14°
21°
10°

Székesfehérvár – évtizedes távlatokban meghatározó fejlesztések indulnak

Egy szóval összegezve a fejlődés határozta meg Székesfehérvár 2016-os esztendejét is. Dr. Cser-Palkovics András szerint különleges és fontos időszak ez, hiszen soha ennyi külső forrás nem érkezett még a városba. Ez is segíti azt a törekvést, hogy egy Közép-Európában jegyzett várossá váljon Székesfehérvár.

– Milyen esztendőt zár Székesfehérvár 2016-ban?

– A kérdés mindenképpen korai, hiszen több meghatározó, még folyamatban lévő feladat van előttünk év végéig. Ezek közül az Árpád-ház Programot emelném ki, amelyről 2013. augusztus 19-én, a kihelyezett székesfehérvári kormányülésen született meg az első, elvi döntés. Ez a Program megerősítést adhat nekünk abban, hogy a nemzet történelmi fővárosaként – ahol több száz éven keresztül királyokat koronáztak és temettek el – fontos a múltunk ápolása. Büszkék vagyunk ezekre a történelmi időkre, és készek vagyunk vállalni ennek az örökségnek a felelősségét is! A megismertetésben és a bemutatásban is új dimenziót nyit az Árpád-ház Program, amelynek keretében kulturális, tudományos, építészeti szempontból is fontos alprogramok valósulhatnak meg Székesfehérváron az elkövetkező években, évtizedekben. Mire az olvasók ezt a magazint kézbe kapják, addigra már Székesfehérvár Önkormányzatának le is kell tennie az első javaslatokat a kormány felé „Az ország bölcsője” programra vonatkozóan. Éppen ezért közmeghallgatást tartottunk és a várost érintő programelemek mindegyike tekintetében megkezdődött a tervező és előkészítő munka neves szakemberek bevonásával.

– A város szempontjából meghatározó másik fontos téma, hogy megindult az európai uniós források felhasználása, több nyertes és több folyamatban lévő pályázatunk van, amelyek keretében több milliárd forintnyi fejlesztést valósíthatunk meg Székesfehérváron. Mindezzel párhuzamosan pedig a Modern Városok Program keretében is több programelem bekerült az állami költségvetésbe, ami fontos garancia számunkra a 2022-ig tartó, ütemezett megvalósulások tekintetében.

– Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a gazdasági élet szereplőinek is, hiszen évek óta példaértékű az a fejlődés, amelyet ki-ki a maga területén végez. Székesfehérvár olyan gazdasági erőcentrummá vált, amely országosan meghatározó szerepet ad nekünk. És ami a legfontosabb: partnerségben dolgozunk a hazai és nemzetközi cégekkel. Folyamatosak az egyeztetések, amelyek nemcsak a jelenről és a közeljövőről szólnak, hanem ez a duális képzés révén már hosszú távú, stratégiai együttműködést jelent.

– A fehérvári felsőoktatás új dimenzióba került az előző évtől, miért gondolta a város, hogy a duális képzés élére áll országos szinten is?

– Stratégiai jelentőségű a város életében, hogy az Óbudai Egyetemmel együttműködve megmaradt az egykori GEO a városban és Alba Regia Műszaki Karként fogadja a hallgatókat, valamint, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem létrehozta Székesfehérvári Campusát. A Kodolányi János Főiskolát is ideszámítva ez már egy olyan kínálat, amely széles spektrumot fed le a választható továbbtanulási irányokból. A duális képzés bevezetését pedig az élet és a külföldi „jógyakorlatok” hozták. Hiszen Székesfehérváron adott egy erős gazdaság, amelyben a kis családi vállalkozásoktól a nagy nemzetközi vállalatokig minden megtalálható, több ipari és szolgáltatási szegmenst lefedve. Büszke vagyok arra, hogy a cégek, az önkormányzat és a felsőoktatási intézmények közös gondolkodása ilyen szép eredményt, egy országos mintát hozott. Az idei tanévben immár 220 a duális képzési helyek száma, ami óriási lehetőség a fehérvári fiataloknak a városban maradásra és a gyakorlati tudás elsajátítására, valamint jelentős vonzerő a más városokból ideérkező hallgatóknak is.

– A város maga milyen fejlesztéseket tud végrehajtani az elkövetkező években? Milyen fontos programelemek megvalósulása dőlt el a közelmúltban a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében?

