Hallgassa élőben!

Felvonulással ünnepelte Székesfehérvár a harmadik szabad május elsejét

A munka nemzetközi ünnepét méltó keretekben ünnepelte meg Székesfehérvár dolgozó népe. Szerdán esti felvonulás, csütörtökön zenés ébresztő vezette be az ünnepségeket.

Már a kora reggeli órákban megindultak a gépkocsik, kocsik, színes csoportok a gyülekező helyre. A Szabadságtér emelvényét a Szovjetunió és a két munkáspárt vezetője, a magyar szabadságharcosok képei és a munkáspárti falragaszok díszítették.

Tíz óra tájban megindult a menet, amelyet a vasutas zenekar vezetett. Sorban utána következtek a feldíszített kocsik. A szikvizesek kis telepe, egyik lapos kocsin kerti vendéglő, mögötte a földhözjuttatott újgazda ekéje szántja a földet egy szekéren. Nagy taps fogadta a konzerv- és szeszgyár kocsiját. Hatalmas sikere volt a Közművek és a vasúti osztály mérnökség gépkocsijainak. A roncsokból újjáéledő várost jelképezte a felvonulásnak ez a része. A Vadásztölténygyár, vasúti műhely és az Alumínium bánya kocsija az ifjúmunkások nevelésnek szimbóluma volt. A bőrgyár remek készítményei, az Alba Kémia gyár, diákok ötletes bemutatkozása mind nagy sikert aratott. A kocsik között a gyárak, vállatok, közművek, intézmények munkásai és tisztviselői, a szakszervezeti tagok, a nyomdai munkások vonultak rendben, ünnepi menetben.

Tiezenegy óra körül fejeződött be a felvonulás, amely után az emelvényre gyülekezett az ünnepség rendezősége, a szónokok és a Kisgazdapárt küldöttsége.

Az első szónok Újhelyi Szilád miniszteri osztályfőnök volt, akinek beszéde előtt a békességet jelképező galambok röppentek fel a térről.

Újhelyi Szilrád rámutatott arra, hogy a baloldali blokk pártjai békét és rendet akarnak. Vannak akik ma még az elmúlt idők visszatérését áhítják, akik nem akarják, hogy hadifoglyaink hazajöjjenek, akik új háborúba reménykednek. Ezekkel leszámol a fejlődő magyar demokrácia. A hároméves terv biztosítja majd a jobb jövőt, munkások, parasztok és értelmiségi dolgozók életszínvonalának emelését. Ha szoros az egység a magyar társadalmi rétegek között, nincs a világnak az a reakciója és atombombája, amely a magyar demokráciát meg tudná dönteni.

A következő szónok Zsebők Zoltán miniszteri osztályfőnök a Parasztpárt nevében köszönötte a város ünneplőit. Kijelentette, hogy a baloldali blokkba tömörült pártok forradalmi pártok, de rendet akarnak ebben az országban. Az ezeréves kövek városában jelentette be, hogy az elmúlt világháború közel harminc millió halottja tiltakozik minden háborús uszítás ellen. Mi az elmúlt háború után a legtisztább választáson szabadon megválasztottuk vezetőinket, a magyar nép igazi vezetőit. Már a kisemmizett paraszt is szavazhatott ezen a választáson, nem úgy, mint az elmúlt rendszerben, ahol még a bíróválasztásokon is csak azoknak véleményét hallgatták meg, akiket a szolgabíró erre érdemesnek talált. Befejezőül kiemelte, hogy gondoznunk kell a szabadság fáját, de csak akkor gondozzuk jól, ha a diktátorok vérével öntözzük azt.

Kőműves József OTI elnök köszönötte még a harmadik szabad májust, a dolgozók igazi ünnepét.

Piszarenkó gárdaezredes felszólalása fejezte be a jól sikerült szabadságtéri ünnepséget. A városparancsnok elmondotta, hogy a Szovjetunióban hatalmas szocialista tömegek ünnepe ez a nap. A munkás szovjet nép hős hadserege vívta ki Magyarország szabadságát is, amikor szétzúzta a nácizmus bilincsét. Beszédét Sztálin és a szabad május éltetésével fejezte be.

Délután gyermeknapot rendeztek a strandfürdő területén, este hat órakor a Zenekonzervatórium kitűnő tanárai várták nagyon szép s a zeneirodalom könnyebb remekeiből összeállított hangversennyel az ünneplő munkásságot. Seregély Klára, Hosszú Lászlóné, Farkas Ferenc, Hermann László és Waldbauer Iván Chopin, Brahms, Liszt, Sacasate műveiből játszott.

Fokozott örömmel írnánk erről, ha a hatalmas termet megtöltötték volna azok, akiknek részére a hangversenyt rendezték. Az őszi művészeti hét idején azzal indokolták egyesek a munkáság távolmaradását, hogy a rendezésbe nem vonták be illetékesek a munkásságj szervezeteit. Most nem lehet kifogás a rendezés ellen s mégis szomorúan tapasztaltuk, hogy munkást alig láttunk a közönség soraiban. Tehát nem rendezési kérdésről van itt szó, hanem arról a tényről, amit nem lehet sokáig elhanyagolnunk: a munkásság érdeklődését és igényét nem sikerült még eddig semmiéfel jelszavakkal a komoly művészetek felé fordítani. Ennek a célnak elérése pedig nem pártérdek, hanem az egyetemes magyar művelődés érdeke s mindent el kell követnünk, hogy a kultúra oszthatatlanságának jegyében minél nagyobb tömegeket termeljünk a komoly irodalom és művészetek igénylése felé. Meg kell értetnünk a kétkézi dolgozókkal, hogy a szellemi kincs nem kiváltságos osztályok szórakoztatását szolgálják, hanem joga van azokhoz mindenkinek.

