A Vasmű nyertes ajánlattevője

2023.07.11. 17:00

A Dunaferr felszámolója a Libertyvel köthet megállapodást

A Liberty Steellel köthet üzletrész – adásvételi megállapodást a Dunaferr felszámolója. A vonatkozó Kormányrendelet szerint az értékesítési eljárásban nyertes ajánlattevő személye a Liberty Steel Central Europe Kft., aki a legmagasabb vételárra 55 millió EUR ajánlatot tett. – tette közzé a Fővárosi Törvényszék a Cégközlönyben.

Fotónk illusztráció!

Forrás: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Társlapunk információi szerint, összesen öten jelentkeztek az értékesíteni kívánt az ISD Dunaferr Zrt. "f.a." és ISD Kokszoló Kft. "f.a." un. Céltársaságokba (Duna Furnace Dunai Vamű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.) bevitt üzletrészei együttes, 100 százalékos megvásárlására, de csak a Liberty Steel Central Europe Kft. és a Vulcan Steel Private Company Ltd. nyújtott be a Részvételi Felhívásban előírt feltételeknek megfelelően érvényes ajánlatot.

Az Ajánlattételi Felhívásban rögzítettek szerint az érvényes pályázat esetén -, amely 10 millió EUR ajánlati biztosíték befizetését is tartalmazta - a legmagasabb árat ajánló pályázó nyert (Ez az előírt – 52.859.205 EUR, azaz 20,5 milliárd Ft - minimál árnál nagyobb kellett, hogy legyen! – a szerk.). Mindamellett helyt kell állnia a megállapított 36,9 milliárd forint környezeti terhekért, a működéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért, a CO2 kvóták helyzetének rendezéséért, mintegy 3450 munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló átvételéért. A kötelezettségvállaló nyilatkozatban szerepel az is, hogy a Céltársaságok által átvett munkavállalók munkaviszonyát a zárástól (ez több hónapig tarthat) számított három hónapig, de legkésőbb 2023. december 31-ig munkáltatói felmondással nem lehet megszüntetni. Ugyanakkor a megszerzett üzletrészeket harmadik személy részére három évig sem közvetlenül, sem közvetve nem lehet elidegeníteni, „ide nem értve” adott esetben a cégcsoporton belüli tulajdoni átrendeződést.

Hogyan jutott idáig a Dunaferr?

Mint ismeretes az ISD Dunaferr Zrt. működésének jogi háttere hosszú ideje nem volt biztosított, nincs igazgatósága, felügyelő bizottsága, sem cégvezetője, és jelentős, közel 500 milliárd forintnyi tartozást halmozott fel. Hosszú hónapokon keresztül törvénytelenül két részletben fizette a munkabéreket és nem tudta kifizetni a villamosenergia számláit sem, ezért ez utóbbi miatt a kormány 2022. november 30-án a Magyar Közönyben közzétett határozatával megelőzte egy katasztrófahelyzet kialakulását azzal, hogy a vasmű szerves részeként működő ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ISD POWER) székhelye és telephelyei zavartalan villamosenergia-ellátását rendeletileg szabályozta és egy súlyosabb üzemzavar megelőzése, megakadályozása érdekében a kormány felállította a Védelmi Bizottságot. Egyben szükség volt a kokszoló alapanyag ellátásának biztonságos beszállítására is, mert ellenkező esetben le kellett volna állítani a gyártóművet, amellyel helyrehozhatatlan károk keletkeztek volna. 

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Átlátható felszámolási folyamat

Ezt követően a kormány 2022. december 14-én rendeleti úton módosította a csődtörvényt, ami a Dunaferr Fővárosi Törvényszék által elrendelt felszámolási eljárása megkezdéséhez vezetett. A kormányrendeletben foglalt döntések összehangolt végrehajtása hozzájárult ahhoz, hogy megindult a Dunaferr felszámolása, működésbiztonságának rendezése. 

2023. január 30-án a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény újabb rendeleti úton történő módosításáról döntött a kormány, amely szerint, ha az Adós (nevezetesen például a Dunaferr – a szerk.) gazdasági tevékenységének folytatása az Adós vagyona értékének megőrzése szempontjából feltételezhetően nagyobb előnnyel jár, mint a gazdasági tevékenységének (végleges) befejezése, az Adós a tevékenységét akkor is biztosíthatja, ha az Adós gazdasági tevékenysége veszteséges, azaz veszteséggel is működhet egy cég, ha ezzel meg lehet őrizni annak vagyonát. Ez történt a felszámolás alá került Dunaferr-rel.

A kormányrendeletek jogtiszta helyzet lehetőségét teremtették meg, ezzel lehetőség nyílt arra is, hogy az adott vállalkozásban befektetők is megjelenjenek.

A felszámolási eljárás alatt álló Dunaferr felszámolója a felszámolás idejére bérmunka szerződést kötött, amely lehetőséget adott a teljes termelési folyamat újraindítására és fenntartására az értékesítési folyamat alatt, annak lezárásáig.

Részvételi Felhívás – célegyenesben a Dunaferr értékesítése

A Dunaferr felszámolási és értékesítési eljárásának dokumentumai között a Részvételi Felhívás az, amelyben transzparens módon elérhető volt a teljes értékesítési folyamat.

