Hallgassa élőben!

„Földet a gazdáknak!” program: március 1-től folytatódnak a földárverések

A „Földet a gazdáknak!” program keretében, március 1-től Fejér megyében is folytatódik a Magyar Állam tulajdonába, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek értékesítése. Székesfehérváron és Dunaújvárosban lesznek árverések, március 1-től 4-ig, március 7-től 8-ig, valamint március 21-én és 29-én. Lényeges változás a lebonyolítást illetően, hogy a regisztrációs eljárást nem közvetlenül az adott ingatlan árverését megelőzően, hanem - az azonos árverési napra meghirdetett ingatlanokra vonatkozóan - egy közös, reggeli időpontban tartják.

A magyar állam a helyben kialakult piaci átlagár feletti értéken kívánja árverésre bocsátani a termőterületeket
Fotó: FMH-illusztráció

Az árveréseket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) közreműködőjeként a megyei kormányhivatalok bonyolítják le a megyei jogú városokban. Fejér megyében Székesfehérváron és Dunaújvárosban lesznek árverések. Egy időben – jellemzően – négy árverési bizottság működik majd, a hatékony és gyors lebonyolítás érdekében. A Fejér Megyei Kormányhivatal törekedett arra, hogy frekventált, mindenki által jól megközelíthető helyszíneken valósuljanak meg az árverések.

A földárveréseket megyénkben, az NFA közreműködőjeként, a Fejér Megyei Kormányhivatal bonyolítja le, 2016. március 1-től 4-ig, március 7-től 8-ig, valamint március 21-én és 29-én, két helyszínen: Székesfehérváron a Seregélyesi út 123. szám alatt, a Türr István Képző és Kutató Intézet területén, továbbá Dunaújvárosban a Táncsics Mihály utca 1/A szám alatt, a Dunaújvárosi Egyetem különálló épületében.

A tavalyi lebonyolítási rendhez képest változás, hogy az árverést megelőző regisztrációs eljárás március 1-től 4-ig 7:30-tól 8:30-ig, továbbá március 7-én és március 8-án, valamint március 21-én és 29-én 7:30-tól 9:00-ig tart. Ezt követően bonyolítják le az adott napra meghirdetett árveréseket, a hirdetményben szereplő sorrendben.

Megyénkben, jelenlegi információink szerint, 410 darab önálló helyrajzi számon szereplő területet lehet majd elárverezni. Az árverések közjegyző közreműködésével valósulnak meg, ezzel is biztosítva a törvényességet, átláthatóságot. Az árverésen csak helyben lakó, földművesnek minősülő, természetes személyek vehetnek részt árverezőként, ők szerezhetnek földtulajdont.

Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.

A nyertes árverező jogot szerez arra, hogy a NFA-val az adásvételi szerződést megkösse, így szerezve földtulajdont. Az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az államot 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, továbbá erre az időtartamra az ingatlant elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A visszavásárlási jogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell.

A haszonbérleteket a tulajdonosváltás nem töri meg, tehát pusztán ezen a címen a haszonbérlet nem bontható fel.

Az elővásárlási jog gyakorlására a nyertes árverezővel kötött szerződés kifüggesztésének időtartama alatt, az általános szabályok szerint, 60 napig van lehetőség.

A magyar állam a helyben kialakult piaci átlagár feletti értéken kívánja árverésre bocsátani a termőterületeket. A szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy a földrészlet vételára pénzintézettől kapott hitelből is finanszírozható legyen.

A földszerzési maximum 300 hektár, amely azt jelenti, hogy a földszerző tulajdonában és haszonélvezetében az árverésen megszerzett földdel együtt sem lehet ennél több földterület.

A módosult jogszabály alapján az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint az árverés időpontját, helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Fejér Megyei Kormányhivatal a Székesfehérvár, Piac tér 12-14. szám alatti épületében és a Dunaújvárosi Járási Hivatal (Dunaújváros, Városháza tér 2.) hivatali helyiségében, illetve az árverések helyszínein is kifüggeszti, továbbá a hivatal honlapján is közzé teszi. A meghirdetés napjának az számít, amikor az árverési hirdetményt az NFA internetes honlapján közzéteszi.

