Felvonulással ünnepelte Székesfehérvár a harmadik szabad május elsejét

A munka nemzetközi ünnepét méltó keretekben ünnepelte meg Székesfehérvár dolgozó népe. Szerdán esti felvonulás, csütörtökön zenés ébresztő vezette be az ünnepségeket.

Már a kora reggeli órákban megindultak a gépkocsik, kocsik, színes csoportok a gyülekező helyre. A Szabadságtér emelvényét a Szovjetunió és a két munkáspárt vezetője, a magyar szabadságharcosok képei és a munkáspárti falragaszok díszítették.

Tíz óra tájban megindult a menet, amelyet a vasutas zenekar vezetett. Sorban utána következtek a feldíszített kocsik. A szikvizesek kis telepe, egyik lapos kocsin kerti vendéglő, mögötte a földhözjuttatott újgazda ekéje szántja a földet egy szekéren. Nagy taps fogadta a konzerv- és szeszgyár kocsiját. Hatalmas sikere volt a Közművek és a vasúti osztály mérnökség gépkocsijainak. A roncsokból újjáéledő várost jelképezte a felvonulásnak ez a része. A Vadásztölténygyár, vasúti műhely és az Alumínium bánya kocsija az ifjúmunkások nevelésnek szimbóluma volt. A bőrgyár remek készítményei, az Alba Kémia gyár, diákok ötletes bemutatkozása mind nagy sikert aratott. A kocsik között a gyárak, vállatok, közművek, intézmények munkásai és tisztviselői, a szakszervezeti tagok, a nyomdai munkások vonultak rendben, ünnepi menetben.

Tiezenegy óra körül fejeződött be a felvonulás, amely után az emelvényre gyülekezett az ünnepség rendezősége, a szónokok és a Kisgazdapárt küldöttsége.

Az első szónok Újhelyi Szilád miniszteri osztályfőnök volt, akinek beszéde előtt a békességet jelképező galambok röppentek fel a térről.

Újhelyi Szilrád rámutatott arra, hogy a baloldali blokk pártjai békét és rendet akarnak. Vannak akik ma még az elmúlt idők visszatérését áhítják, akik nem akarják, hogy hadifoglyaink hazajöjjenek, akik új háborúba reménykednek. Ezekkel leszámol a fejlődő magyar demokrácia. A hároméves terv biztosítja majd a jobb jövőt, munkások, parasztok és értelmiségi dolgozók életszínvonalának emelését. Ha szoros az egység a magyar társadalmi rétegek között, nincs a világnak az a reakciója és atombombája, amely a magyar demokráciát meg tudná dönteni.

A következő szónok Zsebők Zoltán miniszteri osztályfőnök a Parasztpárt nevében köszönötte a város ünneplőit. Kijelentette, hogy a baloldali blokkba tömörült pártok forradalmi pártok, de rendet akarnak ebben az országban. Az ezeréves kövek városában jelentette be, hogy az elmúlt világháború közel harminc millió halottja tiltakozik minden háborús uszítás ellen. Mi az elmúlt háború után a legtisztább választáson szabadon megválasztottuk vezetőinket, a magyar nép igazi vezetőit. Már a kisemmizett paraszt is szavazhatott ezen a választáson, nem úgy, mint az elmúlt rendszerben, ahol még a bíróválasztásokon is csak azoknak véleményét hallgatták meg, akiket a szolgabíró erre érdemesnek talált. Befejezőül kiemelte, hogy gondoznunk kell a szabadság fáját, de csak akkor gondozzuk jól, ha a diktátorok vérével öntözzük azt.

Kőműves József OTI elnök köszönötte még a harmadik szabad májust, a dolgozók igazi ünnepét.

Piszarenkó gárdaezredes felszólalása fejezte be a jól sikerült szabadságtéri ünnepséget. A városparancsnok elmondotta, hogy a Szovjetunióban hatalmas szocialista tömegek ünnepe ez a nap. A munkás szovjet nép hős hadserege vívta ki Magyarország szabadságát is, amikor szétzúzta a nácizmus bilincsét. Beszédét Sztálin és a szabad május éltetésével fejezte be.