E szerint az ISD Dunaferr Zrt. felszámolója, a nyilvános „Részvételi Felhívást” az ISD Dunaferr Zrt. „fa” és az ISD Kokszoló Kft. „fa” együttes értékesítésével kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék április 20-án tette közzé a Cégközlönyben. A folyamat május 5-vel fontos mérföldkőhöz érkezett, eddig kellett ugyanis jelentkezni, jelezni a szándékot - a dokumentumban közzétettek szerint - az ISD Dunaferr Zrt. „fa” és az ISD Kokszoló Kft. „fa”, együttesen, mint Adósok által létrehozandó un. Céltársaság üzletrészei 100 százalékának megvételére. A törvényszéki végzés dokumentuma szerint a Részvételi Felhívás kizárólagos célja azon pályázók azonosítása és részvételi szándékának megismerése volt, akik rendelkeznek mindazon tárgyi, szakmai és személyi feltételekkel, amelyek alapján biztosított a későbbi nyertes pályázó által az Adósok gazdasági tevékenységének folytatása. Azon pályázók, akik érvényes pályázatot nyújtottak be és megfeleltek a közzétett Részvételi Felhívásban foglalt feltételeknek, jogosulttá válhattak arra, hogy kézhez kapják az Ajánlattételi Felhívást, amely alapján ajánlatot tehettek a Céltársaság üzletrészei 100%-nak megvételére.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ajánlattételi Felhívás – a Liberty Steel és Vulcan Steel folytathatta

A nemzetbiztonsági előminősítő eljárás eredményét követően a felszámoló két érvényes pályázatot állapított meg, a Liberty Steel Central Europe Kft. és a Vulcan Steel Private Company Ltd. teljesítette a Részvételi Felhívásban előírt feltételeket. – állt a Fővárosi Törvényszék által a Cégközlönyben június 15-én közzétett végzésében. Így ők voltak jogosultak az Ajánlattételi Felhívás kézhezvételére.

Az áprilisban közzétett Részvételi Felhívásban foglaltak szerint az ISD Dunaferr Zrt. "f.a." és az ISD Kokszoló Kft. "f.a.", mint Adósoknak kizárólagosan vagyonértékesítés céljából a felszámolási eljárás során gazdasági tevékenységük folytatása érdekében un. Céltársaságot kellett alapítaniuk a Részvételi Felhívásban részletezettek szerint. Mindjárt kettőt, amelyek a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. E szerint a felszámolók a felszámolás alatt álló két társaság acélgyártási tevékenység végzéséhez szükséges eszközeit és aktív szerződés állományát Céltársaságba apportálva kívánták értékesíteni, azok üzletrészei 100 százalékát az irányadó felszámolási szabályok alapján. Az apportálásra kerülő integrált acélgyártási technológia lefedi az acélipari ellátási lánc jelentős részét a kokszgyártástól egészen a feldolgozott termékek előállításáig. 

A kormány megmentette a Dunaferrt

A külföldi menedzsment felelőtlensége, az elhibázott szankciók és az energiaválság miatt 2022 végére a Dunaferr fizetésképtelenné vált, a gyár működése ellehetetlenült, több ezer dolgozó munkája veszélybe került. Az üzem olyan rossz állapotban volt, ahonnan sikeres talpra állásra hazánkban még nem volt példa.

A Dunaferr a magyar ipar és foglalkoztatás kiemelt szereplője, az acélipar stratégiai ágazat, amely a Kormány számára kiemelt prioritást jelent, ezért a gyár megmentésében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium aktív szerepet vállalt, többek közt jogszabályok megalkotásával és a felek közötti koordináció kialakításával. 2022 végére sikerült megakadályozni, hogy a Dunaferr működése végleg ellehetetlenüljön, az energiaellátás megszűnése vagy az alapanyagok hiánya miatt az üzem súlyos és visszafordíthatatlan károkat szenvedjen.

A Kormány Védelmi Bizottságot állított fel, a Dunaferr pedig 2022. december 14-én felszámolás alá került, az eljárás megteremtette a szükséges jogi kereteket a gyár megmaradáshoz. Az üzem megmentéséért az elmúlt hét hónapban a Kormány mellett a felszámoló, a térség országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos, valamint a Dunaferr munkavállalói rendkívüli erőfeszítéseket tettek.

A Dunaferr életben tartása érdekében kialakításra került a bérmunka konstrukció, amelynek köszönhetően a kokszoló folyamatosan működni tudott, valamint a tavaly novemberben leállt kohó és hengerművek is újra elindulhattak. Ezt a folyamatot érdemben segítette a bérgarancia kibővítése: a Kormány Mészáros Lajos javaslatára arról döntött, hogy 16 milliárd forintos segítséget nyújtva hat hónapon keresztül kifizeti több mint 4 ezer dolgozó bérét annak érdekében, hogy a vasmű lelkét adó munkavállalók és családjaik ne kerüljenek veszélybe.

A folyamat következő lépéseként az acél gyártáshoz szükséges eszközök új cégekbe kerültek (DunaRolling és Duna Furnace dunai vasmű), melyeket nyílt eljárásban értékesítésre hirdetett meg a felszámoló. A múlt pénteken zárult értékesítés során az a Liberty Steel adott be érvényes

és nyertes pályázatot, amely már decemberben is a gyár megsegítésére sietett egy olyan időszakban, amikor az acélipar világszerte a legnehezebb időszakát élte.

A Dunaferr sikeres értékesítése fontos mérföldkő, azonban a munka neheze csak most kezdődik. A Kormány elkötelezett az acélipar jövője szempontjából kiemelkedő zöld átállás mellett. A gyár működése reorganizációra szorul, jelentős fejlesztések szükségesek a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, a korszerű, 21. századi technológiaváltás, valamint a zöld acél gyártása érdekében.

A Kormány képviseletében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tovább küzd a gyár, a munkahelyek és a családok megvédése érdekében. Miközben azt is el kell érni, hogy semmilyen bürokratikus akadály ne álljon a Dunaferr megmentése és felvirágoztatása elé.

Szerző: Várkonyi Zsolt

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!