Hírek

2007.09.29. 02:29

Nyugodt készenléti szolgálat

Budapest - Papp Károly vezérőrnagy, volt Fejér megyei rendőrfőkapitány a megyében dolgozó írott és elektronikus sajtó munkatársait látta vendégül új munkahelyén, a Rebisznél.

Kovalcsik Katalin

- Három és fél hónapja áll a Rendészeti Biztonsági Szolgálat élén. A nyár csendben telt, de az ősz hozhat meglepetéseket?

- Amikor elköszöntem Fejér megyétől, tudtam, hogy ez a poszt nagy szakmai kihívás lesz. Azóta egy sor központilag is reflektorfénybe került feladatot kellett végrehajtania a szolgálatnak, amely azt mutatta, hogy fegyelmezett, jól felkészült, higgadt, nyugodt állományt vettem át az elődömtől.

- Vissza is utasíthatta volna a vezetői felkérést, annak tudatában, milyen feladatok várhatnak a szolgálatra?

- Természetesen, de vállaltam a megmérettetést. Örülük annak, hogy az országos főkapitány támogatta az elképzelésem, a korábbi helyettesemet, Sándor Miklóst magammal hozhattam. A vezetői állományon egyébként mi- nimális mértékben változtattam.

- Az emberek nem ismerik a Rebisz munkáját, ha látják a kommandósokat, a csendes többség inkább félelmet érez. Amikor nem talpig beöltözve, pajzsokkal őrzik, állítják helyre a rendet, miként működik a szolgálat?

- A Rebisz feladatrendszere összetett. A bevetési parancsnokság a legnagyobb szervezeti eleme. Állománya döntően a rendezvények biztosítását végzi, ellátnak közterületi szolgálatot, erősítik a megyei főkapitányságok munkáját, rendszeresen kísérik a személyszállító vonatokat. Idetartozik a különleges szolgálatok parancsnoksága, azon belül a terrorelhárító, a tűzszerész és a pénzkísérő szolgálat, az autópálya rend-őrség, a légi rendészeti parancsnokság, az állami futárszolgálat. Széles a paletta. Rendszeresen járnak a bevetési állomány tagjai sportrendezvényeket és tömegdemonstrációkat biztosítani.

- A kiképzés mennyiben tér el egy kapitányságnál dolgozó rendőr felkészítésétől?

- Vannak speciális képzések, a köznyelv szóhasználata szerint a kommandósok különeges fizikai, orvosi és pszichikai vizsgálat után kerülhetnek be a jelöltek közé. Folyamatosan magas szintű képzést kapnak ők is, a tűzszerészek is, de ugyanez vonatkozik a bevetési állomány tagjaira. A rendezvények biztosításához úgynevezett támogató kommandós képzést kapnak, ők azok, akik a rendezvényeken kiemelik a rendbontókat. A végrehajtásban dolgozó tiszthelyettesek érettségizettek, elvégezték a rendőr szakközépiskolát. Az idén hetvenhatan érkeztek, itt még hathetes alaptanfolyamon készültek a feladataikra. A tiszti és a főtiszti állomány tagjai közül sok a több diplomás, sokan beszélnek idegen nyelveket. A Rebisz szakmai, morális állapota megfelelő. A francia CRS - az ottani készenléti rendőrség - kiképző tisztje és két munkatársa járt itt nemrégiben, a bevetési állomány tagjait képezték. Azt kértem tőlük, hogy minden udvariasság nélkül mondjanak véleményt a tapasztalataikról. Akikkel találkoztak, mindnyájan megállnák a helyüket Franciaországban, mondták.

- Az állomány fiatal, jól képzett, fegyelmezett. A felvonultatott technika, a különlegesen, kamerákkal, védelmi, valamint tömegoszlató eszközökkel felszerelt gépjárműpark is megfelelőnek látszik.

- Az elmúlt egy évben a kormány által biztosított összegekből a szolgálat technikai eszközeinek 90 százalékát megújítottuk. Speciális járműparkkal rendelkezünk, köztük vízágyukkal, rabomobillal, terepjárókkal, használjuk az amerikai gyártmányú különleges, nehéz bombaszállítót.

- Hogyan készítik fel az állományt az esteleges attrocitásokra, provokációkra.

