„Földet a gazdáknak!” program: március 1-től folytatódnak a földárverések

A „Földet a gazdáknak!” program keretében, március 1-től Fejér megyében is folytatódik a Magyar Állam tulajdonába, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek értékesítése. Székesfehérváron és Dunaújvárosban lesznek árverések, március 1-től 4-ig, március 7-től 8-ig, valamint március 21-én és 29-én. Lényeges változás a lebonyolítást illetően, hogy a regisztrációs eljárást nem közvetlenül az adott ingatlan árverését megelőzően, hanem - az azonos árverési napra meghirdetett ingatlanokra vonatkozóan - egy közös, reggeli időpontban tartják.

A magyar állam a helyben kialakult piaci átlagár feletti értéken kívánja árverésre bocsátani a termőterületeket
Fotó: FMH-illusztráció

Az árveréseket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) közreműködőjeként a megyei kormányhivatalok bonyolítják le a megyei jogú városokban. Fejér megyében Székesfehérváron és Dunaújvárosban lesznek árverések. Egy időben – jellemzően – négy árverési bizottság működik majd, a hatékony és gyors lebonyolítás érdekében. A Fejér Megyei Kormányhivatal törekedett arra, hogy frekventált, mindenki által jól megközelíthető helyszíneken valósuljanak meg az árverések.

A földárveréseket megyénkben, az NFA közreműködőjeként, a Fejér Megyei Kormányhivatal bonyolítja le, 2016. március 1-től 4-ig, március 7-től 8-ig, valamint március 21-én és 29-én, két helyszínen: Székesfehérváron a Seregélyesi út 123. szám alatt, a Türr István Képző és Kutató Intézet területén, továbbá Dunaújvárosban a Táncsics Mihály utca 1/A szám alatt, a Dunaújvárosi Egyetem különálló épületében.

A tavalyi lebonyolítási rendhez képest változás, hogy az árverést megelőző regisztrációs eljárás március 1-től 4-ig 7:30-tól 8:30-ig, továbbá március 7-én és március 8-án, valamint március 21-én és 29-én 7:30-tól 9:00-ig tart. Ezt követően bonyolítják le az adott napra meghirdetett árveréseket, a hirdetményben szereplő sorrendben.

Megyénkben, jelenlegi információink szerint, 410 darab önálló helyrajzi számon szereplő területet lehet majd elárverezni. Az árverések közjegyző közreműködésével valósulnak meg, ezzel is biztosítva a törvényességet, átláthatóságot. Az árverésen csak helyben lakó, földművesnek minősülő, természetes személyek vehetnek részt árverezőként, ők szerezhetnek földtulajdont.

Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.

A nyertes árverező jogot szerez arra, hogy a NFA-val az adásvételi szerződést megkösse, így szerezve földtulajdont. Az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az államot 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, továbbá erre az időtartamra az ingatlant elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A visszavásárlási jogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell.

A haszonbérleteket a tulajdonosváltás nem töri meg, tehát pusztán ezen a címen a haszonbérlet nem bontható fel.

Az elővásárlási jog gyakorlására a nyertes árverezővel kötött szerződés kifüggesztésének időtartama alatt, az általános szabályok szerint, 60 napig van lehetőség.

A magyar állam a helyben kialakult piaci átlagár feletti értéken kívánja árverésre bocsátani a termőterületeket. A szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy a földrészlet vételára pénzintézettől kapott hitelből is finanszírozható legyen.

A földszerzési maximum 300 hektár, amely azt jelenti, hogy a földszerző tulajdonában és haszonélvezetében az árverésen megszerzett földdel együtt sem lehet ennél több földterület.

A módosult jogszabály alapján az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint az árverés időpontját, helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Fejér Megyei Kormányhivatal a Székesfehérvár, Piac tér 12-14. szám alatti épületében és a Dunaújvárosi Járási Hivatal (Dunaújváros, Városháza tér 2.) hivatali helyiségében, illetve az árverések helyszínein is kifüggeszti, továbbá a hivatal honlapján is közzé teszi. A meghirdetés napjának az számít, amikor az árverési hirdetményt az NFA internetes honlapján közzéteszi.

A közzétételi időpontnak legalább harminc nappal meg kell előznie a hirdetményben megjelölt árverési időpontot, így minden árverésen részt venni kívánó földművesnek elegendő idő áll rendelkezésére a szükséges dokumentumok beszerzésére, jogi képviselő megbízására, valamint az árverési biztosíték megfizetésére.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a hirdetmények közzétételét követően részletes tájékoztató anyagot, valamint a részvételi jogosultság igazolásához szükséges kérelmeket, nyomtatványokat jelentet meg a honlapján, ezek beszerezhetők a földhivatali osztályokon is, ezzel is informálva a földműveseket az árverési eljárás részleteiről.

További információk a www.nfa.hu és a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon.

Részvétel a földárverésen: tájékoztatás a feltételekről

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormányrendelet tartalmazza a földárverésekkel kapcsolatos eljárási rendelkezéseket.

A Kormányrendelet 29. § (3) bekezdése alapján az árverési eljárásban árverezőként helyben lakó, földművesnek minősülő, természetes személy vehet részt.

