Látta a kincsek lelőhelyét

Székesfehérvár - Sümegh József rabolta ki a római villa fűtésalagútját, ahol a Seuso-kincsek voltak elrejtve - állítja egy nyugdíjas asztalosmester, aki felfedezte Pannónia eddig ismert legnagyobb késő római kori lakóépületét Szabadbattyán és Úrhida határában.

– Az én kincstörténetem egy angolt szetter vadászkutya befogadásával kezdődött. Egy ismerősöm talált rá az autóút melett, mivel ő nem tudta tartani, nekem adta a gazdátlan állatot – emlékszik vissza a csaknem három és fél évtizeddel ezelőtti időre Pereczes Ferenc. – Akkor még Úrhidán laktunk, gyakran kijártam sétálni a Sárvíz partjára a kutyával, nagyon szeretett úszni a vízben. 1974 tavaszán egy alkalommal nem messze a vízparttól, néhány égetett cseréptöredéket találtam.

Felfedezését a régészet és a numizmatika iránt érdeklődő, akkor még húszas évei végén járó fiatalember nem tartotta titokban. Hazaérve, örömmel újságolta el feleségének, római települést talált a község határában. A régészet iránti érdeklődést Pereczes Ferenc egyébként apai nagybátyjától, az egykori sátoraljaújhelyi rendőrkapitánytól örökölte .

– Ezután természetesen alaposabban keresgélni kezdtem ezen a területen, ami akkor a termelőszövetkezet tulajdonában levő föld volt. Sejtésem hamarosan beigazolódott, különböző római pénzérméket találtam. Akkor már ásót is kivittem, kíváncsi voltam, hogy találok-e ott valamilyen házalapot. Közben a római bronz- és pénzérméket bevittem a székesfehérvári István Király Múzeumba (ma Szent István Király Múzeum- a szerk.) A Sárvíz-Malom- csatorna közelében levő területen egészen 1974 tavaszától őszéig zavartalanul kutatott Pereczes Ferenc. Igaz, azt mondták neki a múzeumban, ne foglalkozzon azzal, mi van ott, mert semmilyen római település nincs azon a területen.

– Továbbra is folyamatosan kijártam, ástam a földet, kerestem az épület maradványait. Egyszer egy őrlőkövet találtam, majd szeptemberben egy nagyméretű domborműves ólomedényt. A súlya jóval meghaladta a 100 kilót, emlékszem, nagyon sáros volt. A feleségemmel lemostuk, majd kocsival szállítottuk a múzeumba. Olyan súlyos volt, hogy a közelből négy fogtechnikus jött segíteni az autóból val kiemelését, és épületbe való bevitelét – számol be a leletmentéséről .

Ma is őrzi a beszolgáltatásról szóló igazolást, amit szívesen megmutat. Az egykori átvételi elismervény szerint ólom díszedényt és pénzérméket adott át a múzaumnak. Az antik ritkaságért mindössze ezer forintot kapott a múzeumtól, miközben egy veszprémi gyűjtő egymillió forintot ígért neki érte.

Az ólomedény felkelthette a székesfehérvári múzeum munkatársainak az érdeklődését, mert kimentek megnézni a helyszínt, ahonnan a súlyos lelet előkerült a földből. Viszont csak 1975 tavaszán kezdtek ásatást a Sárvíz melletti területen. Ez a régészeti esemény ma joggal tekinthető a hazai archeológiai kutatások egyik furcsa fejezetének.

– Az ásatást egy Nagy Árpád nevű régész vezette, körülbelül két és fél hónap alatt egy 16 négyzetméternyi területet tisztítottak le. Amikor időm volt, kimentem hozzájuk, de azt mondták, még csak ne is nézzem, mit csinálnak. Nem szerették, ha ott voltam. Emlékszem, a feltárt terrazzo padlózaton töredezett darabokban rajta volt a leszakadt mennyezeti freskó. Sajnos, ezeket a freskódarabokat lelapátolták az ott dolgozók – idézte fel a szakszerűtlennek tűnő munkafolyamatot.

Nem csak a ,freskórombolás lepte meg a szemtanút, hanem az is, hogy a régész és segítői egyszer csak abbahagyták a munkát a nyár elején. Otthagyták a terrazzo padlózatot, s még csak le sem takarták, amit kiástak. Az elárvult ásatási terület sokáig nem érdekelte a római kor titkait faggató szakembereket. A folyamatos régészeti feltárás, amit jelenleg Nándorfi Gabriella régész vezet, csak 18 év múlva, 1993-ban kezdődött meg.