– Végéhez közeledik a Tulipános Óvoda és a III. számú Bölcsőde nagyfelújítása, ez talán az első olyan beruházás, ami a 2014-2020 közötti időszak uniós forrásából megvalósul. Hogy érzékelhető legyen: Székesfehérvár eddig már több mint 10 milliárd forint felhasználására vonatkozóan adott be pályázatot az Integrált Területi Programban meghatározott fejlesztésekre. Ezek között az előbb felsorolt két intézményi beruházás mellett szerepelnek fontos útfelújítások – így a Berényi út II. üteme, a Ligetsor, a Szárcsa utca –, valamint ebben benne van a Túrózsáki út mellett szabadidőpark kialakítása, a Palotavárosi tavak rekreációs célú fejlesztése, Felsőváros vízrendezése, a Varga-csatorna mederrendezése, valamint a szennyvíztisztító-telepi biogáz hasznosítására irányuló projekt is. Ahogy látszik, vannak a mindennapjainkat feszítő kérdésekre választ adó beruházások: ilyenek az útfelújítások és a Koch László utcában tervezett parkolóház; vannak az életminőséget célzó fejlesztések is szép számmal, hiszen az egyik legkiemeltebb célunk, hogy a gazdasági fejlődés mellett egy szerethető, élhető város legyen Székesfehérvár.

– Ezt a célt csak külső források bevonásával lehet elérni?

– A többmilliárd forintot igénylő beruházások esetében mindenképpen. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire fontos az a közel négymilliárdos kormányzati forrás, amelyet a Sóstó Természetvédelmi Terület megmentésére, a tanösvény fejlesztésére és a vízpótlás biztosítására kapott a város, és amelynek részeként a Csónakázó-tó is megújult. Válaszolva a kérdésre: vannak olyan feladatok, amelyeket – a gazdaság jó működésének és a befizetett iparűzési adónak köszönhetően – az Önkormányzat saját forrásból is biztosítani tud. Ilyen a Saára Gyula-program, amelynek keretében minden esztendőben sor kerül kisebb útszakaszok, járdák, parkolók felújítására valamennyi városrészben. Említhetem a folyamatosan megújuló parkokat és az egyre gyarapodó számú fitnesz-játszótereket, ezek mind egy-egy kisebb közösség mindennapjait szolgálják. Nemrég jelentettük be, hogy nagyszabású közvilágítás-korszerűsítési programba kezdtünk. A város saját forrásból, a Városgondnokság bevonásával közel kétezer darab korszerűtlen higanygőzlámpát cseréltet le. Minden, a városban történő fejlesztés adóforintokból valósulhat meg, akár az államon keresztül kapja vissza azt a város, akár a helyi adó formájában fizetik be a helyi vállalkozások. Amennyiben fejlődnek a gazdasági szereplők, akkor az önkormányzaton keresztül maga a város is fenntartható módon tud fejlődni, és a mindennapi működését is biztosítani tudja.

– Az elmúlt időszakban több cikk jelent meg arról, hogy nincs forrás a Modern Várások Program keretében tett ígéretekre. Székesfehérvár esetében jelenti ez azt, hogy valamelyik programelem veszélybe került?

– Határozottan nem a válasz! Ami felmerült, hogy meg kell vizsgálni, mely programelemek illeszthetőek bele az uniós fejlesztési célokba, ám azokhoz is a szükséges forrást a város által felhasználható TOP-keret megemelésével biztosítani fogják, tehát valamennyi tervezett fejlesztés megvalósul a Modern Városok Program keretében Székesfehérváron. Legutóbb éppen október végén adtunk hírt arról, hogy megszületett a kormányhatározat a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új Belgyógyászati tömbjének megépítéséhez szükséges a hétmilliárd forintról. Azzal, hogy bekerült az állami költségvetésbe a szükséges forrás, az egészségügyi ellátás fejlesztésének folytatása biztosított. Emellett immár a teljes, közel 16 milliárdos forrásról rendelkezett a kormány a Középiskolai Campus kialakításához. Ugyancsak rendelkezésre álla a forrás a Multifunkcionális rendezvény-és sportcsarnok tervezésére, éppen ezekben a hetekben véglegesednek a szakmai anyagok. A „Fehérvár Tüdeje – Zöld Fehérvár” program első ütemére megkaptunk 1 milliárd forintot, előkészítési fázisban vannak a Fekete Sas Szálló helyén tervezett kulturális központ, a Velencei-tóhoz kötődő fejlesztés, valamint a Börgöndi repülőtér és ipari terület rehabilitációjára vonatkozó tervezetek is. Ütemezetten, a 2022-es megadott véghatáridőig folyamatosan valósulnak majd meg a városunk számára fontos beruházások.

– 2022 talán nem is csak emiatt lesz fontos esztendő – gondolkodik újabb Emlékév szervezésében Székesfehérvár?

