Hírek

2007.10.26. 02:28

A vád: környezetkárosítás bűntette

Lapunk korábbi számaiban tájékoztatott a Cece környékén lévő nagy területű, egybefüggő erdőterület engedély nélkül történő tarvágásáról és az ezt követően megindult hatósági eljárásokról.

Kovalcsik Katalin

A Sárbogárdi Rendőrkapitányság az ügyben környezetkárosítás bűntette miatt nyomozást folytatott, amelynek eredményes befejezését követően a Sárbogárdi Városi Ügyészség vádiratot nyújtott be két terhelttel szemben a Sárbogárdi Városi Bírósághoz. A felelősségre vonást megalapozó igazságügyi környezetvédelmi szakértői vélemény megállapításait - és az alapul szolgáló tényállást - részletesen tartalmazza a vádirat, amelynek kivonatát dr. Várhomokiné dr. Rabi Noémi megyei főügyészhelyettes, sajtószóvivő juttatta el szerkesztőségünkbe.

Az I. r. vádlott a cecei erdő művelési ágú, 17 ha területű ingatlant Sárbogárdon, a 2006. augusztus 15-én kelt adásvételi szerződéssel 4395000 forint vételárért megvásárolta a tulajdonostól, majd a ledöntött faállomány tulajdonjogát a 2006. szeptember 16-án kelt adásvételi szerződéssel 4500000 forint vételárért eladta a II. r. vádlott ügyvezetése alatt működő kft-nek. Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságának területileg illetékes erdőfelügyelője 2006. szeptember 19-én az erdősítések 2006. évi műszaki átvételi szemléjét tartotta, amikor észlelte, hogy a fenti erdő földrészleten feltehetően 2-3 nappal korábban engedély nélküli fakitermelést végeztek, illetve a II. r. vádlott megbízásából 5 fő a kidöntött fák feldolgozását végezte, ezért az Állami Erdészeti Szolgálat már ezen a napon a munkálatok azonnali leállítását és határozatának azonnali végrehajtását rendelte el, melyről a helyszínen megjelenő vádlottakat tájékoztatták. Az erdőfelügyelő 2006. szeptember 20-án és szeptember 22-én a helyszínen szemlét tartott, melynek során 2006. szeptember 22-én azt tapasztalta, hogy a II. r. vádlott testvérének irányításával két faanyaggal megrakott MAN típusú pótkocsis teherautóval a hatósági határozatban foglalt tiltás ellenére kb. 40 köbméter faanyagot elszállítanak. A későbbi, október 5-i szemlén megállapították, hogy a 2006. szeptember 16. és szeptember 19. között kidöntött fák jelentős részét már elvitték. A területfelmérés alapján kiderült, hogy október 5-ig az érintett erdőművelési földterületről összesen 6,2 ha fát vágtak ki és szállítottak el. Nagy részét úgy, hogy a 61-es számú főút felől 30 méter széles sávban és az erdőrész keleti oldalán 29 méter széles sávban a fákat meghagyták azért, hogy a közútról ne lehessen észlelni az engedély nélküli fakivágást. Ezt követően lakossági bejelentésre 2006. október 16-án ismételten helyszíni szemlét tartott a fenti földterületen az erdőfelügyelő, mert kiderült, hogy a földterületen 2006. október 5-e és október 16-a között további fakivágást és feldolgozást végeztek. A helyszíni bejárás során felmérték, hogy az említett időben további 