NagyÁrpádról is csak évek múltán hallott újabb hírt Pereczes Ferenc. Állítólag különböző műkicslopásokba keveredett, amiért társával együtt többéves börtönbüntetésre ítélték. Meg nem erősített forrásból származó információnk szerint egy múzeumi tárlóból bizánci arany solidusokat (pénzfajta) lopott el… A történetnek ezzel még nincs vége. Talán a Seuso-kincsek és az ezüstkészlet miatt meg -gyilkolt Sümegh József sorsa is egészen máshogy alakul, ha a római villa feltárása 1975-ben tovább folytatódik. Ugyanis Pereczes Ferenc szerint a páratlan római kori lelettől már csak méterekre lehettek a régészek.

– Évekig ott tapostam, azon a helyen, ahol a Seuso- kicseket elrejtették – jelentette ki magabiztosan, nem kis keserűséggel a hangjában. – Utána is kijártam a területre, amikor otthagyták a múzeum emberei. Mivel találtam ott majdnem sértetlen római oszlopfőt is, biztos voltam abban, mit takar a föld. A múzeumba azért vittem be mindent, mert azt akartam elérni, hogy Úrhida közelében ugyanolyan ásatás folyjon, mint a Tác melletti Gorsiumban.

1979. szeptember-októberében (de lehet, hogy 1978-ban) három-négy alkalommal is járt Pereczeséknél egy fiatalember, akiről a következő emlékkép maradt fenn:

– Motorral jött, esőköpeny és gumicsizma volt rajta. Egy ásót is kötözött a motorkerékpárra. Nem tudom, ki küldte hozzám. Beszélt mindenről, hogy mit talált. Ő állandóan kutatott, ott volt mindenhol, még az útépítések nyomvonalán is. Nem titkolta, hogy amit talált, azzal üzletelt. Többször emlegette, szerezzünk Eötvös-ingát, a régészek által otthagyott területet akarta vizsgálni vele. Még nevettem is rajta, mert helytelenül mondta Eötvös nevét.

Lehangolóbb kép fogadta a szenvedélyes éremgyűjtőt, amikor egy szombati napon újból kint járt az elhagyott ásatásnál. Feltörte valaki a padlózatot, az alacsony vörös, kőoszlopokkal ellátott, hatalmas kőlapokkal fedett fűtésalagút pedig üresen tátongott. Körben ott volt a belőle kiszórt hamu, mindenütt pulyka- és libacsontok hevertek.

– Kirabolták az ásatást, nagy értéket vihettek el, mondtam el otthon, amikor hazaértem. Be akartam jelenteni a rendőrségen, de végül úgy döntöttem, nem foglalkozom vele. Évek múltán is eszembe jutott, ahogy a múzeumban bántak velem, annak ellenére, hogy én nem elloptam, hanem bevittem nekik az ólomedényt. Egyetlen emléket őrzök arról a helyről, egy mécsest, ott találtam meg, amikor kifosztották az ásatási helyszínt – árulja el a régi használati tárgy eredetét Pereczes Ferenc.

Miközben a talányos agyagmécses előkerül, fény derül arra is, hogyan azonosította a házigazda felesége Sümegh Józsefet:

– Pár éve egy újságcikkben írtak a Seuso-kincsekről, a cikk mellett Sümegh síremlékéről készült felvétel volt, rajta a fényképével. Amikor a képet meglátta a feleségem, rögtön felismerte az esőköpenyes motorost, aki többször járt nálunk. Most már tudom, miért nem jött többet hozzánk Sümegh József, és miért tűntek el még a fűtésalagút bazaltoszlopai és kőlapjai is – fejezte be történetét Pereczes Ferenc.

(Cikkünk másodközlés, a szerző és a Zsaru magazin hozzájárulásával. )


