székesfehérváron

Palocsai Jenő

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu

 

Helyreigazítás: cikkünkben nem megalapozott az az állítás, hogy a biztosító bordatörésre/bordarepedésre vonatkozó kárbejelentést utasított el, mert ilyen jellegű kárbejelentés nem érkezett a biztosítóhoz, így azt el sem utasíthatta.

Egy hirtelen kivágódó autó miatt beletaposott a fékbe a buszsofőr, hogy elkerülje az ütközést. Több utas elesett, az egyiknek a bordái is megrepedtek, orvosnál is volt, de hiába ment a közlekedési vállalathoz és az azzal szerződésben álló biztosítóhoz, mindenhonnan üres kézzel távozott. A hírlaphoz is eljött, igazát keresve, így mi is megkerestük kérdéseinkkel a két társaságot.

Történt egyszer, hogy egy helyijáratos busz vészfékezésre kényszerült és nem a sofőr hibájából. Ettől függetlenül a hirtelen sebességcsökkenés miatt több utas is összeborult, egymásra esett. Az egyik akkor, a hirtelen ijedtségtől, stressztől, kisebb sokktól úgy érezte, hogy minden rendben, ám miután leszállt és hazament, érezte, hogy egyre jobban fáj az oldala, így kórházba, pontosabban az ügyeletre kellett mennie. A sürgősségi osztályon aztán kiderült, több bordája megrepedt. Az utasbiztosítás intézménye miatt a pórul járt utas joggal bízhatott abban, hogy megtérítik a kárát, és nem csak a bordarepedések miatti fájdalmakat, és a sok utánajárást, hanem a baleset miatt kieső 26 napot is, amit táppénzen töltött. A közlekedési vállalat azt mondta, majd a táraság biztosítója rendezi az ügyet, ők azonban nem fizettek. Egészen pontosan azt írták a sérültnek, hogy: 

" A biztosító kockázatviselési köréből kizárja a porcsérülésekkel, rándulásokkal, ficamokkal, zúzódásokkal, horzsolásokkal, húzódásokkal, továbbá a nem baleseti eredetű vérzésekkel összefüggésben bekövetkezett eseményeket." 

Erre hivatkozva, a bordatörést mellkasi zúzódásnak titulálva, a biztosító nem fizet. Azóta a sérült utas ide-oda jár, igazát keresve, de mindenhol tovább küldik, pedig állítja, hogy a biztosítási díj benne foglaltatik a menetjegyek árában. 

A szomorú történet szereplője felkereste szerkesztőségünket, markában szorongatva a balesetet követően kitöltött papírokat és az azóta kapott dokumentumokat, és elmondta elejétől a végéig kanosszajárását. Ezen az úton elindulva mi is felkerestük a két társaságot. 

A Volánbusz Zrt, Kommunikációs Igazgatóságától érkezett válasza már az elején hangsúlyozza, hogy nincs benne a biztosítás a jegyárban. 

„A Volánbusz közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett kötött utasbiztosítási szerződést. A fizetendő utazási díjakat nem társaságunk – mint szolgáltató –, hanem a megrendelő határozza meg. A biztosítás díja nem jelenik meg a jegyek és bérletek árában. Az utasbiztosítási szerződés a Volánbusz által üzemeltetett összes járatra kiterjed, minden utasunk számára azonos feltételekkel és egységes szolgáltatási csomaggal. Az utasbiztosítási szerződésre vonatkozó információk honlapunkon és a nagyobb állomásainkon kifüggesztett tájékoztatókban megtalálhatók, fogalmaz a Volánbusz.” 

A kártérítés menetéről, és összetettségéről is kérdeztük a közlekedési vállalatot a konkrét eset kapcsán is, általánosságban értve is. 

