Hírek

2011.03.19. 05:07

Mezőszentgyörgy - sárkányölő szent

Mezőszentgyörgy Eötvös Károly író, ügyvéd, politikus nevét mint a nagy per védőügyvédjét, egész Európa megismerte. Műveiben különös szeretettel emlegeti szülőfaluját.

V. Varga József

 Bejárta a környéket a tudományával. Orbán Jánosné Marika fél évszázadon át vagy ötszáz lakodalmat főzött ki, általában 200 személyeseket, de egyszer 350 embernek készítette el a hagyományos lakodalmas tyúkhúslevest, a pörkölteket nokedlivel, rizzsel, a rántott húst, a válogatott sülteket, a csodás tortákat, süteményeket. Tíz-tizenkét asszony dolgozott a keze alá.
 A település első írásos említése 1249-ből származik villa S(anctus) Georgius néven. A pásztorok védőszentjéről, sárkányölő Szent Györgyről elnevezett falu előbb a fehérvári káptalan birtoka, de a 15. század közepétől világi birtokosa az Erdődy család - a múlt ösvényein Berta Annamária tanárnővel és Berta Attila vállalkozóval, önkormányzati képviselővel bolyongtunk. A török háborúk idején a környező várakhoz (Fehérvár, Veszprém, Palota) csatolják, a 18. század folyamán folyamatosan gyarapodott népessége, birtokosai a Palásthyak és a Hollósyak. Eötvös Károly (18421916) a századfordulón jelentős birtokos, és házat is vásárol magának Mezőszentgyörgyön. Ebben a lakóházban nyitották meg 1949-ben az ország első népkönyvtárát, és innen indította útjára Illyés Gyula 1969-ben az Olvasó népért mozgalmat. Az Eötvös-emlékszoba 1989-ben nyílt meg. Eötvös Sándor (a família utolsó férfi leszármazottja) 1908-tól 1952-ig állt a református gyülekezet élén mint lelkész, majd esperes.


Krista Istvánnal, a polgárőr szervezet elnökével és társával, Csizmadia Jánossal az iskolánál futottunk össze. Éppen járőröztek, ahogy teszik azt folyamatosan. Berta József polgármester és két képviselő, Babják Zoltán háziorvos és Gyarmati József is velünk tartott a viziten. Az uniós pályázaton az önkormányzat 426,8 millió forint támogatást nyert oktatási-nevelési intézményei fejlesztésére, az összeghez 47,4 milliós önrész társult. A fejlesztéssel esélyhez jutottak a fenntartható fejlődésre -  hangsúlyozta Szabó László igazgató és Ritter Gyuláné Gyöngyi óvodavezető. Amint megtudtuk: a beruházás során az Eötvös Károly Általános Iskolánál négy új tanterem, számítástechnikai szaktanterem, számos kiszolgálóhelyiség és sportcsarnok épült, a Gesztenyés Óvodát két csoportszobával bővítették, s megújult az óvodai konyha és az étkező is.   
Nem tétlenkedtek a hölgyek, urak, amíg a krónikásra várakoztak: gyümölcsfát metszettek, összeszedték a gallyat, takarítottak a portájukon. Az Őszirózsa Nyugdíjasklub 1988 márciusában alakult, jelenlegi létszámuk negyven fő körül mozog, frissen megválasztott elnökük Vida Gyula. Keddenként összegyűlnek: kártyáznak, diskurálnak, megünneplik a névnapokat, tervezik a kirándulásokat. Teáznak (a férfiak inkább fröccsöznek), süteményeznek, nyáron a fagyi, mostanában a gesztenyepüré a sláger. Dalkörük a fehérvári nyugdíjas-Ki mit tud? többszörös kategóriadíjasa, csakúgy, mint szólóénekesük, Nyikos Sándorné Erzsi. Kórusvezetőjük Ádámné Németh Zsuzsanna pedagógus, az utóbbi időkben együtt lépnek fel a lepsényi Cirbolya citerazenekarral. Házi fotósuk, Szöllösi Gyula minden fontos dolgot megörökít az utókor számára.
    A helyi színjátszás tradíciói az 1930-as évekre nyúlnak vissza. A jelenkori utódok, a MASZK  Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör  tagjai méltó folytatói elődeik munkájának. A lelkes társulatot Tóth Andrea rendező fogja össze. Egyébként ő a falu jegyzője.

