Laza

2009.06.27. 02:29

Keresztény értékek mentén

Székesfehérvár - Pappá szentelésének 10. évfordulóján ad hálát Tornyai Gábor plébános vasárnap 10 órakor az öreghegyi templomban. A fiatal pap az Antiochia lelkiség öreghegyi csoport vezetőjeként szerzett komoly érdemeket.

J. Mező Éva

A Tornyai Gábor vezette öreghegyi Antiochia csoport nemrég mutatkozott be a balinkai tölgyestáborban. A fiatalok kortársaik és felnőtt hallgatóságuk előtt énekeltek, szerepet játszottak, a humort nem nélkülözve számoltak be ünnepeikről, rendezvényeikről, komoly, életüket meghatározó kérdésekben keresték és osztották meg a többiekkel a választ. Azt tették, amit a mindennapi találkozásaik során tenni szoktak. 


Az Antiochia csoport tagjait is áthatja a lelkiség
Fotó: FMH

- Olyan közegben élnek a fiatalok, ahol igen kevés minta van számukra, hogyan tudnak lelki szempontból egészséges életet élni - Tornyai Gábor, lelki vezetőjük ezeket a szavakat nem lemondással teli hangulatban mondta. - Életkori sajátosságuk, hogy gyakran ők maguk utasítják el azokat a normákat, amiket fontosnak tartok, azt fogadják el helyette, amit környezetük sugároz. Nem divat ma kereszténynek lenni, ezeket az értékeket megélni, ennek ellenére sokan megtalálnak bennünket, és akár családi kötődésen, akár barátságokon keresztül, de kapcsolódnak az egyházhoz, Istenhez. Azok a fiatalok, akik az Antiochia munkájában részt vesznek, fontosnak tartják, hogy olyan közegben legyenek, ahol hozzájuk hasonló gondolkodású kortársaikkal találkozhatnak, ahol meg tudják osztani problémáikat, vagy éppen erősíteni tudják egymást. Nagy kincset kaptam elődömtől, Glósz Ervin atyától - mondja a fiatal pap. - Ez a kincs az, hogy sok fiatal jár az öreghegyi templomunkba, illetve talán még nagyobb kincs az, hogy minden korosztály képviselteti magát. Fontos feladatomnak tartom, hogy ezeket a fiatalokat odakössem a közösséghez, hogy hasznosnak érezzék magukat, hogy legyen közösségi élményük, amiben erősíteni tudják egymást.

Tornyai Gábor az antiochia-mozgalmat fehérvári plébánosságának kezdetén több ifjúsági lelki mozgalomból választotta ki. Ő ebben találta meg a komplexitást. Alapja, hogy fiatalok hívnak meg fiatalokat. - Egészen más, ha felnőttként akarok hatni a fiatalokra, hatékonyabb, amikor saját kortársuk ad hírt egy-egy programunkról. Ami még tetszik benne, hogy nemcsak fiatalok vannak együtt, hanem szükség van egy szülői háttérre is, dolgoznak velünk úgynevezett háttérházaspárok, akik olyan életet élnek, ami minta a fiatalok számára, a családi életre, a keresztény értékekre. Ezek, a fiatalok által elfogadott felnőttek is a közösség mögött állnak - akár úgy, hogy kiselőadásokat beszélnek át velük, akár úgy, hogy egy lelkigyakorlatos hétvégén ott alszanak náluk, szoros közösséget teremtve. Az egész egyházközséget átjárja így ez a lelkiség, megtermékenyítő erővel hatva ránk.

Tornyai Gábor az elmúlt évtizedek során szép eredményekre tekinthet vissza. Emlékezetes volt, amikor reménytelen helyzetből tudott megmenteni egy fiatal családot, akiknek házassága válságba került. - Együtt tudtunk küzdeni. Örültem, hogy mellettük lehettem, és főleg, hogy tudtam nekik segíteni. Fontos pontja volt ez papságomnak. Azóta sajnos sok hasonló helyzettel találkoztam, de az ő példájuk az, ami nekem mindig erőt ad ahhoz, hogy másoknak hogyan lehet segíteni.

Ezek is érdekelhetik

facebook comments widget