Gazdaság

2006.06.05. 22:00

A "pénzcsinálás" lélektana

Budapest - Rideg és számszeru törvények uralják a piacot - vélik azok, akik megfeledkeznek arról, hogy a legkönyörtelenebb piaci versenyt is emberek - <br>s lélektani döntések - vezérlik.

Mórocz Zsolt

A pszichológiai ismere- tek, s azok gyakorlati alkalmazásai a vállalkozói tevékenység sikerét nagymértékben befolyásolhatják. A vállalkozók körében ma még - sajnos - ritkaságszámba megy a lélektani ismeretek tudatos alkalmazása, habár sokakban vannak ösztönös késztetések, adottságok, amikkel ügyesen boldogulnak az üzleti életben. Olykor segíti oket a tapasztalat és az utánzás, nemegyszer a sikerbol vagy éppen a kudarcból is tanulnak.
Hazánkban most félmillió kis- és középvállalkozás van, közülük évente több tízezer kerül csodhelyzetbe. A ri-asztó szám arra is utal, hogy a piac feltételeihez, gyors változásaihoz való alkalmazkodás a magyar vállalkozóknak még "nem vált vérükkA nehézségek hátterében nem csupán az emberi oldal gyengéi állnak, hanem az objektív tényezok a toke, a piac, a gazdaság kemény törvé-nyei és követelményrendszere is. A pénz, a piac, a toke azonban nem önmagától mozog, hanem az eleven, gondolkodó emberek hozzák ezeket mozgásba. Az objektív viszonyok felismeréséhez, a megfelelo lépések, intézkedések megtételéhez tehát szükségesek a szubjektív emberi tényezok. Aki felismeri a helyzetet, és idoben képes változtatni, aki rugalmasan tud alkalmazkodni az éppen aktuális feltételekhez, az elkerüli a sikertelenséget, a veszteséget, így azt is, hogy tönkremenjen.A vállalkozás lélektana olyan témaköröket ölel fel, mint a vállalkozói személyiség jellemzo vonásai, ezen belül az énkép és önértékelés kérdései, a stresszhelyzetek és azok feloldásának módszerei. Bemutatja az üzleti kapcsolatok kiépítésének feltételeit, lelki tényezoit és törvényszeruségeit. Érinti a siker-kudarc viszonyát, a konfliktusok megoldásának stratégiáit, és nem utolsósorban segít az emberismeretben. Foglalkozik a vállalkozó tárgyalóképességének meghatározó vonásaival a beszéd- és metakommunikáció sajátosságaival, s ennek keretében tárgyalja a sikeres tárgyalási technikák jellemzoit. A vállalkozáslélektan kapcsolatot teremt az eladási és reklám-pszichológiai összefüggésekkel is.A közép- és kisvállalatok felettébb érzékenyen reagálnak a piaci viszonyok változásaira. A talpon maradás érdekében átgondolt, de gyors szakmai, szervezési, gazdasági, pénzügyi döntések szükségesek. A vállalati újraszervezések hazai tapasztalatai azt mutatják, hogy csak ötven százalékban végzodnek eredménnyel. Ez annak is betudható, hogy a gyakorlatban nem veszik számításba az emberi folyamatokat és azokat a lelki törvényszeruségeket, amelyek ismeretében sikeresebben dönthetnének.
A gyors változáshoz való alkalmazkodás a magyar vállalkozóknak még "nem vált vérükk

Ezek is érdekelhetik