A Zenekonzervatórium kiváló művésztanárainak áldozatos munkája, s annak külső kísérőzenéje legyen tanulság a jövőre s fogjon össze mindenki, aki a szellemi fölemelést munkálhatja, mert anyagi javaink újjáépítése mellett halaszthatatlanul fontos a szellemi újjáépítés megkezdése is. (Az írás 1947. májusában jelent meg.)


Fehérváron készülnek Horog László
A női válogatott edzőtáborozik a városban
A zene mindenkié / 3 órája
Indulnak az élő koncertek a Fonó nagytermében
A koncertekre a belépéshez a megvásárolt jegy mellett érvényes védettségi igazolvány és arcképes igazolvány szükséges
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PAPP ISTVÁN a Videoton egykori, és a sárbogárdi gyáregység volt üzemvezetője életének 95. évében elhunyt. Búcsúztatása 2021. május 20-án 10 órakor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben, tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JAKAB KÁROLY az Agroker volt dolgozója 89 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 12-én szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó feleségem, szeretett édesanyánk és nagymamánk, anyósunk és rokonunk RADICS FERENCNÉ szül. Antal Anna Margit 2021. május 11-én, életének 86. évében, a betegségek szentségével megerősítve, a Jóisten akaratában megnyugodva, visszaadta földi életet Teremtőjének. Drága halottunkat 2021. május 17-én, 15 órakor kísérjük utolsó útjára a Fecskeparti temetőben. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét ugyanezen a napon 19 órakor a Szent Sebestyén Templomban mutatjuk be. Drága emléke szívünkbe él.
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édesanya, testvér, sógornő, NAGY JÓZSEFNÉ szül. Bakos Julianna, a Gyöngyvirág Óvoda volt Jutka óvónénije életének 71. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2021. május 18-án 14 órakor lesz a székesfehérvári Csutora temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám RADÁCS JÁNOS a MÁV Járműjavító nyugdíjasa életének 78. évében elhunyt. 2021. május 19-én (szerdán) 9 órakor kísérjük utolsó útjára a Sóstói Katolikus temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy BÓZSA GYULÁNÉ szül. Kovács Gizella 80 éves korában, 2021. május 11-én örökre megpihent. Temetése 2021. május 15-én 16 órakor lesz a sárkeszi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Búcsúznak tőle: lánya, veje és unokái
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ LÁSZLÓ életének 83. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése Székesfehérvár-kisfaludi temetőben, 2021. május 18-án 18 órakor lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LAJOSNÉ volt Videoton gyári nyugdíjas, csetényi születésű, székesfehérvári lakos életének 87. évében elhunyt. Temetése 2021. május 19-én 11.30-kor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KALMÁR LAJOS karosszéria-lakatos szakoktató életének 79. évében elhunyt. Temetése 2021. május 18-án, kedden, 9 óra 30 perckor a szfvári Sóstói Katolikus temetőben lesz. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
SIKI GYÖRGY 1961-2021 Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik édesanyja és szerető két fia. Végső búcsúztatásának ideje és helyszíne: 2021. május 21. 15 óra, székesfehérvári Béla úti köztemető.
Fájó szívvel emlékezünk BORSÓ PÁLRA halálának első évfordulóján. Szerető családja
Megtört szívvel tudatom, hogy szeretettt édesanyám NÉMETH JÓZSEFNÉ szül. Nagy Margit életének 84. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2021. május 18-án 16 órakor lesz a táci református temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH LÁSZLÓ 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 13-án 13 órakor a magyaralmási református temetőben lesz. Gyászoló családja
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA ISTVÁN (Csucsu) tabajdi lakos életének 69. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. május 15-én (szombaton) 11 órakor lesz a tabajdi református temetőben. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TROSZTMÉR LÁSZLÓ 75 éves korában örökre megpihent. Temetése 2021. május 14-én 15 órakor a móri Kálvária temetőben lesz. Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik RÉGER LÁSZLÓ búcsúztatásán részt vettek, gyászunkban osztoztak, valamint a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. segítségét. A gyászoló család
"A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad." Emlékezünk ERDÉSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Szerető családja
Ezúton mondunk köszönetet a Fejér Megyei Szent György Kórház Gasztroenterológiai, ill. Ált. Sebészeti Osztály valamennyi dolgozójának, akik áldozatos munkájukkal próbálták gyógyítani, ápolni felejthetetlen halottunk TŐKE GYULA (férj, édesapa, vej) rövid, súlyos betegségét, ill. valamennyi közelebbi-távolabbi rokonnak, barátnak, kollégának, ismerősnek, szomszédnak és volt tanítványnak, akik utolsó útjára elkísérték és a család gyászában osztoznak. Gyászoló család
„Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JANKOVICS JÁNOS szíve 82 éves korában megpihent. Temetése 2021. május 13-án 14.30-kor lesz a Csutora temetőben. Gyászolja Marianna lánya és István
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk RONTÓ JÁNOSNÉ szül. Klujber Éva 85 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 12-én 11 órakor lesz a magyaralmási temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
A kapus álomszerű szezonja / 4 órája
Tóth Balázs az ezüstérem mellett egyéni elismerésben is részesült
Németh Krisztián
Labdarúgó NB II / 4 órája
A Debrecen és a Gyirmót feljutott, a Vasas lemaradt az élvonalról
kegyetlenség / 4 órája
Egy nap alatt kétszer is ölt: Szlovákiában és Magyarországon is gyilkolt egy férfi
Értékelhetetlen játék / 4 órája
A második félidőben szétfutotta ellenfelét a Boglár
Káldor András
foci / 4 órája
Egygólos vereséggel zárták az idei szezont
Beke Zsombor
friss / 4 órája
Újabb ígéretes vezeték nélküli fülhallgatóval készül a Sony