– A 2013-as Szent István Emlékév bebizonyította, hogy mennyire fontos a helyi közösség, hogy a mindennapokon túl az emberek fogékonyak a kulturális, valamint a város szellemiségét emelő eseményekre, Székesfehérvár múltjának megismerésére és megismertetésére. Éppen emiatt szeretnénk a következő – csak városunkban megrendezhető jubileumra – az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára is méltón készülni. Fontos küldetésnek tekinti az Önkormányzat, hogy mind épített emlékekkel, mind a modern technika és technológia adta lehetőségeket felhasználva közelebb hozza a ma emberéhez a múltat, Székesfehérvár dicső évszázadait.

– Bár hosszú távon tudjuk már terveinket, azért nemcsak ekkora távlatokban, hanem a mindennapokra figyelve végzi tevékenységét Székesfehérvár Önkormányzata. Látjuk a megnövekedett forgalom okozta közlekedési nehézségeket, érezzük az intézményhálózat elöregedett épületeiben szükséges felújításokat, és azt az örömteli tényt is, hogy színvonalas programokat, kulturális rendezvényeket szívesen fogad a lakosság. Reméljük, hogy sikerül elérnünk a város közlekedésében elengedhetetlen Déli összekötő út megépítését, hogy a tervezési fázisból továbblépünk a megvalósítás felé a multifunkcionális csarnok esetében – csak néhányat soroltam fel, melyek megvalósítása közben a város továbbra is színvonalasan szolgálja a fehérváriakat a mindennapokban a kultúra, a sport, az egészségügy területén, a munkavállalás feltételeinek elősegítésében.

Kommentek

Legolvasottabb

1
Halálos vonatgázolás Gárdonyban (frissítve!)
2
Fának hajtott egy személyautó Pákozd és Sukoró között
3
Így parkoltok Ti, Fejér megye!
4
Bivalyokat gázolt egy személyvonat a sáregresi vonalon
5
Három sérültje van a Budai úton történt balesetnek
Izlandról jöttem, mesterségem címere…
V. Varga József
Gabrieli-Kiss József: Hiszem és vallom, a zene és a lélek összetartozó fogalom
Október 23. / 15 perce
A szabadságért és függetlenségért újra és újra meg kell küzdeni
Ezt Kovács Zoltán kormányszóvivő jelentette ki az 1956-os antikommunista küzdelmekről rendezett budapesti konferencián.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *TÓTH LÁSZLÓ* *volt Bicskei utcai lakos* 79 éves korában elhunyt. Temetése 2017. október 27-én 14 órakor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család
/"Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobog értünk jóságos szíved."/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy *özv. RIDEG ISTVÁNNÉ szül. Sztyehlik Anna* 92 éves korában elhunyt. Temetése 2017. október 26-án 12 órakor a Béla úti temetőben lesz. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *FRITZ PÉTER* életének 41. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2017. október 26-án 8.30-kor a Béla úti temetőben lesz. Gyászmise a temetés napjának reggelén 7 órakor a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban lesz. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, *MAKAI LÁSZLÓNÉ* *született Tamasovics Lídia* 2017. szeptember 17-én, 84 éves korában elhunyt. Temetése 2017. október 30-án 11 órakor lesz a sóstói katolikus temetőben. Gyászoló család
/"Elmentem tőletek, nehéz volt már élni, kopogok a jó Istennél bebocsájtást kérni."/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy *SÁJER GYÖRGYNÉ* *(Jucika)* 2017. október 13-án, életének 85. évében örökre megpihent. Temetése 2017. október 26-án 16.30-kor lesz a Fecskeparti temetőben. Gyászoló család
/"Alszom mélyen, zúgó fák alatt, Ó ne zavarjátok meg édes álmomat! Boruljatok a síromra csendesen, Legyetek nyugodtan, már nem fáj semmi sem."/ Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, és szerették, hogy drága fiam, *FARKAS LÁSZLÓ (ZÉNÓ)* 50 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Földi maradványait nemrég elhunyt édesapja mellé 2017. október 26-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az úrhidai temetőben. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeznek. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó feleségem, édesanyám, nagymamánk, *MADÁR IMRÉNÉ* *szül. Sinka Erzsébet* életének 91. évében elhunyt. Temetése 2017. október 26-án 10.30-kor lesz a székesfehérvári Béla úti temető B ravatalozójában. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Búcsúzás egy szál virággal. A gyászoló család
vérszomjas teremtmény / 24 perce
Ez az aligátor cápát eszik (videó)
Szennyvíztelep / 28 perce
Beruházások lépésről lépésre Pusztaszabolcson
Bokros Judit
vers az állatoknak / 1 órája
Gyerekek látogattak el az állatotthonba Székesfehérváron
Tringli Alexa
Baleset / 1 órája
Megvadult ló ugrott le a budai Várból, nem élte túl a zuhanást
Katasztrófavédelem / 1 órája
Elismerések nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából
Katasztrófavédelem
Adatvédelem / 1 órája
40 milliós bírságot kaptak a magyarországi szcientológusok