Gazdaság

2014.02.19. 17:50

Az elmaradt járadékok kifizetésére tettek ígéretet

Minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés az Aranykorona Zrt. szerda délelőtti zárt körű fórumán. A részvényesek ígéretet kaptak arra, hogy kifizetik elmaradt földjáradékaikat. S új felügyelő bizottság létrehozásáról határoztak.

Miskei Anita

A társaság közgyűlésére a terem megtelt a részvényesekkel, akik attól tartottak, hogy elveszítik járandóságukat, ugyanis a napirendi pontok között az első helyen szerepelt a végelszámolás útján történő megszüntetés lehetősége. A végelszámoló személyének megválasztására, s a felügyelő bizottság intézményének megszüntetésére végül nem került sor. Bencsik István, a részvényesek egyike örömmel tájékoztatott arról, hogy a társaság tovább folytatja a munkát, s ennek első lépéseként új felügyelő bizottságot hoznak létre.

A nagy érdeklődés, felbolydulás, aggodalom oka az volt, hogy a közgyűlésről szóló meghívóban szerepelt, az Aranykorona Zrt. nek súlyos likviditási gondjai lehetnek. Bencsik István elmondta, szüleitől örökölte a földet, édesapja majd 40 évig, édesanyja 30 esztendeig dolgozott a társaságnál. Kiemelte, vállalná a felügyelő bizottságbeli tagságot, ezzel is segítve a részvényeseket. Hiszen a legnagyobb félelmük, hogy elveszítik járandóságukat. A társaság például részesedést már 15 éve nem tudott számukra fizetni. Azt nem lehet hagyni, hogy az embert kisemmizzék mondta Bencsik István még a közgyűlés kezdete előtt. Indulatosan fűzte hozzá, sokak megélhetése vált bizonytalanná.

Az Aranykorona részvénytársaság 1999. március 30-án alakult a volt Kossuth MgTsz-ből. Fő tevékenysége az állattenyésztés, ezen belül a tojótyúk tartás és az étkezési tojástermelés illetve csomagolás valamint a növénytermesztés, 2001-től bérelt földön saját szántóföldi növénytermesztést folytat.

A régi alapítók közül sokan nem értik, hova tűnt el a volt téeszvagyon. Perényi István, a termelőszövetkezet, majd a részvénytársaság volt állatorvosa, aki a részvénytársaság felügyelő bizottságának is tagja volt, és Miklós Imre, egykori főagronómus a közgyűlés előtti napon teljesen elkeseredve sorolta fájdalmukat. Az 1960. január 30-án 501 alsóvárosi, palotavárosi és maroshegyi gazda által alapított tsz egykor az ország mintagazdasága volt, még Indira Gandhi is járt itt, de minennaposak voltak a külföldi küldöttségek. Hatalmas juhászata, évi 3-4 ezer disznót leadó sertéstelepe, 400 darabos tejelő tehenészete, hatalmas jércetelepe volt, ma azonban már csak ez utóbbi van. A marhákat Ukrajnába adták el, s ma talán csak ha hatvanan dolgoznak. A téeszből alakult társaság, amelynek részvényeinek többségét egy fehérvári csoport felvásárolta, a földet a tagoktól bérli, de ezzel is hónapok óta tartoznak erősítették meg lapunknak többen is. A cég anyagi gondjai, miközben nemrég a vezetőség luxusatókat vett, jelentősek lehetnek, hiszen a mezőgazdasági gépek nagy részét a finanszírozó bank elvitte mondták többen is. Ebben lehet valami, hiszen a tegnapi közgyűlésre invitáló meghívóban az áll, hogy az Aranykorona Zrt. finanszírozói a kintlévőséget lejárttá tették és elzárkóznak a tartozások átütemezésétől ezzel súlyos likviditási gondot okoznak a társaságnak. A Zrt. évek óta nem fizet osztalékot, s alkalmazottait is csak két részletben tudta kifizetni.Ezek is érdekelhetik