Székesfehérvár

2007.08.18. 02:28

Hiteles ember és hiteles tanár

Székesfehérvár (hp) - Halmos István tanár úr lett a megyeszékhely idei díszpolgára - vastaps fogadta őt a városházán. Az ünnepen zsúfolásig megtelt a nagytanácsterem.

Házi Péter

Keller János verssel, Drahos Béla pedig fuvolaszóval köszöntötte az ünnepi közgyűlést, majd Szabó Katalin, városunk jegyzője üdvözölte a megjelenteket, külön ki-emelve Spányi Antal megyés püspököt, Balogh Ibolyát, a megyei közgyűlés elnökét, Gelencsér Józsefet, a regionális közigazgatási hivatal vezetőjét és Tömböl László altábornagyot, a magyar honvédség összhaderőnemi parancsnokát.

- Több mint ezer éve Szent István az a kőszikla, akinek hátunkat vetve minden bajból kilábalunk. A harmadik évezred Fehérvára is csak vele, őáltala lehet igazi, megtartó otthonunk - hívta fel köszöntőjében a fehérváriak figyelmét a város jegyzője.

Warvasovszky Tihamér polgármester ünnepi beszédében kiemelte, minden ünnep számvetés is. Szent István királyunk ünnepén a nemzet tekint vissza a maga mögött hagyott ezer esztendőre:

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Keller János verssel, Drahos Béla pedig fuvolaszóval köszöntötte az ünnepi közgyűlést, majd Szabó Katalin, városunk jegyzője üdvözölte a megjelenteket, külön ki-emelve Spányi Antal megyés püspököt, Balogh Ibolyát, a megyei közgyűlés elnökét, Gelencsér Józsefet, a regionális közigazgatási hivatal vezetőjét és Tömböl László altábornagyot, a magyar honvédség összhaderőnemi parancsnokát.

- Több mint ezer éve Szent István az a kőszikla, akinek hátunkat vetve minden bajból kilábalunk. A harmadik évezred Fehérvára is csak vele, őáltala lehet igazi, megtartó otthonunk - hívta fel köszöntőjében a fehérváriak figyelmét a város jegyzője.

Warvasovszky Tihamér polgármester ünnepi beszédében kiemelte, minden ünnep számvetés is. Szent István királyunk ünnepén a nemzet tekint vissza a maga mögött hagyott ezer esztendőre:

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

- Több mint ezer éve Szent István az a kőszikla, akinek hátunkat vetve minden bajból kilábalunk. A harmadik évezred Fehérvára is csak vele, őáltala lehet igazi, megtartó otthonunk - hívta fel köszöntőjében a fehérváriak figyelmét a város jegyzője.

Warvasovszky Tihamér polgármester ünnepi beszédében kiemelte, minden ünnep számvetés is. Szent István királyunk ünnepén a nemzet tekint vissza a maga mögött hagyott ezer esztendőre:

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

- Több mint ezer éve Szent István az a kőszikla, akinek hátunkat vetve minden bajból kilábalunk. A harmadik évezred Fehérvára is csak vele, őáltala lehet igazi, megtartó otthonunk - hívta fel köszöntőjében a fehérváriak figyelmét a város jegyzője.

Warvasovszky Tihamér polgármester ünnepi beszédében kiemelte, minden ünnep számvetés is. Szent István királyunk ünnepén a nemzet tekint vissza a maga mögött hagyott ezer esztendőre:

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Warvasovszky Tihamér polgármester ünnepi beszédében kiemelte, minden ünnep számvetés is. Szent István királyunk ünnepén a nemzet tekint vissza a maga mögött hagyott ezer esztendőre:

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Warvasovszky Tihamér polgármester ünnepi beszédében kiemelte, minden ünnep számvetés is. Szent István királyunk ünnepén a nemzet tekint vissza a maga mögött hagyott ezer esztendőre:

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

- A város kövei, falai, épületei mind az országépítő szent királyunk emlékét őrzik, s arról szólnak, hogy Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is - mondta a polgármester, aki szerint jó célokat kell magunk s a város elé tűzni, s az ünnep alkalmával félre kell tennünk minden kishitűségünket . - Alba Regia büszke arra, amit ezer év alatt elért, Fehérvár tudja, mit akar, s a Szent István-i örökség kötelez, hogy teljes eszünkkel, szívünkkel dolgozzunk városunkért, orszá-gunkért - tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

A hagyományoknak megfelelően szent királyunk ünnepén ismeri el, tünteti ki városunk azon szülötteit, akik a legtöbbet tettek-tesznek a közösségért. Székesfehérvár díszpolgárává az idén a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Halmos Istvánt választották. A tanár úr életútját Warvasovszky Tihamér méltatta: Halmos István 1954-től, közel öt évtizeden át oktatta-nevelte a magyar történelem s a magyar szó szeretetére a gimnazistákat. Előbb a Teleki Blanka, később a József Attila Gimnázium tanáraként a tanulók önálló gondolkodásra nevelését tartotta a legfontosabbank, s mint a polgármester fogalmazott ő egy hiteles tanár, egy hiteles ember, aki bátran nyilvánít véleményt . A díj átadását a megjelentek vastapssal kísérték végig, a közkedvelt tanár úr alig győzte fogadni a gratulációkat.

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Városunk tiszteletbeli polgára lett Lugossy Márta szobrászművész, aki a Városház téri világháborús emlékművet és az 56-os emlékművet készítette; Matti Pkkil, Kemi testvérvárosunk technikai igazgatója és Yokimasa Ohaka, a Denso elnöke.

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Pro Civitate díjban részesült Bobory Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Dienes Ottó, költő, egykori tanár, Sárvári László, az Alba Volán Sportklub ügyvezetője és Ujfalussy Gusztáv Ottó o. cist. plébános. A Székesfehérvárért díjat Gárdai Ferenc egykori tanár, Eszéki János, dr. Hoffer Györgyné dr. Koltai Sarolta gyermekgyógyász, dr. Kerkuska László gyermeksebész, Kollár Endre ny. ezredes, a Los Andinos Együttes, Mazák Gyula, az Alcoa-Köfém Oktatási és Közművelődési Klubház igazgatója, Szalai Károly tanár és Ujfalusi Istvánné, nyugalmazott igazgató vehette át. Botos István posztumusz kapta meg a város elismerését.

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Városunk díszpolgára, Deák Dénes egy díjat alapított, melyet azok érdemelhetnek ki, akik sokat áldoznak Fehérvár kultúrájáért. Idén Drahos Béla fuvolaművész részesült az elismerésben, akinek megjelenése új színt, pezsgést hozott városunk zenei életébe.Szent István mindig emlékezett múltjára, de figyelt a jövő felelősségére is

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!