3,4 ha erdőrészt, fát vágtak ki, vittek el. Október 30-án ismét helyszíni bejárást tartottak. Az eredmény a korábbiakhoz hasonló volt: október 16. és október 30. között további fakivágás és feldolgozás történt, 2,2 hektáron. Mindezek után az Állami Erdészeti Szolgálat 2006. december 6-án a televíziók, rádiók és újságírók meghívása mellett terepbejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartott, melynek során újabb fakitermelésről számolhattak be. (A nyomozó hatóság 2006. december 20-án kelt lefoglalást elrendelő határozata alapján az érintett területről 2006. december 22-én lefoglalták és elszállították a tűzifát a VADEX vajtai telepére.) Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága 2007. január 9-én újabb helyszíni szemlét tartott, s ügyfélként az I. r. és a II. r. vádlottat ismételten megjelenésre kötelezte. Kiderült: október 30-a és december 6-a között a fakivágás, feldolgozás folytatódott: mégpedig 1 hektárnyi erdőrészen. A fentiek értelmében az I. r. vádlott a II. r. vádlottal kötött szerződése alapján a 12,3 ha erdőrészt, illetve míg egy további földterületről 0,5 ha erdőrészt, fát vágatott ki. A II. r. vádlott a tűzifát a hőerőművek árajánlatai alapján kb. 15000000 forint értékben értékesítette. A vádirat szerint a II. r. vádlottnak - a szakhatóság helyszíni jegyzőkönyvében rögzítettek szerint - 2006. szeptember 16. napjától tudomása volt arról, hogy a fenti erdőterületről az általa megvásárolt fákat - az adásvételi szerződésben foglaltakkal ellentétben még nem teljesen termelték ki, azokat engedély nélkül folyamatosan vágatja ki az I. r. vádlott, mellyel környezetkárosítást, bűncselekményt követhet el. Ennek tudatában a hatóság többszöri felhívása, valamint bírságolása ellenére a II. r. vádlott hónapokon keresztül mind szóban, mind tettel - a kidöntött fák folyamatos feldolgozásával és elszállíttatásával - az I. r. vádlott előtt kifejezésre jutatta, hogy a még ki nem döntött fák tulajdonjogára is igényt tart, az egész területről letermeltetett fa tulajdonjogára igényt tart, azokat fel fogja dolgoztatni és el fogja szállíttatni. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) egyebek mellett kimondja: a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. A nevezett területeken lévő erdőket tarra vágták, nem törődve az erdő korával, annak állagával, a vágásérett erdők mellett olyan erdőrészleteket is kivágtak, ami 4 és 31 év múlva lett volna vágásérett, hatósági engedély nélkül, előre megfontoltan, nagyüzemi módszerrel. A fakitermeléssel az élővilágot jelentős mértékben károsították, mert a terület nagyságát, annak ökológiai viszonyait semmibe vették, tudatosan gyakorlatilag minden hasznosítható fát kivágtak a 17 ha-os területről. Az engedély nélküli fakitermelés jelentős mértékben károsította a terület élővilágát. A tarra vágott terület önmagát regenerálni nem képes, csak emberi beavatkozással, 30-40 év múlva állítható vissza az eredeti állapot.

