12°
16°
13°

FEOL.HU – FEJÉR MEGYEI HÍRLAP ONLINE

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
8200 Veszprém Házgyári út 12.
Telefon: 88/541-600
Felelős  kiadó: Kázmér Judit
Online főszerkesztő: Barankovics Ildikó (barankovics.ildiko@plt.hu)
Megyei értékesítési vezető: Borsos Dávid (borsos.david@plt.hu)
Regionális és budapesti értékesítési vezető: Vezér Dávid (vezer.david@plt.hu)

Online szerkesztők:
Farkas Andrea
Elekes Gergő
Horváth Csilla

Online support manager: Németh Csaba Miklós

Elérhetőség: online@plt.hu

Szerkesztőség címe: 8000 Székesfehérvár, Ady u.
Előfizetéssel és lapterjesztéssel kapcsolatos ügyintézés: 8000 Székesfehérvár, Ady u. 15. Tel.: (94) 999-120. Az előfizetés esetleges lemondását csak írásban (személyesen, levélben, faxon, e-mailben) minden hónap 25-éig tudjuk elfogadni.

Lapunk az önszabályzó etikai irányelveket létrehozó Főszerkesztők Fórumának alapító tagja. Szerkesztőségünk az etikai kódexben foglaltak szerint végzi munkáját.

Az feol.hu portálon (továbbiakban: lap) található tartalom a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona.

A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csakis a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) csak az adott cikk címét és lead-jét veszi át
c) aktív linket helyez el az átvett cikkbe, mely a lap eredeti cikkére mutat

A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.