Helyben lakónak minősül az a földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az árverésre kijelölt föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Az árveréseken árverezőként az a földműves vehet részt, az licitálhat, aki

az adott ingatlan kikiáltási árának 10 %-át árverési biztosítékként előre átutalással megfizette legkésőbb az árverést megelőző munkanapon 
12 óráig;

az árverési naponként 30.000,- Ft-ban meghatározott regisztrációs díjat az árverés helyszínén befizette;

részvételi jogosultságát az alábbi dokumentumokkal igazolja:

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által kiállított hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról,

a földművesként történt nyilvántartásba-vételéről a földműves-nyilvántartásból kiállított harminc napnál nem régebbi adatlap-másolat,

a helyben lakást igazoló,

a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvány,

a mezőgazdasági üzemközpont tekintetében a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján a Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által kiállított igazolás.

személyesen jogi képviselőjével együtt, vagy csak meghatalmazott jogi képviselője útján jár el – az árverés helyszínén az árverező személyazonossága (érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges), valamint a jogi képviselő képviseleti jogosultsága ellenőrzésre kerül (ügyvédi meghatalmazás, ügyvédi igazolvány bemutatása szükséges)


többet vásárolunk
Húsra, sörre és sajtra költöttünk a legtöbbet
nagy felelősség / 10 perce
Csaknem háromezer külföldi gyerek él szíriai menekülttáborokban
A mintegy 30 országából származó gyerekek olyan családokban születtek, amelyek kapcsolatban állhatnak az Iszlám Állam terrorszervezettel.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk és dédmamánk ÖZV. LENGYEL IMRÉNÉ szül. Sándor Róza 89. életévében elhunyt. Temetése 2109. február 25-én 14 órakor lesz a vértesacsai katolikus temetőben, előtte 13 órakor szentmise. Ezúton monduk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GABLER JÓZSEF 76 éves korában elhunyt. Búcsúztatója 2019. február 23-án 14.30-kor lesz a bodajki ravatalozóban. Egy szál virággal búcsúzzunk! Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Egész életeden át dolgozva éltél, most bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédikénk KISS JÓZSEFNÉ szül. Grósz Margit volt mezőszilasi lakos, életének 92. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. február 26-án, kedden 9.30-kor lesz a Béla úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban bármilyen módon osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RÉPÁSI LÁSZLÓ Mór, Győr utcai lakos 68 éves korában elment közülünk. Temetése 2019. február 23-án 11 órakor a móri Homoki református temetőben lesz. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
"Az ő szíve pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. WELCZ JÓZSEFNÉ vértesacsai lakos hosszan tartó betegségben, 81. életévében elhunyt. Temetése 2019. március 1-én 16 órakor a vértesacsai temetőben lesz. Gyászoló család
Édesanyánk ÖZV. LELKES ISTVÁNNÉ 90. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. 02.20-án 15 óra 30 perckor lesz a csóri katolikus temetőben. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOCSIS SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HARDI GYÖRGYNÉ szül. Tímár Teréz életének 89. évében hosszú szenvedés után itt hagyott bennünket. Temetése 2019. február 23-án szombaton,13 órakor lesz a kisfaludi temetőben és 14 órakor gyászmisével búcsúzunk a pákozdi katolikus templomban. Gyászoló család
"Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk mélyen, csendesen." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapánk VIG KÁROLY 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 22-én 15 órakor lesz a Béla úti köztemetőben. Gyászoló család
"Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át." Fájó szívvel emlékezünk imádott testvérem LENCSÉS LÁSZLÓ halálának 1. évfordulóján. Nővére és fia
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOGNÁR IMRÉNÉ sz. Major Julianna 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 23-án szombaton, 12 órakor lesz a Béla úti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉNZES ISTVÁN JÁNOS 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 23-án 10.30-kor lesz a székesfehérvári Sóstói katolikus temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BŐKE LÁSZLÓ a Videoton nyugdíjasa életének 78. évében elhunyt. Temetése 2019. február 22-én 10 órakor lesz a székesfehérvári Sóstói rk. temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. MIKLÓS GÁBORNÉ szül. Mátyus Ilona fáradt teste 90 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. február 21-én csütörtökön 15.30-kor lesz a sárkeresztesi református temetőben. Gyászoló család
"Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZSIZSIK GYULA /1942-2019/ volt Ikarus gyár nyugdíjasa, székesfehérvári lakos, 2019. január 28-án, életének 77. évében elhunyt. Földi maradványait 2019. február 21-én 15.30-kor a székesfehérvári Béla úti temetőben helyezzük örök nyugalomra. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk CSALI FERENCNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SELMECZI VILMOSNÉ szül. Kajdácsi Jolán 2019. január 31-én örök álomra szenderült. Temetése 2019. február 21-én 12.30-kor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama és testvér RADÁCS ISTVÁNNÉ szül. Somogyi Piroska 84 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 22-én 15.30-kor lesz a Sóstói katolikus temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. SCHINDLER ENDRÉNÉ szül. Váti Erzsébet 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 22-én 14 órakor lesz a Sóstói Katolikus temetőben. A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GASKÓ ISTVÁN 68 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 23-án 10 órakor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család
nem adták fel / 1 órája
Három hónap után találták meg a tűzvészkor elveszett kutyát
Pecások / 1 órája
Indulhat a harcsázás a Velencei-tavon
Tihanyi Tamás
A sírok közt ne a halált nézd! / 1 órája
Szinte kötelező film Fehérvárról valamennyi fehérvári iskolában
Nagy Zoltán Péter
Szorgos kezek / 1 órája
Karneváli kavalkád Fehérváron: rendhagyó volt a megtartott foglalkozás
Szanyi-Nagy Judit
megérdemelt díj / 1 órája
Junior-Artisjust kapott két, Fejér megyei érintettségű zenekar
Majer Tamás
A Millenáris Parkban / 1 órája
Naplemente táncban – A balettszínház művészei is szerepelnek a produkcióban
Bokros Judit