Jobbnál jobb tervek

2017.11.29. 08:00

Mór Wekerle Sándor városa is lesz

Újjáalakult a Wekerle alapítvány kuratóriuma. A három fős grémium igen ambíciózus tervekkel vág neki a munkának.

B. Kiss László

Wekerle Sándort az utóbbi időkig nagyon kevesen ismerték. Ön mikor, milyen körülmények között hallott róla először? – kérdeztük elsőként Buza Ernőtől, a móri Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány frissen megválasztott kuratóriumi elnökétől.

– A középiskolai történelmi anyagban és a felsőfokú oktatásban a rendszerváltás előtt egyáltalán nem oktatták Wekerle Sándor munkásságát. Második diplomám megszerzése során hallottam először adózási és államháztartási reformjairól a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán.

– Kik és miért hozták létre a Wekerle alapítványt?

– Az alapítvány jogilag nem, de szellemiségben és céljaiban a Wekerle Emlékbizottság utódjának tekinthető. A 12 magánszemély alapító többségében az emlékbizottság tagja volt, mindannyian az ügy mellett elkötelezett közéleti személyiségek, köztük Törő Gábor országgyűlési képviselő és Fenyves Péter, Mór város polgármestere. Az alapítvány működése első 5 évében megteremtette a Wekerle hagyományápolás szervezeti kereteit, köztéri rendezvényeit, a megemlékezések mellett több új kezdeményezést is felvállalva. Az életmű gondozásában, a jó értelemben vett kultuszépítésben az alapítvány számos eredményt ért el. Ezek közül kiemelkedő a kuratórium korábbi elnöke, Prof. Dr. Svéhlik Csaba által írt könyv megjelentetése, amely színes, jól érthető és érdekes formában mutatja be Wekerle korát és munkásságát. Szintén jelentős eredmény a Wekerle Sándor Közgazdasági és Tudományos Életműdíj kitüntetések megalapítása és átadása. Móron ez idáig négy belföldi és két határainkon túl élő neves magyar közgazdász, tudós kapta meg a díjat. Több más tervünket a kellő anyagi háttér hiánya miatt nem tudtuk megvalósítani, reméljük, ebben lesznek majd változások.

Lehrner Zsolt, Buza Ernő és Balogh Tibor a nagy államférfi móri szobra előtt Fotó: Hrubos Zsolt

– Miként kívánják folytatni a munkát?

– Az alapítók megtisztelő felkérésére, egyhangú döntésükkel jött létre az új kuratórium, a folytonosságot adó személyem mellett két új taggal bővülve. Az új tagok Balogh Tibor köztiszteletben álló nyugalmazott, ám ma is aktívan dolgozó tanár és Lehrner Zsolt pénzügyi szakember, egy móri bankfiók vezetője. Fő törekvésünk, hogy a „Mór – Wekerle városa” szlogen a gyakorlatban is megvalósuljon. 2018-tól megrendezzük a móri Wekerle-napokat, amely keretében évente egy-egy, a közérdeklődésre számot tartó tudományos téma bemutatását tervezzük a nagyközönség által is látogatható előadásokon. Kétévente továbbra is átadjuk majd a Wekerle Sándor Tudományos és Közgazdasági életműdíjakat, emellett új – a móri ipari üzemekben dolgozó fiatal mérnökök, közgazdászok, pénzügyi szakemberek részére alapított – innovációs díj átadását is tervezzük.

– Ezek szerint számítanak a fiatalokra is.

– Nagyon fontos a fiatalok részére történő ismeretátadás, ezért 2019-től megyei szintű történelmi vetélkedőt szervezünk a középiskolások részére Wekerléről és koráról. Több kiadványt, sőt könyvet is tervezünk megjelentetni, és többnyelvű szórólapot is adunk majd ki Wekerléről.

Ezek is érdekelhetik