szponzorált tartalom
Több mint ezerkétszáz pályázat érkezett az MVM okosbútor-pályázatára
szponzorált tartalom
A legjobb fiatal zeneművészek díja
Kristályokon sikló téli emlékek Palocsai Jenő
Mindannyiunkban él legalább egy emlékkép, melyen varázslóként járunk a vízen
GDP / 15 perce
Tovább javította a magyar növekedésre vonatkozó előrejelzését az IMF
A 2019-est 4,9 százalékra, a 2020-ast pedig 3,5 százalékra emelte a novemberben várt 4,6 és 3,3 százalékról.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. HUTVÁGNER GYÖRGY az Alba Volán nyugdíjasa életének 81. évében, 2019. december 2-án elhunyt. Felejthetetlen halottunktól december 10-én 13 órakor veszünk végső búcsút a jenői katolikus temetőben. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki fájdalmunkban együttérzéssel osztozik, és utolsó útjára kíséri őt. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYURICZA JÁNOS szabadegyházai lakos 54 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 12-én 13 órakor lesz a velencei temető szóróparcellájában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARKOVICS JÁNOSNÉ szül. Oláh Katalin 79 éves korában elhunyt. Gyászmisét a szabadbattyáni katolikus templomban tartunk, 2019. december 7-én 18 órakor. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JAMBRIK JÁNOSNÉ szül. Zsigmond Julianna az Ikarus és a Fejér Megyei Földhivatal egykori dolgozója 66 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 13-án 9.30-kor lesz a Béla úti temetőben. Kérjük, 1 szál fehér virággal búcsúzzanak tőle! A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR FERENCNÉ szül. Simon Margit életének 94. évében elhunyt. Temetése 2019. december 12-én 10 órakor lesz a Sóstói Katolikus temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZEKERES JÓZSEFNÉ Nusi 68 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 9-én 15 órakor lesz a móri Homoki katolikus temetőben. Gyászoló családja
"Ami neked csend és nyugalom, Az nekünk örökös fájdalom." KÁRÁSZ JÁNOS halálának 2. évfordulóján emlékezünk. Szerető családod és rokonaid
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR SÁNDOR volt seregélyesi lakos életének 75. évében, 2019. november 23-án elhunyt. Hamvait december 12-én 10.30-kor a Béla úti köztemetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család
"Talán nincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és boldogok legyünk. De bizony a legfájdalmasabb a megtalált embertől búcsúzni." Elérkezett a búcsúzás ideje. FRIEDL KÁROLY móri borász 76. életévében elhunyt. Szeretett halottunkat 2019. december 10-én 12 órakor kísérjük utolsó útjára Móron, a Kálvária temetőben. Gyászmise: 2019. december 10-én 6 órakor a Kistemplomban lesz. A Móri Borvidék Hegyközsége és a Brindisi Szent Lörinc Borrend saját halottjának tekinti. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZEGFŰ JÓZSEF volt Köfém dolgozó 84 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 9-én, hétfőn 14 órakor lesz Székesfehérváron a Fecskeparti temetőben. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ÖZV. BALOGH KÁROLYNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KNOBLOCH JÓZSEFNÉ 2019. november 20-án, 75 éves korában, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Temetése 2019. december 9-én 9.30-kor lesz a székesfehérvári Palotai úti Hosszú temetőben. Gyászoló család
"Nem az a fájdalom melytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk mélyen csendesen.." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy HUSZÁR ISTVÁNNÉ szül. HOLL VERONIKA az Alba Volán volt dolgozója 68 éves korában elhunyt. Temetése 2019 December 6.-án 15 órakor lesz a Csákberényi katolikus temetőben. Egyben hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik utolsó útján elkísérik és fájdalmunkban bármilyen módon osztoznak. Gyászoló családja.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOMLÓS GYULA 60 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 7-én 11 órakor lesz az iszkaszentgyörgyi temetőben. Gyászoló család
"Véget ért a földi élet, S nem látunk már soha téged. De él tovább az emlékezet, a szívünk soha el nem felejt." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósom özv. VÉBER JÓZSEFNÉ méltósággal viselt, hosszú betegség után, életnek 89. évében örökre megpihent. Temetése 2019. december 6-án 14 órakor lesz a pátkai katolikus temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban bármily módon osztoznak. A gyászoló család
„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek...” Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BIRÓ LÁSZLÓ életének 68. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2019. december 8-án, vasárnap 14 órakor lesz a szabadbattyáni katolikus temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után, édesanyánk ILLIKMANN REZSŐNÉ született Szabó Piroska 87 éves korában feladta a küzdelmet, s eltávozott közülünk. Nyugovóra helyezése 2019. december 6-án 14 óra 30 perckor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, hogy részvétnyilvánításukkal osztoznak bánatunkban. Gyermekei Veronika és Piroska
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk ESZENYINÉ SZABÓ EDIT búcsúztatásán részt vettek, utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH MIKLÓS 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 7-én 15 órakor lesz a magyaralmási temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH LÁSZLÓ volt IKARUSZ dolgozó 53 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 6-án 12 órakor lesz a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában. A gyászoló család
baleset / 1 órája
Ittasan vezetett csütörtök hajnalban, árokba hajtott a polgárdi férfi
police.hu
drága adatok / 1 órája
Másfél milliárd forintra bírságolták a Facebookot
tudomány / 1 órája
Megváltoztathatja az agyat a fogamzásgátló
tragédia / 2 órája
Hatalmas gázrobbanás történt egy emeletes házban Eperjesen
adventi körkép / 2 órája
A régi idők karácsonyait élhetjük át újra az OSZK-ban
Megérkeztek és rögtön elvarázsoltak / 2 órája
Fergeteges ízelítőt adtak fehérvári koncertjükből a pusztinai csángók (videó)
Feol.hu