OLDALTÖRÉS: Jog és lehetőség a fejlődésre

 

 

 

Jog és lehetőség a fejlődésre

Szerényen, de békében, emberi méltósággal éljük az életünket - mondta a polgármester. A kistelepüléseken a fejlesztések pályázatokat feltételeznek.

Tősgyökeres szentgyörgyi, a közélet aktív résztvevője. Tagja volt a közös községi tanácsnak, majd a rendszerváltást követően az ismét önállóvá vált település képviselőjének választották. Polgármesterként a harmadik ciklusát szolgálja 2002 óta. 
- Nagy örömömre, családom valamennyi tagja itt él a faluban. A sajátos polgármesteri munka és az életvitel sokszor nem egyszerű. Számomra az egyedüli kikapcsolódást a szőlővel, a borral való foglalatosság jelenti: jó levegőn, munka közben szabadon foroghatnak a gondolataim. Időnként egy-egy jó pohár bort el-elfogyasztunk szőlőhegyi borbarátaimmal.
- Az elmúlt nyolc év során jó és rossz is érte az embert - hangsúlyozta Berta József polgármester. Ha valaki veszi a fáradságot, és beletekint az aktuális esztendő költségvetési rendeletébe, azonnal látja a folyamatos működés feltételeit és annak lehetőségeit. Az önkormányzat idei, 300 millió forintos költségvetése jól példázza, mennyibe kerül a mindennapi élet, és mi marad az életminőség további javítására. Úgy vélekedett, hogy folyamatosan fenntartható fejlődésről csak akkor beszélhetünk, ha annak megvalósítására az illetékesek nemcsak a felelősséget hangsúlyozzák, hanem biztosítják a jogot és a lehetőséget is hozzá. 
- Az elmúlt időszakban néhány sikeres pályázatunk révén sok mindenünk megújult, bővült. Új iskola, óvoda, rendbe tett temető, a korábban kiépült szennyvízcsatorna-hálózat. A folyamatban lévő közösségi és szolgáltató tér pályázat részeként befejeződhet a könyvtár felújítása. Fontos feladatnak tekintjük az utak, járdák felújítását, a bővítést. Terveinkben szerepel a zsáktelepülés-jelleg feloldása, ez nem több mint 1,5 kilométer út megépítése.
Tudják jól, érték-előállító tevékenység nélkül a takarékosság önmagában nem oldja meg a működés finanszírozását. Ebből adódóan új forrásokat kell felkutatni. Úgy gondolják, ezek a jól prosperáló, biztos adófizető vállalkozások lehetnek. Avagy saját önkormányzati szerepük kibővítéseként egy profitorientált tevékenység bevezetése, amelyre már vannak elképzeléseik. Minden innovációs tevékenységet átgondolnak, és a benne rejlő lehetőséget megpróbálják kihasználni - mondta el a polgármester.

 

OLDALTÖRÉS: Könyvtáros, vitéz távírász

 

 

 

Könyvtáros, vitéz távírász

 A Vitézi Rend II. világháborús emlékérmet adományozott vitéz Földesi Rózsa távírász részére. Erény és haza.

