13°
21°

Mit tegyünk, ha elveszett az adó- vagy a TAJ-kártyánk?

Az adókártya elveszítése esetén, annak pótlása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványok közül a 15T34-es számú adatlapot kell kitöltve, aláírva benyújtani az adóhatósághoz személyesen, postai vagy – ügyfélkapus regisztráció birtokában – elektronikus úton.

Az adatlap ingyenesen beszerezhető az adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán vagy letölthető a NAV (www.nav.gov.hu) honlapról – tájékoztatott bennünket a Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság. Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben az adókártya ismételt kiadására elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés vagy eltulajdonítás miatt kerül sor, igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 3 000 forint Az igazgatási szolgáltatási díjat a NAV igazgatási szolgáltatási díj bevételi számlaszámra (10032000-01079074) banki átutalással vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető csekken lehet megfizetni, illetve a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyás fizetés is lehetséges. Az adókártya a magánszemély adóazonosító jelének igazolására szolgál, így annak hiánya a hivatalos ügyintézések akadálya lehet. Az adóhatóság kérelemre – 15T34-01 lapon a 7. pont jelölése esetén – az adóazonosító jelről igazolást állít ki. Az igazolás az adóigazolványt teljes körűen helyettesíti, érvényessége az utólag kiállított igazolvány kézhezvételéig tart. A TAJ-kártya elveszetése, ellopása, megsemmisülése, megrongálódása esetén igénylőlapon (az OEP- honlapról is letölthető, illetve az ügyfélszolgálatokon is kitölthető) új TAJ-kártya igényelhető. Az érintett vagy meghatalmazottja az ország egész területén, bármelyik megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályánál, illetve a kormányablakoknál is igényelheti a TAJ-kártya pótlását, cseréjét – tudtuk meg a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékesétől. Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy azt ellopták, akkor az újabb TAJ-kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson), melynek összege 3.000.- forint. Az igényléshez szükséges iratok: személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya). Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól méltánylást érdemlő esetben az ügyfél mentesíthető. Ha valaki – sürgős igénylésről lévén szó -, személyesen, a szükséges iratok birtokában fölkeresi a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes ügyfélszolgálatát (Székesfehérvár, József Attila u. 42.), akkor ott, a szolgáltatási díj befizetését követően azonnal átveheti az új TAJ-kártyáját és intézheti az ügyét.


