16°

Top 100+300 – Fejér megye gazdasági értéktára

Kedves Olvasó!
Örömteli pillanat, amikor az ember megvalósulni látja célját. Ezt éljük át most, midőn immár harmadik alkalommal nyújthatjuk át Önnek Fejér megye évente megjelenő gazdasági magazinját.
Economic Processes of the Fejér District’s TOP 400 in 2015
Our analysis aims to offer a comprehensive picture of the economic performance for the running calendar year concerning companies with double-entry bookkeeping and with corporate seats in Fejér Country, as per the corporate income tax Quick Report of 2015.
Economic overview of Fejér county for the first half of 2016
Korszakváltás a szakképzésben
A vállalati versenyképesség szempontjából kihívás a szakképzett munkaerő rendelkezésre állása. Térségünk fejlődésének már nem a tőkehiány, nem a pénzhiány, vagy éppen a piac hiánya a legnagyobb akadálya, hanem a munkaerő hiánya. A világon is, de Európában a verseny nem a befektetendő pénzért, a piacokért, hanem a képzett és megbízható munkaerőért folyik. Kulcskérdés a gazdaság elvárásainak megfelelő szakképzés.
Hálózatosodás - Kereskedelemfejlesztés európai hálózatépítési rendszerrel
A cégeknek versenyképességük érdekében nemzetközi színtéren is folyamatosan képviselniük magukat.
Székesfehérvár – évtizedes távlatokban meghatározó fejlesztések indulnak
Egy szóval összegezve a fejlődés határozta meg Székesfehérvár 2016-os esztendejét is. Dr. Cser-Palkovics András szerint különleges és fontos időszak ez, hiszen soha ennyi külső forrás nem érkezett még a városba. Ez is segíti azt a törekvést, hogy egy Közép-Európában jegyzett várossá váljon Székesfehérvár.
Jogsegélyszolgálat, felnőttképzés, kiadványok
A szántóföldtől az asztalig terjedő termékpálya valamennyi szereplőjének kíván segíteni, szolgáltatásokat nyújtani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
A fejlesztésekre helyezi a hangsúlyt a DUNAFERR
A kiélezett acélpiaci versenyben a vevőorientált működés az egyetlen stratégia, amely sikert hozhat az ISD DUNAFERR Zrt. számára az európai versenytársakkal és az agresszív kínai dömpinggel szemben.
Tradíció és újítás a mezőgazdaságban
A Váli-völgyben és környékén hagyományosan magas színvonalú mezőgazdasági tevékenység folyt az elmúlt századokban.
Új elnök a VOSZ megyei szervezete élén
László István 33 éves vállalkozói múlttal vállalta el a társadalmi munkában végzett megbízatást.
A Fejér megyei TOP 400 gazdasági teljesítménye 2015-ben
Elemzésünk a Fejér megyében székhellyel rendelkező, naptári évvel megegyező üzleti évet választó kettős könyvvezetésű vállalkozások helyzetét mutatja be a 2015. évi társasági adó Gyorsjelentés alapján.
Fejér megye gazdasága, 2016. I félév
Fejér megye gazdaságát 2016 I. félévben is az ipar növekvő teljesítménye határozta meg. A megye ipari jellegét jelzi, hogy minden egyes Fejér megyei lakosra az országos átlag kétszeresének megfelelő ipari termelési érték jutott.
Helyünk a világban
Képzéssel, innovációval, kapcsolatépítéssel a versenyképességünk növeléséért.
Innovációs folyamatok a versenyképesség jegyében
Az innováció a versenyképesség meghatározó tényezője. Az innováció nemcsak innovátor, hanem az őt körülvevő környezet szempontjából is értéket generál.
A Fejér megyei TOP 100+300 cég a nettó árbevétele alapján
Cégadatok, 2015.
Negyedszázados az új Videoton
1991. december 5-én, a Videoton Oktatási Központban zajlott le az a versenytárgyalás, amihez az új Videoton születése köthető. Nem valószínű, hogy létezett olyan személy – beleértve ebbe az új tulajdonosokat is –, aki akkor el tudta volna képzelni, hogy 25 év múlva a Videoton lesz az ország legtőkeerősebb hazai magántulajdonú cége.
Városi gazdaság, megyékhez mérhető mutatók
Dunaújváros sajátos gazdasági és társadalmi jellemzőkkel bír Fejér megyén belül, de nyugodtan mondhatjuk, sok szempontból az országon belül is. Ennek okai természetesen elsősorban a történelmi léptékkel igen rövidke múlt, a teljes vertikumú acélmű mellé épített „lakótelep” örökségére vezethetők vissza, azonban számos determináló tényező az utóbbi egy-két évtizedben lett meghatározó.
Munkáltatói márkaépítés: kényszer és csodafegyver
Műszaki szóval élve tranziens (átmeneti) korban élünk – bár minden jelen átmenet a múlt és jövő között –, e kifejezés most mégsem tekinthető közhelynek.
Építkezés, vízrendezés – föld alatt és föld felett
A Mészáros és Mészáros Kft. nevében a tulajdonost, Mészáros Lőrincet és feleségét, Mészárosné Kelemen Beatrixot jeleníti meg. A 2001-es induláskor így kívánta hangsúlyozni a családfő a vállalkozás családi mivoltát.
Uniós gazdasági kilátások: lassú növekedés, kockázatokkal
Az európai gazdaság fellendülése immár negyedik éve tart, és folytatódik a szerény mértékű, elsősorban a fogyasztásból adódó növekedés. Ezzel egyidejűleg a világgazdaság jelentős része lényeges kihívásokkal néz szembe, ami felerősíti az európai növekedés kockázati tényezőit.