„Utasbiztosításunk csak az első lépcső egy kártérítési igény érvényesítése során utasaink számára, és sok esetben a leggyorsabb is, tekintettel egy vitatott felelősségű közlekedési balesetre, ahol hatósági eljárás indul. Amennyiben a Volánbusz felelőssége megállapítható egy baleset kapcsán, társaságunk helytáll a felmerült kárigényekért. Ezen igények fedezetére kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB) és szolgáltatói felelősségbiztosítással is rendelkezünk a törvényi előírásoknak megfelelően. Társaságunk felelősségi körén kívül eső káresetek esetén azonban nincs helytállási kötelességünk.” Megkérdeztük azt is, hogy egyébként mennyire jellemzőek a buszos balesetek, akár országos, akár Fejér megyei szinten? 

„A tavalyi évben a belföldi menetrend szerinti helyi és helyközi járatainkra 100,7 millió díjterméket értékesítettünk, az utazások száma meghaladta az 520 millió főt. Fejér vármegyében csaknem 38 millió utazásról gondoskodtunk, több mint 5 millió díjtermék értékesítése mellett. Az utazásszám magába foglalja a jogszabályok által meghatározott díjmentes utazásokat is. Társaságunk egy évben közel 2000 anyagi káros közlekedési baleset és utasbaleset részese, amelyek többsége idegen hibás eset. A társaságunkat érintő káreseményeknek csak töredéke jár személyi sérüléssel, fogalmazott a VOLÁNBUSZ Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. 

A szerződésben biztosítási fedezet alá vont eseményeket, és azokhoz rendelt szolgáltatási összegeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

  

Biztosítási esemény: Biztosítási összeg Forintban káreseményenként/fő(utas): 
Baleseti halál: 2.000.000.- 
Baleseti rokkantság (100%-50%), a rokkantsági fokkal megegyező %-os mértékben: 2.000.000.- 
Baleseti rokkantság (49%-11%), a rokkantsági fokkal megegyező %-os mértékben: 2.000.000.- 
Baleseti rokkantság (10%-1%), fix összeg: 200.000.- 
Baleseti műtéti térítés, a műtét súlyosságtól függően: 300.000.- 
Csonttörés, egyszeri: 50.000.- 
28 napon túl gyógyuló baleseti sérülés esetén egyszeri: 100.000,- 
Baleseti költségtérítés, egyszeri: 50.000.- 
Balesetből eredő iratpótlás költsége egyszeri: 30.000.- 
Baleseti kórházi napi térítés maximum.: 30 napra: 3.000.- 

Poggyász, viselt vagy magánál tartott egyéb vagyontárgy pótlási költsége egyszeri: 

  

Szublimitek: 

kézipoggyász: 100.000 Ft/kár/fő, 

útipoggyász: 100.000 Ft/kár/fő, 

kerékpárszállítón szállított kerékpár: 200.000 Ft/kár/kerékpár. 

A közlekedési vállalat után természetesen a biztosító társaság következett. Az UNIQA Biztosító Zrt. levele így kezdődött: 

„A Biztosító minden sajnálatos kárügyet az összes körülmény és a rendelkezésre bocsátott iratok, orvosi dokumentumok, hatályos jogszabályok és az érintett biztosítási termék szerződési feltételeinek figyelembevételével, azzal összhangban, teljeskörűen bírál el. A Volánbusz, a Biztosítóval létrejött csoportos utasbiztosítási szerződés szerződője és egyben a biztosítottak felé a tájékoztatásra kötelezett is. A biztosítási feltétel maradéktalanul tartalmazza a szerződésben megnevezett személyek jogait és egyben kötelességeit is.” 

Általánosságban tehát ennyit tudtunk meg, de a hozzánk bordarepedésből gyógyulófélben érkező ügye ezzel még nem oldódott meg. Konkrét kérdésünkre a következő választ kaptuk: 