A kivágott kb. 10 ha akácerdő és 4 ha fenyőerdő erdőtelepítési költsége 5636000 Ft plusz áfa. A helyreállítást, az erdő felújítását a lehető legrövidebb időn belül, - az erdészeti hatóság útmutatása szerint - meg kell kezdeni, mivel az igazi ökológiai kár az erdő kivágása után fokozódik, megkeződik a talaj erodálása, az erózió, a defláció.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

Az I. r. vádlott a cecei erdő művelési ágú, 17 ha területű ingatlant Sárbogárdon, a 2006. augusztus 15-én kelt adásvételi szerződéssel 4395000 forint vételárért megvásárolta a tulajdonostól, majd a ledöntött faállomány tulajdonjogát a 2006. szeptember 16-án kelt adásvételi szerződéssel 4500000 forint vételárért eladta a II. r. vádlott ügyvezetése alatt működő kft-nek. Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságának területileg illetékes erdőfelügyelője 2006. szeptember 19-én az erdősítések 2006. évi műszaki átvételi szemléjét tartotta, amikor észlelte, hogy a fenti erdő földrészleten feltehetően 2-3 nappal korábban engedély nélküli fakitermelést végeztek, illetve a II. r. vádlott megbízásából 5 fő a kidöntött fák feldolgozását végezte, ezért az Állami Erdészeti Szolgálat már ezen a napon a munkálatok azonnali leállítását és határozatának azonnali végrehajtását rendelte el, melyről a helyszínen megjelenő vádlottakat tájékoztatták. Az erdőfelügyelő 2006. szeptember 20-án és szeptember 22-én a helyszínen szemlét tartott, melynek során 2006. szeptember 22-én azt tapasztalta, hogy a II. r. vádlott testvérének irányításával két faanyaggal megrakott MAN típusú pótkocsis teherautóval a hatósági határozatban foglalt tiltás ellenére kb. 40 köbméter faanyagot elszállítanak. A későbbi, október 5-i szemlén megállapították, hogy a 2006. szeptember 16. és szeptember 19. között kidöntött fák jelentős részét már elvitték. A területfelmérés alapján kiderült, hogy október 5-ig az érintett erdőművelési földterületről összesen 6,2 ha fát vágtak ki és szállítottak el. Nagy részét úgy, hogy a 61-es számú főút felől 30 méter széles sávban és az erdőrész keleti oldalán 29 méter széles sávban a fákat meghagyták azért, hogy a közútról ne lehessen észlelni az engedély nélküli fakivágást. Ezt követően lakossági bejelentésre 2006. október 16-án ismételten helyszíni szemlét tartott a fenti földterületen az erdőfelügyelő, mert kiderült, hogy a földterületen 2006. október 5-e és október 16-a között további fakivágást és feldolgozást végeztek. A helyszíni bejárás során felmérték, hogy az említett időben további 3,4 ha erdőrészt, fát vágtak ki, vittek el. Október 30-án ismét helyszíni bejárást tartottak. Az eredmény a korábbiakhoz hasonló volt: október 16. és október 30. között további fakivágás és feldolgozás történt, 2,2 hektáron. Mindezek után az Állami Erdészeti Szolgálat 2006. december 6-án a televíziók, rádiók és újságírók meghívása mellett terepbejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartott, melynek során újabb fakitermelésről számolhattak be. (A nyomozó hatóság 2006. december 20-án kelt lefoglalást elrendelő határozata alapján az érintett területről 2006. december 22-én lefoglalták és elszállították a tűzifát a VADEX vajtai telepére.) Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága 2007. január 9-én újabb helyszíni szemlét tartott, s ügyfélként az I. r. és a II. r. vádlottat ismételten megjelenésre kötelezte. Kiderült: október 30-a és december 6-a között a fakivágás, feldolgozás folytatódott: mégpedig 1 hektárnyi erdőrészen. A fentiek értelmében az I. r. vádlott a II. r. vádlottal kötött szerződése alapján a 12,3 ha erdőrészt, illetve míg egy további földterületről 0,5 ha erdőrészt, fát vágatott ki. A II. r. vádlott a tűzifát a hőerőművek árajánlatai alapján kb. 15000000 forint értékben értékesítette. A vádirat szerint a II. r. vádlottnak - a szakhatóság helyszíni jegyzőkönyvében rögzítettek szerint - 2006. szeptember 16. napjától tudomása volt arról, hogy a fenti erdőterületről az általa megvásárolt fákat - az adásvételi szerződésben foglaltakkal ellentétben még nem teljesen termelték ki, azokat engedély nélkül folyamatosan vágatja ki az I. r. vádlott, mellyel környezetkárosítást, bűncselekményt követhet el. Ennek tudatában a hatóság többszöri felhívása, valamint bírságolása ellenére a II. r. vádlott hónapokon keresztül mind szóban, mind tettel - a kidöntött fák folyamatos feldolgozásával és elszállíttatásával - az I. r. vádlott előtt kifejezésre jutatta, hogy a még ki nem döntött fák tulajdonjogára is igényt tart, az egész területről letermeltetett fa tulajdonjogára igényt tart, azokat fel fogja dolgoztatni és el fogja szállíttatni. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) egyebek mellett kimondja: a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. A nevezett területeken lévő erdőket tarra vágták, nem törődve az erdő korával, annak állagával, a vágásérett erdők mellett olyan erdőrészleteket is kivágtak, ami 4 és 31 év múlva lett volna vágásérett, hatósági engedély nélkül, előre megfontoltan, nagyüzemi módszerrel. A fakitermeléssel az élővilágot jelentős mértékben károsították, mert a terület nagyságát, annak ökológiai viszonyait semmibe vették, tudatosan gyakorlatilag minden hasznosítható fát kivágtak a 17 ha-os területről. Az engedély nélküli fakitermelés jelentős mértékben károsította a terület élővilágát. A tarra vágott terület önmagát regenerálni nem képes, csak emberi beavatkozással, 30-40 év múlva állítható vissza az eredeti állapot.

