Múltidéző

2022.01.14. 13:00

Fejér évfordulós emlékei január 14-én

Kecskés Zoltán

A kocsmákon túl 

Pontosan 60 évvel ezelőtt egy felcsúti idős parasztember így nyilatkozott lapunknak a településen megnyílt, újdonságnak számító ifjúsági klubról: – Az én időmben nem volt más, csak a kocsma. Ott verődtünk össze szombatra, vasár­napra. A kocsmával szemben meg, amott a túlsó oldalon sétálgattak a lányok. Az utca két olda­láról szemezgettünk, évődtünk. Ma meg? Itt a kultúrház. A napokban klubot is kaptak… – mondta a bácsi. Akkoriban az egyik legújabb és legörvendetesebb az új falusi ifjúsági klubok megalakulása volt. Egyszeriben kezdtek el létrejönni megyeszerte, s az 1962-es évben jócskán, csaknem harminc mű­ködött. A felcsútiaknál például úgy megkedvelték a fia­talok, hogy ez az egyik leglátogatottabb része volt a településnek. De hasonló klubok alakultak másfelé is, ugyanis a falvak lakói rájöttek, akárcsak az az idős pa­rasztbácsi, hogy az ifjúsági kluboknak igen nagy értékük van. 

 

Új sütőüzem 

1972-ben ezen a napon címlapon számolt be a Fejér Megyei Hírlap a Nagykarácsonyban megnyílt Mezőföldi Egye­sült ÁFÉSZ sütőüzemről. A két sütőteres pékség 920 ezer forint beru­házási költségből épült, amelyhez a megyei tanács 280 ezer forint állami támo­gatással járult hozzá. Az új sütöde naponta harminc mázsa kenyeret, három mázsa pék­süteményt készített, és Nagykarácsonyon kívül ellátta Előszállás, valamint további három kisebb település bolt­jait is. 

 

Leg-leg a Fehérvár-rali 

Színészek helyett sportolók léptek a Vígszínház színpa­dára 20 évvel ezelőtt január 14-én, ahol a jubileu­mi, 100. születésnapját ün­nepelte a magyar autósport. A rendezvényen több díjat is átad­tak. Külön értékelték a szövet­ség égisze alatt működő szak­ágak tavalyi versenyeit – ez megközelítőleg is ötven különféle autós viadalt jelentett –, s a ta­pasztalatok alapján a legjobb magyarországi rendezésnek a Fehérvár-ralit minősítették. A szervezőbizottság társ­elnöke, Major Zoltán az elismerést igazi csapatmunkának tar­totta. Mint mondta, a szervezők, a rendezők és a közreműködők mellett a tá­mogatóiknak, a versenyzők­nek és a nézőknek is köszönettel tartoznak.

Ezek is érdekelhetik