Fog, kihúz, feszít, ellő!
Szanyi-Nagy Judit
Szélsebességre kapcsolt fokozatban – Íjászkodni tanultak a cecei diákok
20 millióból újul meg a 200 éves födém / 13 perce
Új tető kerül a pátkai katolikus templomra
Kedden délelőtt a Székesfehérvári Püspökségen aláírták a pátkai Szent Anna római katolikus templom tetőzetfelújításának kivitelezési szerződését.
Gyász
Fájdalommal értesítjük mindazokat, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy VÁCZI ISTVÁNNÉ szül. Fekete Julianna volt móri-szabadbattyáni lakos 86 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. május 24-én 11 órakor veszünk tőle Móron a Homoki temetőben. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OZSVÁTH BALÁZS az ALBA Volán nyugdíjasa 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 25-én 16 órakor lesz az abai temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik MIHOLITS FERENC temetésén részt vettek, és gyászunkban osztoztak. Gyászolja: felesége, gyermekei és családjaik
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS ANKIÓ sárkeresztesi lakos 27 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 24-én, pénteken 16 órakor lesz a sárkeresztesi református temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk és nagypapánk BERECZKY LAJOS az IKARUSZ gyár nyugdíjasa életének 75. évében örökre megpihent. Temetése 2019. május 25-én 15 órakor lesz a lepsényi katolikus temetőben. Gyászmise 2019. május 26-án 8.30-kor a lepsényi római katolikus templomban. Szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy BARKÓCZI ÁRPÁD életének 52. évében elhunyt. Temetése 2019. 05. 22-én 14 órakor a sárkeresztúri katolikus temetőben lesz. Gyászoló család
"Az évek múlnak, de a bánat soha. Az élet bármilyen mostoha, elválni megtanít, de feledni soha." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SCHMIDT LÁSZLÓ halálának 4. évfordulóján. Szerető felesége, fia és menye.
Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy párom, édesapánk, nagyapánk ifj. BALOGH JÁNOS VTRÉV Kft, ALBA Security, Securitas és POLIAX dolgozója, életének 50. évében elhunyt. Temetése 2019. május 23-án 16 órakor lesz a bodajki temetőben. Búcsúznak tőle: párja, lányai, vejei, unokái, kollégái, barátai és a RÉV szálló lakói.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PART JÁNOS 74 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 22-én 12 órakor lesz a székesfehérvári Béla úti temető, vízbemosásos parcellájánál. Gyászoló felesége
"Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek." /Kosztolányi Dezső/ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GARAY GÉZA életének 61. évében, súlyos betegségben, 2019. május 7-én elhunyt. Hamvait 2019. május 23-án 16 órakor helyezzük végső nyugalomra Székesfehérváron a Béla úti temetőben. Kérjük a búcsúztatáson megjelenőket, hogy egy-egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. Gyászoló család "A szeretet soha el nem múlik" /Szent Pál/
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÓRÉ KÁROLYNÉ életnek 81. évében elhunyt. Temetése 2019. május 24-én 9 órakor lesz Székesfehérváron a Béla úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJMA LÁSZLÓ életének 72. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. május 24-én 14 órakor lesz a székesfehérvári Béla úti köztemetően. A gyászoló család
"Ajkamra nem tudott panaszt csalni, sem kín, sem fájdalom, de a halál legyőzött, nem volt irgalom. Emlékem azért itthagyom köztetek, mindenkitől búcsúzom: Isten veletek!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIHOLITS FERENC életének 89. évében, hosszantartó betegségben elhunyt. Temetése 2019. május 21-én kedden, 10 órakor a Budai úti altemplom urnatemetőjében lesz. Kérjük, hogy a szertartáson részt vevők, legfeljebb egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket. Gyászolja: felesége, gyermekei és családjaik
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy DR. BERENCZNÉ HLATKY ÉVA váratlanul itt hagyott bennünket. Szűk családi körben helyeztük végső nyugalomba. A gyászoló család
"Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél, ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints az ittmaradt, bánatos szívekre." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesapa, nagypapa NAGY LAJOS életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. május 22-én 14 órakor a Béla úti temetőben lesz. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BODRI IMRÉNÉ szül. Varga Klára 88 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 23-án 12 órakor a székesfehérvári, Béla úti temetőben lesz. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Búcsúzik: fia, menye, unokái, dédunokái.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KARAFI GYÖRGYNÉ szül. Alapi Éva 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 23-án 13.30-kor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk szüleimre és testvéreimre ID. SZEGEDI MIKLÓS 1916-2010 ID. SZEGEDI MIKLÓSNÉ (Kléber Anna) 1921-2018 IFJ. SZEGEDI MIKLÓS 1942-2013 SZEGEDI BÉLA 1945-2007 Lányuk és családjai
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜMEGI KÁROLY 54 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 24-én 12 órakor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben. Gyászoló család
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, kopogok a jó Istennél bebocsátást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb, értem néhanapján ejtsetek egy könnyet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH FERENC az IKARUS Gyár volt dolgozója életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. május 20-án, hétfőn 14 órakor lesz a sárpentelei temetőben. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Tanulhatnak a tehetségek / 23 perce
Méltóbb környezetben folytatódik az oktatás a móri zeneiskolában
Palocsai Jenő
süss fel nap! / 26 perce
Újabb borús nap köszönt Fejér megyére
feol.hu
az egészségügyi szakma kiválósága / 27 perce
Pro Sanitate elismerés járt a fehérvári főnővérnek
S. Töttő Rita
Az általuk képviselt értékeket ismertetik meg az osztályokkal / 32 perce
Történelmi és mai bélyegek szerepelnek a Vasvári tárlatában
S. Töttő Rita
gyermekáldás / 36 perce
Egészségesek a lengyel hatos ikrek
öt községet szolgál ki / 36 perce
Az új lakók szennyvizét is kitisztítják Újbarokon
Zsohár Melinda