A kivágott kb. 10 ha akácerdő és 4 ha fenyőerdő erdőtelepítési költsége 5636000 Ft plusz áfa. A helyreállítást, az erdő felújítását a lehető legrövidebb időn belül, - az erdészeti hatóság útmutatása szerint - meg kell kezdeni, mivel az igazi ökológiai kár az erdő kivágása után fokozódik, megkeződik a talaj erodálása, az erózió, a defláció.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

Az I. r. vádlott a cecei erdő művelési ágú, 17 ha területű ingatlant Sárbogárdon, a 2006. augusztus 15-én kelt adásvételi szerződéssel 4395000 forint vételárért megvásárolta a tulajdonostól, majd a ledöntött faállomány tulajdonjogát a 2006. szeptember 16-án kelt adásvételi szerződéssel 4500000 forint vételárért eladta a II. r. vádlott ügyvezetése alatt működő kft-nek. Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságának területileg illetékes erdőfelügyelője 2006. szeptember 19-én az erdősítések 2006. évi műszaki átvételi szemléjét tartotta, amikor észlelte, hogy a fenti erdő földrészleten feltehetően 2-3 nappal korábban engedély nélküli fakitermelést végeztek, illetve a II. r. vádlott megbízásából 5 fő a kidöntött fák feldolgozását végezte, ezért az Állami Erdészeti Szolgálat már ezen a napon a munkálatok azonnali leállítását és határozatának azonnali végrehajtását rendelte el, melyről a helyszínen megjelenő vádlottakat tájékoztatták. Az erdőfelügyelő 2006. szeptember 20-án és szeptember 22-én a helyszínen szemlét tartott, melynek során 2006. szeptember 22-én azt tapasztalta, hogy a II. r. vádlott testvérének irányításával két faanyaggal megrakott MAN típusú pótkocsis teherautóval a hatósági határozatban foglalt tiltás ellenére kb. 40 köbméter faanyagot elszállítanak. A későbbi, október 5-i szemlén megállapították, hogy a 2006. szeptember 16. és szeptember 19. között kidöntött fák jelentős részét már elvitték. A területfelmérés alapján kiderült, hogy október 5-ig az érintett erdőművelési földterületről összesen 6,2 ha fát vágtak ki és szállítottak el. Nagy részét úgy, hogy a 61-es számú főút felől 30 méter széles sávban és az erdőrész keleti oldalán 29 méter széles sávban a fákat meghagyták azért, hogy a közútról ne lehessen észlelni az engedély nélküli fakivágást. Ezt követően lakossági bejelentésre 2006. október 16-án ismételten helyszíni szemlét tartott a fenti földterületen az erdőfelügyelő, mert kiderült, hogy a földterületen 2006. október 5-e és október 16-a között további fakivágást és feldolgozást végeztek. A helyszíni bejárás során felmérték, hogy az említett időben további 3,4 ha erdőrészt, fát vágtak ki, vittek el. Október 30-án ismét helyszíni bejárást tartottak. Az eredmény a korábbiakhoz hasonló volt: október 16. és október 30. között további fakivágás és feldolgozás történt, 2,2 hektáron. Mindezek után az Állami Erdészeti Szolgálat 2006. december 6-án a televíziók, rádiók és újságírók meghívása mellett terepbejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartott, melynek során újabb fakitermelésről számolhattak be. (A nyomozó hatóság 2006. december 20-án kelt lefoglalást elrendelő határozata alapján az érintett területről 2006. december 22-én lefoglalták és elszállították a tűzifát a VADEX vajtai telepére.) Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága 2007. január 9-én újabb helyszíni szemlét tartott, s ügyfélként az I. r. és a II. r. vádlottat ismételten megjelenésre kötelezte. Kiderült: október 30-a és december 6-a között a fakivágás, feldolgozás folytatódott: mégpedig 1 hektárnyi erdőrészen. A fentiek értelmében az I. r. vádlott a II. r. vádlottal kötött szerződése alapján a 12,3 ha erdőrészt, illetve míg egy további földterületről 0,5 ha erdőrészt, fát vágatott ki. A II. r. vádlott a tűzifát a hőerőművek árajánlatai alapján kb. 15000000 forint értékben értékesítette. A vádirat szerint a II. r. vádlottnak - a szakhatóság helyszíni jegyzőkönyvében rögzítettek szerint - 2006. szeptember 16. napjától tudomása volt arról, hogy a fenti erdőterületről az általa megvásárolt fákat - az adásvételi szerződésben foglaltakkal ellentétben még nem teljesen termelték ki, azokat engedély nélkül folyamatosan vágatja ki az I. r. vádlott, mellyel környezetkárosítást, bűncselekményt követhet el. Ennek tudatában a hatóság többszöri felhívása, valamint bírságolása ellenére a II. r. vádlott hónapokon keresztül mind szóban, mind tettel - a kidöntött fák folyamatos feldolgozásával és elszállíttatásával - az I. r. vádlott előtt kifejezésre jutatta, hogy a még ki nem döntött fák tulajdonjogára is igényt tart, az egész területről letermeltetett fa tulajdonjogára igényt tart, azokat fel fogja dolgoztatni és el fogja szállíttatni. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) egyebek mellett kimondja: a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. A nevezett területeken lévő erdőket tarra vágták, nem törődve az erdő korával, annak állagával, a vágásérett erdők mellett olyan erdőrészleteket is kivágtak, ami 4 és 31 év múlva lett volna vágásérett, hatósági engedély nélkül, előre megfontoltan, nagyüzemi módszerrel. A fakitermeléssel az élővilágot jelentős mértékben károsították, mert a terület nagyságát, annak ökológiai viszonyait semmibe vették, tudatosan gyakorlatilag minden hasznosítható fát kivágtak a 17 ha-os területről. Az engedély nélküli fakitermelés jelentős mértékben károsította a terület élővilágát. A tarra vágott terület önmagát regenerálni nem képes, csak emberi beavatkozással, 30-40 év múlva állítható vissza az eredeti állapot.

