múltidéző

2021.11.25. 11:00

Fejér évfordulós emlékei november 25-én

S. Töttő Rita

Új épületet kapott 50 éve

A Fejér Megyei Hírlap 1971. november 25-i lapszáma tudósít arról, hogy Székesfehérváron, a Szabadságharcos úton új épületet kapott az Oktatási Hivatal. Azóta ugyan volt sok minden ez az épület, de akkor ekképp emlékeztek meg róla: „Szeptember eleje óta már új székházában dolgozik a megyei pártbi­zottság Oktatási Igazgatósá­ga. Székesfehérváron, a Sza­badságharcos utcában. Tel­jes elkészülte után most vált időszerűvé, hogy ünnepélye­sen felavassák a 30 millió forint költséggel készült na­gyon szép, korszerű épületet, amely a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetemnek, a pártiskolának és különböző tanfolyamoknak ad helyet.”

 

Kastélyból művelődési ház

Negyven évvel ezelőtt, épp ezen a napon számolhatott be a Fejér Megyei Hírlap arról, hogy „A perkátai egykori kastély a közművelődés fellegvára lett.” A tudósítás szerint a „községi tanács rend­kívül nagy gondot fordított a kastély felújítására, berende­zésére, környezetének szépí­tésére. A művelődési intézmény­ben kellemes környezet fo­gadja a látogatót.” Az írásból kiderül: „A házban 22 szakkör mű­ködik. Megtalálható a grafi­kai, a keramikus és a fafara­gó szakkör, amelyeket ama­tőr művészek vezetnek. Mivel nagyterme nincs a művelődé­si háznak, ezért elsősorban a kiscsoportos foglalkozások kerülnek előtérbe.” 

Ezek is érdekelhetik

facebook comments widget