István király példája utat mutathat a hitét vesztett népnek

Székesfehérvár - A megyeszékhelyen augusztus 20-án, pénteken folytatódott a Szent István napjára szervezett, csütörtökön kezdődött ünnepségsorozat.

J. Mező Éva


Augusztus 20-án a bazilikában ünnepi szentmisével folytatódott a megemlékezés, amelyen részt vettek a megye, a város vezetői, valamint országgyűlési képviselők, az intézmények vezetői, lovagrendek és az egyházmegye papsága. A hívek közül sokan a templom előtti térre szorultak, ők ott hallgatták Spányi Antal püspök szavait. Szent István fejereklyéjét követve a szentmise után körmenetben vonult a tömeg a sírhoz a Városház téri történelmi kavalkádon át. Végül az új kenyérért Spányi Antal megyés püspök mondott köszönetet, és  meg is áldotta a friss búzából  sütött ételt a Fő téren felállított színpadon.- Ha ránk néz most az ég magasából Szent István, mit lát? - tette fel szigorú kérdését Spányi Antal megyés püspök szentbeszédében, majd   válaszadással folytatta: - Hitét vesztett népet, mely csak a mára gondol. Népet, mely a halál útját járja, amikor több tagját temeti évről-évre, mint amennyi születésének örül. Sodródó emberek látszatközösségét, akiknek gondolkodását a reklámok szlogenje határozza meg. Lát önző érdekek miatt eladósodott államot is, mely kincsét, földjét eltékozolja. Népet, mely nem védi öntudatosan ősei jussát. És ezért mindnyájan felelősek vagyunk, mert hagytuk és eltűrtük, hogy ilyenné formáljanak, így alakítsák gondolkodásunkat - figyelmeztetett a főpásztor, majd enyhültebb szavakkal folytatta: - Látja azokat is, akik a közömbösség tömegeivel szemben hallgatnak lelkiismeretük szavára. A családokat, akik vállalják és gondosan nevelik gyermekeiket. Látja azokat, akik képesek a dolgok mögé nézni és világosan a mérlegre tudják tenni a szó és tett egyezőségét, akik kiállnak az értékekért, akár áldozat árán is. És végül látja azt az összefogást, amit most a természeti katasztrófák áldozatainak megsegítésére tettünk. Vagyis van ok az aggodalomra, de a reménységre is! - mondta Spányi püspök. - Hogy melyik erő lesz a győztes? Az életerő kerül felül, vagy végleg győz a másik, ami felmorzsolja a magyart, és az feloldódik a népek nagy tengerében? István király mutat példát és reményt  nekünk magyaroknak, amikor a miénkhez hasonló helyzetben vezette az élet útjára népét. És ami neki sikerült, nekünk is sikerülhet, mert sikerült az ezredéves történelmünkben már többször is - biztatta népes hallgatóságát Spányi Antal megyés püspök.- Van egy mondás: ahol a templom romokban van, ott a lélek is romokban hever. Zarándokhelyből rommező lett. Vajon kik akarták így? A válasz még várat magára - ezt már Viniczai Tibor, a polgármesteri feladatokkal megbízott alpolgármester mondta, miután az ünneplők a szentmisét követően énekelve a szent király sírjához vonultak. A folytatásban ő is az összefogásra buzdított: augusztus 20-a üzenete, hogy akkor leszünk mi magyarok is boldogok, ha Kelet-Közép-Európa boldog és gazdag, ha népei ismét egymásra találnak - mondta.

Ezek is érdekelhetik