A kivágott kb. 10 ha akácerdő és 4 ha fenyőerdő erdőtelepítési költsége 5636000 Ft plusz áfa. A helyreállítást, az erdő felújítását a lehető legrövidebb időn belül, - az erdészeti hatóság útmutatása szerint - meg kell kezdeni, mivel az igazi ökológiai kár az erdő kivágása után fokozódik, megkeződik a talaj erodálása, az erózió, a defláció.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

A kivágott kb. 10 ha akácerdő és 4 ha fenyőerdő erdőtelepítési költsége 5636000 Ft plusz áfa. A helyreállítást, az erdő felújítását a lehető legrövidebb időn belül, - az erdészeti hatóság útmutatása szerint - meg kell kezdeni, mivel az igazi ökológiai kár az erdő kivágása után fokozódik, megkeződik a talaj erodálása, az erózió, a defláció.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

A kivágott kb. 10 ha akácerdő és 4 ha fenyőerdő erdőtelepítési költsége 5636000 Ft plusz áfa. A helyreállítást, az erdő felújítását a lehető legrövidebb időn belül, - az erdészeti hatóság útmutatása szerint - meg kell kezdeni, mivel az igazi ökológiai kár az erdő kivágása után fokozódik, megkeződik a talaj erodálása, az erózió, a defláció.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

Ezek a vádirat fontosabb megállapításai, s a lényeg: a Sárbogárdi Városi Ügyészség az I. r. vádlottat, mint tettest, míg a II. r. vádlottat, mint bűnsegédet a Btk. 280. (1) bekezdés b. pontjába ütköző környezetkárosítás bűntettével vádolja.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!