- A békés tüntetések, demonstrációk, felvonulások esetében a rendőrségnek kettős feladata van. Az egyik ezek békés jellegének elősegítése, hiszen a demonstrációk rendjének fenntartásáért alapvetően a szervező a felelős. A rendőrség úgynevezett rendbiztosokat vezényel a rendezvényekre, akik kapcsolatot tartanak a szervezővel. A másik feladatunk meggátolni, hogy az adott rendezvénnyel ellenérzéseket kifejezők ne tudják megzavarni a rendet. A rendzavarókat, a jogsértést elkövetőket kell eltávolítania a kivezényelt egységeknek. Technikájában és taktikájában is sokat fejlődött az utóbbi időkben a szolgálat. Hogy a tavalyi zavargások utáni állampolgári felvetések a jövőben elkerülhetők legyenek, a hangadó, jogsértő magatartást tanúsítókat kiemeljük a tömegből, videokamera előtt nyilatkoztatjuk a személyes adatairól, arról, hol és mikor történt a személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedés. Utána megkérdezzük, hogy bántalmazta-e a rendőr, vagy sérült-e az intézkedés során. A kazetta az írásos jelentés mellé kerül, de a választ megtagadhatja az állampolgár. Egy esetleges későbbi eljárás során akár az ügyészség, akár más hatóság fel tudja használni. Emellett folyamatosan dokumentáljuk a rendőri tevékenységet, valamint azokat a csoportokat, amelyek megbontják a közrendet, erre a rendőrségi törvény lehetőséget ad.

- Valóban sokan mentek betegszabadságra a Rebisztől a tévéostrom évfordulója előtt?

- Nem, inkább visszajöttek, hogy együtt legyenek a kollégáikkal. A személyi állomány felkészült, törvényesen, higgadtan, szakszerűen és nyugodtan fogja végezni a feladatait. Ha megbomlik a rend, és intézkedni kell, hatá-rozottan, törvényesen, az emberi jogok tiszteletben tartásával teszik majd.

- Három és fél hónapja áll a Rendészeti Biztonsági Szolgálat élén. A nyár csendben telt, de az ősz hozhat meglepetéseket?

- Amikor elköszöntem Fejér megyétől, tudtam, hogy ez a poszt nagy szakmai kihívás lesz. Azóta egy sor központilag is reflektorfénybe került feladatot kellett végrehajtania a szolgálatnak, amely azt mutatta, hogy fegyelmezett, jól felkészült, higgadt, nyugodt állományt vettem át az elődömtől.

- Vissza is utasíthatta volna a vezetői felkérést, annak tudatában, milyen feladatok várhatnak a szolgálatra?

- Természetesen, de vállaltam a megmérettetést. Örülük annak, hogy az országos főkapitány támogatta az elképzelésem, a korábbi helyettesemet, Sándor Miklóst magammal hozhattam. A vezetői állományon egyébként mi- nimális mértékben változtattam.

- Az emberek nem ismerik a Rebisz munkáját, ha látják a kommandósokat, a csendes többség inkább félelmet érez. Amikor nem talpig beöltözve, pajzsokkal őrzik, állítják helyre a rendet, miként működik a szolgálat?

- A Rebisz feladatrendszere összetett. A bevetési parancsnokság a legnagyobb szervezeti eleme. Állománya döntően a rendezvények biztosítását végzi, ellátnak közterületi szolgálatot, erősítik a megyei főkapitányságok munkáját, rendszeresen kísérik a személyszállító vonatokat. Idetartozik a különleges szolgálatok parancsnoksága, azon belül a terrorelhárító, a tűzszerész és a pénzkísérő szolgálat, az autópálya rend-őrség, a légi rendészeti parancsnokság, az állami futárszolgálat. Széles a paletta. Rendszeresen járnak a bevetési állomány tagjai sportrendezvényeket és tömegdemonstrációkat biztosítani.

- A kiképzés mennyiben tér el egy kapitányságnál dolgozó rendőr felkészítésétől?

