emlékek

2021.10.19. 13:00

Az ezeréves évforduló

A Fejér Megyei Hírlap 1971. október 19-i lapszámának címlapján tudósít arról, hogy a Videoton gyár egyik brigádjának felhívása a vállalat dolgozói között is igen nagy vissz­hangot váltott ki. „Mindkét brigád örömmel fo­gadta a kezdeményezést, fon­tosnak tartják, hogy Székesfehérváron az ezeréves év­forduló megünneplése a vá­ros minden lakójának szív­ügyévé váljon.

S. Töttő Rita

Mindkét brigád tagjai a vá­ros szépítésében, tisztaságá­nak emelésében, a millenniu­mi emlékmű felállításánál és a városba érkező vendégek kalauzolásában vállalnak tár­sadalmi munkát” – áll az írásban. Az ezeréves évforduló jegyében azonban nem csak Fehérváron voltak események: ugyanez a lapszám ír arról, hogy más települések eseményeit is a millennium ihlette. Így volt ez Sárbogárdon is, ahol a kórustalálkozó „újabb érdekessé­get kínált. Nevezetesen azt, hogy Fehérvár millenniumi évfordulója megihlette-e az alkotókat? (Az idei kórus- és zenekari találkozó tartalmi ajánlásaiban ugyanis kaptak ilyen ösztönzést az együtte­sek).”

Amerikai vendégek

Húsz évvel később, 1991. október 19-e szombati napra esett. A Fejér Megyei Hírlap e hétvégi számának címlapján számolt be arról, hogy amerikai vendégeket vár a megyeszékhely: „A 80-as években az akkori amerikai first lady Carter asszony, valamint Wayne sze­nátor kezdeményezésére született meg a Friendship Force, azaz a Barát­ság Követei nevű szövetség. En­nek célja az, hogy az egyszerű állampolgárok látogathassanak el más országokba, s ismerked­jenek meg azok min­dennapjaival. Az utazó barátságköveteket a fogadó orszá­gokban családok látják vendé­gül, így közelről nézhetik meg, milyen is a leghétköznapibb élet az adott országban. Magyarország is bekapcsolódott a Friendship Force munkájá­ba. Az országban öt város lett vendéglátóhely, s ezekből a váro­sokból lesz lehetőségük a tagok­nak viszontlátogatásra. Az öt vá­ros között található Székesfehér­vár. Összesen 26 vendéget fogad a város és a vendéglátó családok. A Visconsin államból érkezett vendégek öt napot töltenek Szé­kesfehérváron.”

Ezek is érdekelhetik

facebook comments widget