Délután gyermeknapot rendeztek a strandfürdő területén, este hat órakor a Zenekonzervatórium kitűnő tanárai várták nagyon szép s a zeneirodalom könnyebb remekeiből összeállított hangversennyel az ünneplő munkásságot. Seregély Klára, Hosszú Lászlóné, Farkas Ferenc, Hermann László és Waldbauer Iván Chopin, Brahms, Liszt, Sacasate műveiből játszott.

Fokozott örömmel írnánk erről, ha a hatalmas termet megtöltötték volna azok, akiknek részére a hangversenyt rendezték. Az őszi művészeti hét idején azzal indokolták egyesek a munkáság távolmaradását, hogy a rendezésbe nem vonták be illetékesek a munkásságj szervezeteit. Most nem lehet kifogás a rendezés ellen s mégis szomorúan tapasztaltuk, hogy munkást alig láttunk a közönség soraiban. Tehát nem rendezési kérdésről van itt szó, hanem arról a tényről, amit nem lehet sokáig elhanyagolnunk: a munkásság érdeklődését és igényét nem sikerült még eddig semmiéfel jelszavakkal a komoly művészetek felé fordítani. Ennek a célnak elérése pedig nem pártérdek, hanem az egyetemes magyar művelődés érdeke s mindent el kell követnünk, hogy a kultúra oszthatatlanságának jegyében minél nagyobb tömegeket termeljünk a komoly irodalom és művészetek igénylése felé. Meg kell értetnünk a kétkézi dolgozókkal, hogy a szellemi kincs nem kiváltságos osztályok szórakoztatását szolgálják, hanem joga van azokhoz mindenkinek.

A Zenekonzervatórium kiváló művésztanárainak áldozatos munkája, s annak külső kísérőzenéje legyen tanulság a jövőre s fogjon össze mindenki, aki a szellemi fölemelést munkálhatja, mert anyagi javaink újjáépítése mellett halaszthatatlanul fontos a szellemi újjáépítés megkezdése is. (Az írás 1947. májusában jelent meg.)