A közzétételi időpontnak legalább harminc nappal meg kell előznie a hirdetményben megjelölt árverési időpontot, így minden árverésen részt venni kívánó földművesnek elegendő idő áll rendelkezésére a szükséges dokumentumok beszerzésére, jogi képviselő megbízására, valamint az árverési biztosíték megfizetésére.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a hirdetmények közzétételét követően részletes tájékoztató anyagot, valamint a részvételi jogosultság igazolásához szükséges kérelmeket, nyomtatványokat jelentet meg a honlapján, ezek beszerezhetők a földhivatali osztályokon is, ezzel is informálva a földműveseket az árverési eljárás részleteiről.

További információk a www.nfa.hu és a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon.

Részvétel a földárverésen: tájékoztatás a feltételekről

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormányrendelet tartalmazza a földárverésekkel kapcsolatos eljárási rendelkezéseket.

A Kormányrendelet 29. § (3) bekezdése alapján az árverési eljárásban árverezőként helyben lakó, földművesnek minősülő, természetes személy vehet részt.

Helyben lakónak minősül az a földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az árverésre kijelölt föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Az árveréseken árverezőként az a földműves vehet részt, az licitálhat, aki

az adott ingatlan kikiáltási árának 10 %-át árverési biztosítékként előre átutalással megfizette legkésőbb az árverést megelőző munkanapon 
12 óráig;

az árverési naponként 30.000,- Ft-ban meghatározott regisztrációs díjat az árverés helyszínén befizette;

részvételi jogosultságát az alábbi dokumentumokkal igazolja:

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által kiállított hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról,

a földművesként történt nyilvántartásba-vételéről a földműves-nyilvántartásból kiállított harminc napnál nem régebbi adatlap-másolat,

a helyben lakást igazoló,

a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvány,

a mezőgazdasági üzemközpont tekintetében a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján a Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által kiállított igazolás.

személyesen jogi képviselőjével együtt, vagy csak meghatalmazott jogi képviselője útján jár el – az árverés helyszínén az árverező személyazonossága (érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges), valamint a jogi képviselő képviseleti jogosultsága ellenőrzésre kerül (ügyvédi meghatalmazás, ügyvédi igazolvány bemutatása szükséges)