"Meghamisítani a régi kort, minek? / Neki nem volt több, csak egy világa.../  Ködalakok után minek bomlott volna?  /... Akkori babérok mellé tesszük  mi is koszorúnk: késői unokák. "(Földesi Rózsa: Eötvös Károly emlékezetére  részletek) A múlt század '60-'70-es éveinek szentgyörgyi könyvtárosa, Kőszegi Józsefné Rózsa néni immár 86 esztendős. Isten éltesse! Amint említette, Nyirő József és Wass Albert művei a legkedvesebbek a szívének. Saját verseiről is szólt, régebben sokat szavalta őket. Emléklapokat, majd morzejelekkel sűrűn teleírt füzetet mutatott. Másik élete ugyanis a honvédséghez kötötte: a veszprémi légvédelmi központ távírászaként szolgált.
 Benkő Klára két éve könyvtáros, s a községi rendezvények szervezése ugyancsak a feladatai közé tartozik. A fehérre meszelt falak, a barnára festett fagerendák a múltról mesélnek, a hely szelleme igéző. Eötvös Károly egykori lakóháza a könyvek birodalma, az emlékszoba sarkából az író portréi vigyázzák cselekedeteinket.

 

OLDALTÖRÉS: Az őszirózsa virága

 

 

 

Az őszirózsa virága

- Itt születtem, Szentgyörgy az otthonom, soha nem vágytam máshova - kezdte a beszélgetést Szalai István. Öreg fát már nem lehet máshol elültetni - tette hozzá mosolyogva. A mezőgazdaságban dolgozott, növényekkel és állatokkal foglalkozott egész életében. Nyugdíjaséveit a virágok határozták, határozzák meg, és az idősek klubja.
A sok kifejezés keveset mond el virágai, növényei számáról, inkább a rengeteg szó illik mennyiségükre. Szenvedélyes virágkertész! Kedvence a mocsári hibiszkusz (hibiscus moscheutos), ez a szép, nagy, feltűnő fehér, rózsaszín, bordó virágú évelő. A nyolc bokor teljes színpompájában júliustól szeptemberig mutatkozik majd meg nála. Szalai István tizenkét évig vezette az Őszirózsa Nyugdíjasklubot  példaértékűen, mindenki megelégedésére.
A nyolcvanéves férfiú a stafétabotot a februári tisztújítón adta át Vida Gyulának, mostantól a tiszteletbeli elnöki titulus illeti meg. Ahogy a tisztelet és a szeretet a mindennapokban.

 

OLDALTÖRÉS: Leltárban

 

 

 

Leltárban

- Lélekszám: 1420 fő.

 - A település területe: 27,12 négyzetkilométer.

-  A képviselő-testület tagjai: Berta József polgármester, Ádám Zsolt alpolgármester, Baják Zoltán, Berta Attila, Csuka Gábor, Gyarmati József, Szabó László. Jegyző: Tóth Andrea.

 - Eötvös Károly Általános Iskola: 169 fő, igazgató Szabó László. Gesztenyés Óvoda: 57 fő, vezető óvónő Ritter Gyuláné Gyöngyi.

-  Nemes Gyula református lelkész (Kálozról), Dózsa István katolikus esperesplébános (Enyingről).

-  Civil szervezetek: MASZK  Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör, Tóth Andrea rendező; Mezőszentgyörgyi Polgárőr Szövetség, Krista István elnök; Őszirózsa Nyugdíjasklub, Vida Gyula elnök; Szentgyörgy Néptáncegyüttes, Ádámné Németh Zsuzsanna együttesvezető, Molnár László művészeti vezető.

Helyi értéktár

- Református templom (1795), katolikus templom (1929).

- 1848-as emlékmű, I. és II. világháborús emlékmű, Eötvös Károly mellszobra, millenniumi emlékmű.

- Községháza, Eötvös Károly Művelődési Ház, tájház.

- Hírességek: Eötvös Károly (író, ügyvéd, politikus), Eötvös Lajos (irodalomtörténész, kutató-könyvtáros), Eötvös Sándor (református esperes), Kőrössy Flóra (birtokosnő).

- Hagyományőrző rendezvények: Szentgyörgy-napok, pünkösdikirály-választás, szüreti mulatság.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!