- Vannak speciális képzések, a köznyelv szóhasználata szerint a kommandósok különeges fizikai, orvosi és pszichikai vizsgálat után kerülhetnek be a jelöltek közé. Folyamatosan magas szintű képzést kapnak ők is, a tűzszerészek is, de ugyanez vonatkozik a bevetési állomány tagjaira. A rendezvények biztosításához úgynevezett támogató kommandós képzést kapnak, ők azok, akik a rendezvényeken kiemelik a rendbontókat. A végrehajtásban dolgozó tiszthelyettesek érettségizettek, elvégezték a rendőr szakközépiskolát. Az idén hetvenhatan érkeztek, itt még hathetes alaptanfolyamon készültek a feladataikra. A tiszti és a főtiszti állomány tagjai közül sok a több diplomás, sokan beszélnek idegen nyelveket. A Rebisz szakmai, morális állapota megfelelő. A francia CRS - az ottani készenléti rendőrség - kiképző tisztje és két munkatársa járt itt nemrégiben, a bevetési állomány tagjait képezték. Azt kértem tőlük, hogy minden udvariasság nélkül mondjanak véleményt a tapasztalataikról. Akikkel találkoztak, mindnyájan megállnák a helyüket Franciaországban, mondták.

- Az állomány fiatal, jól képzett, fegyelmezett. A felvonultatott technika, a különlegesen, kamerákkal, védelmi, valamint tömegoszlató eszközökkel felszerelt gépjárműpark is megfelelőnek látszik.

- Az elmúlt egy évben a kormány által biztosított összegekből a szolgálat technikai eszközeinek 90 százalékát megújítottuk. Speciális járműparkkal rendelkezünk, köztük vízágyukkal, rabomobillal, terepjárókkal, használjuk az amerikai gyártmányú különleges, nehéz bombaszállítót.

- Hogyan készítik fel az állományt az esteleges attrocitásokra, provokációkra.

- A békés tüntetések, demonstrációk, felvonulások esetében a rendőrségnek kettős feladata van. Az egyik ezek békés jellegének elősegítése, hiszen a demonstrációk rendjének fenntartásáért alapvetően a szervező a felelős. A rendőrség úgynevezett rendbiztosokat vezényel a rendezvényekre, akik kapcsolatot tartanak a szervezővel. A másik feladatunk meggátolni, hogy az adott rendezvénnyel ellenérzéseket kifejezők ne tudják megzavarni a rendet. A rendzavarókat, a jogsértést elkövetőket kell eltávolítania a kivezényelt egységeknek. Technikájában és taktikájában is sokat fejlődött az utóbbi időkben a szolgálat. Hogy a tavalyi zavargások utáni állampolgári felvetések a jövőben elkerülhetők legyenek, a hangadó, jogsértő magatartást tanúsítókat kiemeljük a tömegből, videokamera előtt nyilatkoztatjuk a személyes adatairól, arról, hol és mikor történt a személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedés. Utána megkérdezzük, hogy bántalmazta-e a rendőr, vagy sérült-e az intézkedés során. A kazetta az írásos jelentés mellé kerül, de a választ megtagadhatja az állampolgár. Egy esetleges későbbi eljárás során akár az ügyészség, akár más hatóság fel tudja használni. Emellett folyamatosan dokumentáljuk a rendőri tevékenységet, valamint azokat a csoportokat, amelyek megbontják a közrendet, erre a rendőrségi törvény lehetőséget ad.

- Valóban sokan mentek betegszabadságra a Rebisztől a tévéostrom évfordulója előtt?

- Nem, inkább visszajöttek, hogy együtt legyenek a kollégáikkal. A személyi állomány felkészült, törvényesen, higgadtan, szakszerűen és nyugodtan fogja végezni a feladatait. Ha megbomlik a rend, és intézkedni kell, hatá-rozottan, törvényesen, az emberi jogok tiszteletben tartásával teszik majd.

- Három és fél hónapja áll a Rendészeti Biztonsági Szolgálat élén. A nyár csendben telt, de az ősz hozhat meglepetéseket?

- Amikor elköszöntem Fejér megyétől, tudtam, hogy ez a poszt nagy szakmai kihívás lesz. Azóta egy sor központilag is reflektorfénybe került feladatot kellett végrehajtania a szolgálatnak, amely azt mutatta, hogy fegyelmezett, jól felkészült, higgadt, nyugodt állományt vettem át az elődömtől.

- Vissza is utasíthatta volna a vezetői felkérést, annak tudatában, milyen feladatok várhatnak a szolgálatra?

- Természetesen, de vállaltam a megmérettetést. Örülük annak, hogy az országos főkapitány támogatta az elképzelésem, a korábbi helyettesemet, Sándor Miklóst magammal hozhattam. A vezetői állományon egyébként mi- nimális mértékben változtattam.