kézilabda Ferencz Balázs
Az első öt közé kerülés a céljuk
lmbtq / 1 perce
3 százalékos népszerűségét ünnepli az olasz homoszexuális párt
Szerintük a mozgalom elkezdi learatni első gyümölcseit.
Gyász
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki drága szerettünk PALKOVICS JÁNOS férfiszabó mester temetésén jelenlétével, koszorúval, virággal, vagy bármi módon kifejezte együttérzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy REICHARDT OTTÓ 87 éves korában örökre, csendesen megpihent. Temetése 2021. július 27-én 16 órakor lesz az isztiméri temetőben. Gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS ISTVÁNNÉ szül. Fekete Mária 90 éves korában elhunyt. Temetése 2021. július 27-én (kedden) 16 órakor lesz a kálozi katolikus temetőben. Gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BORBÁS LÁSZLÓ életének 83. évében elhunyt. Temetése 2021. július 27-én 11.30-kor lesz a Béla úti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudajuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HEGEDÜS BÉLÁNÉ szül. Brezina Emma életének 81. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2021. július 27-én 15.30-kor a gyúrói evangélikus temetőben lesz. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OBLAT JÓZSEF volt IKV és UPC dolgozó életének 75. évében elhunyt. Temetése 2021. július 30-án 9 órakor a székesfehérvári Csutora temetőben lesz. Búcsúznak tőle: felesége, fia, menye, unokái
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, apósom, nagypapám DUDAR JÓZSEF 92. éves korában, csendesen elhunyt. Temetése 2021. július 28-án 11 órakor lesz, a Budai úti Református Urnatemetőben. Egy szál virággal búcsúzunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUJÁR JÁNOSNÉ szül. Soós Ilona alcsútdobozi, majd bodajki lakos 93 éves korában, 2021. 07. 15-én örökre megpihent. Temetése 2021. július 24-én (szombaton) 16 órakor lesz az alcsútdobozi temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk azoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt, Édes Jézus adj nyugalmat drága jó anyánknak!" Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZITA FERENCNÉ szül. Hercsik Julianna 92 éves korában elhunyt. Temetése 2021. július 24-én (szombaton) 14 órakor lesz a kálozi katolikus temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon osztoznak. A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy GURUBI LÁSZLÓ 68 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól 2021. július 27-én 13.30-kor veszünk végső búcsút a Béla úti temetőben. Gyászoló család
Összetört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAYER JÁNOS a Videoton mechanikai részleg dolgozója hosszan tartó súlyos betegségben, 2021. július 3-án, életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. július 23-án 15 órakor a Csutora temetőben lesz. Egyúttal szívből köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármilyen módon osztoznak fájdalmunkban. Gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÖTÉLNÉ JÁVOROS ANIKÓ életének 62. évében örökre megpihent. Utolsó útjára 2021. július 23-án (pénteken) 10 órakor kísérjük az úrhidai temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁRDI JENŐ volt Volán dolgozó, Szárcsa utcai lakos, életének 62. évében elhunyt. Temetése 2021. július 27-én, kedden, 9 órakor lesz a Sóstói katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik emlékét megőrzik és osztoznak fájdalmunkban. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁLMÁN JÓZSEF 90 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2021.07.26-án 15 órakor veszünk végső búcsút a Hosszú temető ravatalozójánál. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatásán részt vesznek és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
"A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam..." (2 Tim, 4,7) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédipapánk PALKOVICS JÁNOS férfiszabó mester (Székesfehérvár, Széchenyi u. 111/b alatti lakos) életének 97. évében, 2021. július 9-én, türelemmel viselt betegség után csendesen a Mennyei Atyához költözött. Szerettünket 2021. július 22-én 11.30-kor kísérjük utolsó útjára Székesfehérváron a Sóstói katolikus temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján 18 órakor a Prohászka emléktemplomban lesz. Gyászoló felesége, Lőrincz és Pribusz család apraja, nagyja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÁNOSNÉ GYŐRFFY ELZÁT türelmesen viselt, hosszú betegsége 67 éves korában elszólította tőlünk. Búcsúztatása 2021. 07. 20-án 10 órakor a székesfehérvári Béla úti temetőben lesz. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉSZÁR EMIL agrármérnök életének 85. évében elhunyt. Temetése 2021. július 20-án, kedden 11.30-kor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk MONOSTORI TIBOR a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola volt tanára 67 éves korában, 2021. július 5-én váratlanul elhunyt. Temetése 2021. július 22-én 12 órakor lesz a Béla úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak, A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, nagymamám SZÜCS FERENCNÉ szül. Ferenczi Edit Zsófia abai lakos életének 75. évben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. július 17-én szombaton 17 órakor lesz az abai református temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"...Az út másik oldalán vagyok lásd, jól van minden. Meg is fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetem. Kérlek! Légy szíves! Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj, mert szeretsz engem!" /Szent Ágoston/ Mély fájdalommal, de a hit erejéből vigaszt merítve tudatjuk, hogy DR. TAKÁCSI-NAGY JÓZSEF GÉZA 2021. július 7-én, életének 93. évében, a jó Isten akaratában megnyugodva visszaadta földi életét Teremtőjének. Szerettünk hamvait 2021. július 19-én 10.30-kor a római katolikus egyház szertartása szerint, szent-misével egybekötve helyezzük örök nyugalomra a székesfehérvári Szentháromság temetőben (Hosszú temető, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 135). Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, dédunokája, rokonai, barátai és mindazok, akik szerették. A szertartás utáni személyes részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
Nyugdíjazásával sem tűnt el a színtérről / 56 perce
Az agrárium Oscar-díjasa Pálmai Ottó
S. Töttő Rita
Arany fokozattal díjazták / 58 perce
Már évtizedek óta dolgozik a magyar labdarúgásban Jakab Elek
Horog László
foci / 1 órája
Rajtol a tizennegyedik Puskás–Suzuki-Kupa
Beke Zsombor
foci / 1 órája
Öt fiatal kapott profi szerződést
Ferencz Balázs
olimpia / 1 órája
Kovács Zsófi döntős
Beke Zsombor
Szenzációs leletek / 2 órája
Római utat találtak a Velencei-lagúna fenekén