Egy diadal, egy vereség a végére Ferencz Balázs
A Mol Fehérvár FC egy napon megvívott két mérkőzéssel zárta a felkészülést
A Vasasé lett a három pont / 5 órája
A rutinosabb vendéglátók jobb helyzetkihasználása döntött
A Merkantil Bank NB II. 3. fordulójában a feljutás egyik legnagyobb esélyesénél, a nagy múltú Vasas FC otthonában lépett pályára az AFC Csákvár együttese. A két, eddig nyeretlen gárda összecsapását a tapasztaltabb Vasas nyerte.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy IGNÁTH FERENCNÉ szül. Pelle Róza a Hallássérültek Szövetségének tagja 81. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2020. augusztus 10-én 11 órakor a dinnyési temetőben. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa és nagypapa ESZTERHÁS ISTVÁN Isztimér Község Díszpolgára, pedagógus és barlangkutató életének 80. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatását 2020. augusztus 11-én 11 órakor Isztiméren a Kultúrházban tartjuk. Kérjük, egy szál virággal búcsúzzanak tőle. Drága emléke szívünkben örökké él! Gyászoló család
LAJOS JÓZSEF édesapám 10 éve már a mennyben ünnepel. Hiányod fájó és soha nem feledünk el.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZEGVÁRI JÁNOS 81 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 17-én 9 órakor a székesfehérvári Szedreskerti temetőben lesz. A gyászoló család
"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR GYULÁNÉ szül. Nardai Éva a Videoton nyugdíjasa 87 éves korában, rövid szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2020. augusztus 12-én 14 órakor lesz a Béla úti temetőben. Gyászoló lányai, veje, unokái és rokonai
"Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt. Édes Jézus adj nyugalmat drága jó anyánknak...!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DUKA GYÖRGYNÉ szül. Lencsés Anna szerető szíve 95 éves korában megszűnt dobogni. Szerettünktől végső búcsút 2020. augusztus 12-én, szerdán 16 órakor veszünk a székesfehérvári Béla úti temetőben. A gyászoló család
"Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Emlékezünk HERESZNYEI TIBOR halálának 9. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NYÍRŐ ANTAL LÁSZLÓ "a mi Tónink" hosszú betegség után megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. augusztus 12-én 11 órakor a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában lesz. Kérjük, hogy részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szerető édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyós és rokon TÓTH ISTVÁNNÉ szül. Farkas Mária életének 89. évében csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2020. augusztus 11-én kedden, 10 órakor a székesfehérvári, Hosszú temetőből a Szedreskerti temetőben lesz. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, testvérem, nagymamánk, dédnagymamánk KLECSKA ERNŐ LIPÓTNÉ sz. Havasi Mária Klára türelemmel viselt, hosszú, fájdalmas betegség után 2020. július 23-án elhunyt. Egy hónap múlva lett volna 78 éves. Végső útjára 2020. augusztus 12-én 12 órakor, Székesfehérváron, a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában kísérjük. Hamvait közös kívánságukra másfél éve elhunyt édesapánk KLECSKA ERNŐ LIPÓT hamvaival együtt adjuk vissza a természetnek. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS ISTVÁNNÉ sz. Gartai Mária székesfehérvári lakos 85 éves korában 2020. július 29-én elhunyt. Temetése 2020. augusztus 11-én 12.30-kor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló család
" Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ szül. Herman Ágota életének 54. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. augusztus 11-én 17 órakor lesz a táci református temetőben. Gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalomal tudatjuk, hogy NYIRETI MIHÁLYNÉ szül. Jékli Erzsébet abai lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 7-én, pénteken 16.30-kor lesz az abai temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FAZEKAS ISTVÁN seregélyesi lakos 69 éves korában 2020. augusztus 1-én elhunyt. Temetése 2020. augusztus 6-án csütörtökön 15 órakor lesz a seregélyesi köztemetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik a temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FERSCH JÓZSEF gánti lakos életénk 81. évében 2020. augusztus 1-én elhunyt. Végső búcsút a gánti temetőben 2020. augusztus 6-án,15 órakor veszünk tőle. Utána gyászmise lesz. Gyászoló család
"Fáradt teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg kit eltemetnek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, anyósom, nagymamánk SZEKERES LAJOSNÉ szül. Ács Julianna 2020. július 30-án életének 88. évében örökre megpihent. Felejthetetlen halottunktól 2020. augusztus 7-én 17 órakor veszünk végső búcsút a polgárdi Batthyány utcai temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk CSONKA LÁSZLÓ halálának 20. évfordulóján. Korán elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. Megtölteni szépséggel a családod életét. Unokáidat már nem ismerhetted, mosolyod a fényképekről simogatja lelküket. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy. Szeretetünk irántad végtelen nagy. Szerető családod
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STOLMÁR ÁGNES 66 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 8-án 14 órakor lesz az isztiméri temetőben. Ezt követően szentmise lesz az isztiméri templomban. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LETKÓ TIBOR (Szkó) életének 66. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatását 2020. augusztus 6-án, csütörtökön 18 órakor a székesfehérvári Köfém Művelődési Központban tartjuk. A koszorúk, virágok mellőzését kérjük. Gyászolói
"Szerető szíveddel oly sok jót adtál, Isten kegyelméből ezért megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyén, Emléked szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal, baráttal és ismerőssel, hogy VINICZAI FERENCNÉ született Antal Mária szerető szíve 85 éves korában megszűnt dobogni. Szerettünket 2020. augusztus 7-én 13.30-kor kísérjük utolsó útjára a Sóstói Katolikus temetőben. A gyászoló család
origami / 6 órája
Étkezésnél is használható szájmaszkot mutatott be egy japán étteremlánc (videó)
Átadták a trónokat / 6 órája
Bajnoki cím nélkül, de fényes érmekkel zárt az ARAK
Ferencz Balázs
Kosárlabda / 6 órája
Kétszer táboroztak az utánpótlás korúak
Horog László
súlyos betegség / 6 órája
Elhunyt Ruth Gassmann, a Helga című szexuális felvilágosító filmek főszereplője
Még sokat lesz a szabadban / 7 órája
Jó évjárat lehet az idei, ám a szőlő ki van téve a változó időjárásnak
Palocsai Jenő
előrejelzés / 7 órája
A továbbiakban is maradnak a 30 fok körüli maximumok