- Az emberek nem ismerik a Rebisz munkáját, ha látják a kommandósokat, a csendes többség inkább félelmet érez. Amikor nem talpig beöltözve, pajzsokkal őrzik, állítják helyre a rendet, miként működik a szolgálat?

- A Rebisz feladatrendszere összetett. A bevetési parancsnokság a legnagyobb szervezeti eleme. Állománya döntően a rendezvények biztosítását végzi, ellátnak közterületi szolgálatot, erősítik a megyei főkapitányságok munkáját, rendszeresen kísérik a személyszállító vonatokat. Idetartozik a különleges szolgálatok parancsnoksága, azon belül a terrorelhárító, a tűzszerész és a pénzkísérő szolgálat, az autópálya rend-őrség, a légi rendészeti parancsnokság, az állami futárszolgálat. Széles a paletta. Rendszeresen járnak a bevetési állomány tagjai sportrendezvényeket és tömegdemonstrációkat biztosítani.

- A kiképzés mennyiben tér el egy kapitányságnál dolgozó rendőr felkészítésétől?

- Vannak speciális képzések, a köznyelv szóhasználata szerint a kommandósok különeges fizikai, orvosi és pszichikai vizsgálat után kerülhetnek be a jelöltek közé. Folyamatosan magas szintű képzést kapnak ők is, a tűzszerészek is, de ugyanez vonatkozik a bevetési állomány tagjaira. A rendezvények biztosításához úgynevezett támogató kommandós képzést kapnak, ők azok, akik a rendezvényeken kiemelik a rendbontókat. A végrehajtásban dolgozó tiszthelyettesek érettségizettek, elvégezték a rendőr szakközépiskolát. Az idén hetvenhatan érkeztek, itt még hathetes alaptanfolyamon készültek a feladataikra. A tiszti és a főtiszti állomány tagjai közül sok a több diplomás, sokan beszélnek idegen nyelveket. A Rebisz szakmai, morális állapota megfelelő. A francia CRS - az ottani készenléti rendőrség - kiképző tisztje és két munkatársa járt itt nemrégiben, a bevetési állomány tagjait képezték. Azt kértem tőlük, hogy minden udvariasság nélkül mondjanak véleményt a tapasztalataikról. Akikkel találkoztak, mindnyájan megállnák a helyüket Franciaországban, mondták.

- Az állomány fiatal, jól képzett, fegyelmezett. A felvonultatott technika, a különlegesen, kamerákkal, védelmi, valamint tömegoszlató eszközökkel felszerelt gépjárműpark is megfelelőnek látszik.

- Az elmúlt egy évben a kormány által biztosított összegekből a szolgálat technikai eszközeinek 90 százalékát megújítottuk. Speciális járműparkkal rendelkezünk, köztük vízágyukkal, rabomobillal, terepjárókkal, használjuk az amerikai gyártmányú különleges, nehéz bombaszállítót.

- Hogyan készítik fel az állományt az esteleges attrocitásokra, provokációkra.

- A békés tüntetések, demonstrációk, felvonulások esetében a rendőrségnek kettős feladata van. Az egyik ezek békés jellegének elősegítése, hiszen a demonstrációk rendjének fenntartásáért alapvetően a szervező a felelős. A rendőrség úgynevezett rendbiztosokat vezényel a rendezvényekre, akik kapcsolatot tartanak a szervezővel. A másik feladatunk meggátolni, hogy az adott rendezvénnyel ellenérzéseket kifejezők ne tudják megzavarni a rendet. A rendzavarókat, a jogsértést elkövetőket kell eltávolítania a kivezényelt egységeknek. Technikájában és taktikájában is sokat fejlődött az utóbbi időkben a szolgálat. Hogy a tavalyi zavargások utáni állampolgári felvetések a jövőben elkerülhetők legyenek, a hangadó, jogsértő magatartást tanúsítókat kiemeljük a tömegből, videokamera előtt nyilatkoztatjuk a személyes adatairól, arról, hol és mikor történt a személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedés. Utána megkérdezzük, hogy bántalmazta-e a rendőr, vagy sérült-e az intézkedés során. A kazetta az írásos jelentés mellé kerül, de a választ megtagadhatja az állampolgár. Egy esetleges későbbi eljárás során akár az ügyészség, akár más hatóság fel tudja használni. Emellett folyamatosan dokumentáljuk a rendőri tevékenységet, valamint azokat a csoportokat, amelyek megbontják a közrendet, erre a rendőrségi törvény lehetőség

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!