„A szóban forgó kárüggyel kapcsolatban konkrét információkat megosztani nem áll módunkban, hiszen a szigorú adatvédelmi szabályok alapján az ügyfelek engedélye, hozzájárulása nélkül semmilyen adatot vagy információt nem tehetünk nyilvánossá. Emellett ön levelében kifogásolja, hogy a biztosító a kárrendezést a biztosított, mint károsult aktív közreműködéséhez köti, ez azonban a káresemények körülményeinek kivizsgálása szempontjából elengedhetetlen. Fontos hangsúlyozni, hogy sem Volánbusz, mint szerződő, sem a biztosító nem rendelkezik a kárelbíráláshoz szükséges minden információval, dokumentummal. A kárbejelentés lépései, illetve, hogy kinek mikor mi a kötelezettsége, hol tehet kárbejelentést a biztosított, milyen dokumentumok szükségesek a kárigény elbírálásához a mindenkori hatályos szerződési feltételek tartalmazzák: a kárigény elbírálásához a biztosítottnak a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentések tartalmának ellenőrzését a biztosító számára, fogalmazott Herczeg Anna marketing és kommunikációs vezető. 

Az elbírálással kapcsolatos kérdésünkre a biztosító azonos választ adott, mint a sérültnek, vagyis azt, hogy: 

„Azt, hogy az utasbiztosítás milyen biztosítási eseményekre nyújt fedezetet szintén a biztosítási feltétel tartalmazza, amelynek értelmében biztosító a kockázatviselési fedezetből egyértelműen kizárja a porcsérüléseket, rándulásokat, ficamokat, zúzódásokat, horzsolásokat, húzódásokat, továbbá a nem baleseti eredetű vérzéseket. A kárügyintézők – amennyiben szükséges orvosszakértő bevonása mellett – bírálják el a kárügyeket, tehát minden esetben szakértői kompetencia alapján kerül megállapításra, hogy a káresemény következtében „egyszerű” zúzódás, rándulás történt, avagy csonttörést, csontrepedést szenvedett el a károsult. Természetesen, amennyiben igazoltan a balesettel összefüggésben csonttörést szenvedett el az utas, akkor a biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.” 

 A Biztosító kockázatviselése a szerződéses feltételekkel összhangban az alábbi fedezetekre terjed ki: 

Baleseti halál, 

Baleseti maradandó rokkantság, 

Baleseti kórházi napi térítés, 

Baleseti műtét, 

Csonttörés, csontrepedés, 28 napon túl gyógyuló baleseti sérülés (egyszeri térítés) 

28 napon belül gyógyuló baleseti sérülés esetén egyszeri térítés (múlékony sérülések) 

Baleseti költségtérítés 

Poggyász- és ruházati kár 

Balesetből eredő személyi okmánypótlás. 


Mint azt az Uniqa tájékoztatásából megtudtuk: „A biztosító a közlekedési eszközökön utazó valamennyi utas ún. veszélyközösségének védelme céljából sem fizethet olyan sérülésre, mely a szerződéses feltételek szerint nem tartozik a fent felsorolt biztosítási események közé. A károsultak nincsenek elzárva attól a lehetőségtől, hogy jogi képviselő segítségnyújtását vegyék igénybe, azonban a honlapunkon fellelhető tájékoztatók alapján meghatalmazott közreműködése nélkül is tudnak velünk kapcsolatot tartani, hiszen kollégáink igyekeznek minden esetben teljeskörű tájékoztatást adni, egyéni kárügyeket szem előtt tartva segítséget nyújtani.” 

Ha valaki megsérült a buszon és sem a közlekedési vállalattal, sem a biztosítóval nem tud megegyezni, akkor sincs veszve semmi. Az utasnak olyankor célszerű írásban bejelentenie a kártérítési igényét az érintett felekhez, amire azoknak írásban kell válaszolnia. Elutasítás, vita esetén a kártérítési igénye érvényesítése érdekében, illetve a biztosítással kapcsolatos panaszával bírósági pert is indíthat a sérült, vagy békéltető testülethez fordulhat. Ez egy speciális eset, vagyis az utasjogokkal, a buszos szolgáltató panaszkezelésével kapcsolatban nem a fogyasztóvédelmet kell keresni, hanem az Építési és Közlekedési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályát. A biztosító panaszkezelését pedig a Magyar Nemzeti Bank vizsgálhatja.

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában