Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Sipos Vilmos életútja a zámolyi makadámúttól a vezérkarig és azon is túl

Már a nyolcvanötödik életévében jár. Ötvenöt volt, amikor nyugdíjba ment. Huszonnégy évesen diplomázott. Kilenc volt, amikor apját és nagyapját a szeme láttára vitték el a nyilasok.

Mennyire befolyásolta az életét, hogy honnan „jöttek” a felmenői?

– Anyám az iskola befejezése után szolgálónak állt egy közeli kúrián, apám uradalmi cseléd volt. Az is szörnyű nehéz munka. Aztán bányász lett. Megtaníttatták velem a munkásember becsületét, tisztességét, és ezt képviseltem mindig az életem során, bárhová vetett a sorsom. Mindenki tudta rólam, hogy én balos ember vagyok, aki különösen a kétkezi munkát nagyra becsüli. Az apám aztán kovácsember lett, majd mozdonyvezető és kazánkovács, végül karbantartó lakatos. Ő belém plántálta: „Fiam, tanulni kell! Én, látod, nagy kalapáccsal keresem a kenyeremet. Te ne ezzel keresd, legyél tanult ember, mert az agyad ezt lehetővé teszi!” Ezt a nagyapám erősítette bennem. Így jött ki az, hogy nekem a nyolcadik osztály után el kellett menni tanulni, én is akartam. Fehérvárra fölvettek a mélyépítő-technikumba, de nem volt hozzá kedvem, és kértem, hogy egy villamosipari technikumba írassanak be. Ez sikerült, adókezelő technikus címet kaptam. Azután felvételiztem a műszaki egyetemre, sikerrel. Elmondhatom, hogy szorgalmas voltam, ezt tükrözik a bizonyítványaim és kitüntetéseim is a kisiskolától kezdve a külföldi vezérkari akadémiáig.

Múlt héten Székesfehérváron vehette át az egyetem által kiállított gyémántdiplomáját. Ott hangzott el önről, hogy „benne van a villany a vérében”.

– Apám egy időben mint kazánkovács dolgozott a bányánál. Volt neki egy barátja, egy villanyszerelő, aki vállalta, hogy engem bevezet a bánya villamos dolgaiba. Jártam én is a gánti bauxitbányába, és ott akkumulátorokat töltöttünk, reléket, villanymotorokat szereltünk, kutakba jártunk le, a szivattyúkat intéztük. Nekem ez rettenetesen megtetszett, így „került bele” a vérembe.

A gyerekek, unokák mire kíváncsiak a múltból?

– Minden érdekli őket. Isszák a mesémet. Érdeklik őket a háborús emlékeim. Én végigéltem a második világháború időszakát, vannak emlékeim arról, hogy mikor mi történt, mikor milyen harckocsi állt az udvarban.

1945-ben Zámoly környékén volt egy nagy páncélosütközet.

– A Margit-vonal áttöréséről volt szó abban a harckocsicsatában, amely Fehérvár és Zámoly között volt. Ahogy megyünk Zámolyra, bal kéz felől, körülbelül feleúton volt egy tanya is, Farkastanyának hívták. Rengeteg kilőtt harckocsi volt, arra emlékszem. A halottak? Akármennyi… Ezért is volt az, hogy amikor a nagyapám a háború után megszervezte az újjáépítés kezdetét, az volt az első, hogy kivezényelte a falut: halottat temetni, futóárkot temetni, robbanóanyagot összeszedni. A rothadó holttesteket mennél előbb föld alá kellett tenni. Annyi volt a halott, hogy nem lehetett mást tenni, mint azonnal eltemetni őket. Már március-április volt, kezdett süt­ni a nap, elment a hideg, óriási bűz volt.

Kilencéves volt ekkoriban.

– Nekem határozott „élményeim”, emlékeim vannak. Találtam egy bőrkesztyűt, bele akartam dugni a kezem, és egy kézfej volt benne. Eldobtam. Gyerek pajtásaim – akiket nem nagyon ismertem, mert ők cselédgyerekek voltak, a majorságban éltek, én pedig a faluban – játszottak robbanóanyaggal, és felrobbantak. Hat gyerek meghalt. Hat. Mind a cselédemberek gyerekei voltak. Még annyi tartozik ide – ez még előbb történt –, hogy amikor apámat meg a nagyapámat vitték el a nyilasok, a zsidókkal együtt, egy lovas kocsival Zámolyról Fehérvár felé, én futottam – sose felejtem el – fekete klottgatyában a makadámúton utánuk, apám integetett, hogy maradjak le. Elestem, a bal térdemen még mindig itt van a sebhely. Nehezen gyógyult be.

Sipos Vilmos

„Én végigéltem a második világháború időszakát, vannak emlékeim arról, hogy mikor mi történt, mikor milyen harckocsi állt az udvarban”
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Térjünk vissza az egyetemhez, 1960-ban diplomázott.

– 1955 őszén kerültem oda, a Szerb utcában kaptunk elhelyezést. Belváros, V. kerület, keskeny utca, fekete, magas falak. Jött ’56. A műszaki egyetemről indult a menet. Én is ott voltam köztük. Sőt, még látszik is a képem, van olyan felvétel, hogy egy lyukas zászlón át látszik a fejem. Jellegzetes, a mostanihoz hasonlatos hajviseletem volt, és az látszik. Lehet, hogy nem igaz, de én úgy gondolom, én vagyok rajta. A Bem térre mentünk, onnan át a Parlament elé, akkor már Nagy Imre beszélt. Akkor egy 2-es villamossal gyorsan visszamentem a diákotthonba, és végighallgattam a Gerő-beszédet. Úgy éreztem, hogy ebből baj lesz. Este kimentünk a rádióhoz. Tőlem kis kőhajításnyira bizonyos Bartók kolléga egy kóbor lövéstől halálos sebet kapott, meghalt. Elmentünk haza a diákotthonba, lefeküdtünk. Másnap reggel jött haza az egyik kollégánk, hozta a puskáját. Gyorsan szétszedtük, a cserépkályhában eltüzeltük a tusát, a csövet meg beállítottuk a szemben levő görögkeleti templom kertjének egyik szegletébe. Utána hazautaztam Zámolyra, ott vészeltem át az ’56-ot.

Mi történt ezután?

– Megindult a tanítás az egyetemen, folytattuk. Ez­után jött az, hogy a honvédség megkeresett egy szerződéssel. Ehhez az tartozik – elmondom érdekességképpen –, hogy Tito, aki „láncos kutya” volt, jóban volt az amerikaiakkal: az amerikaiak egy felderítőgéppel feljöttek délről Sztálinvárosig, akkor úgy hívták Dunaújvárost, röpcédulákat szórtak. Le akarták lőni a magyarok a gépet, de nem tudták. Akkor határozta el a vezetés, hogy korszerűsíteni kell a magyar légvédelmet. Komolyabb csöves légvédelmet állítottak föl. Ennek az a lényege, hogy most már a lövedéknek nem kellett találkoznia a megsemmisítendő repülővel, mert a lövedéken be lehetett állítani, hogy mikor robbanjon a gép megsemmisítésére, a lőelemeket pedig a lokátor és a lőelemképző szolgáltatta. De ez sem volt elég. A Varsói Szerződés tagállamaiban a légvédelem rakétásítása került előtérbe. A légvédelmi rakéta olyan lövedék, amely menet közben irányítható. Ehhez szerveztek be bennünket, hogy amikor majd végzünk, akkor lesz itt a rakétásítás ideje, és akkor mi, fiatal mérnökök vezetői leszünk ennek a műveletnek. 1960-ban állítottuk fel az első igazi légvédelmirakéta-osztályt. Mintegy 20 mérnök jött be akkor a seregbe, 10-15-en maradtunk. Mivel közülünk csak nekem volt megvédett diplomatervem, engem neveztek ki főmérnökhelyettesnek, később főmérnöknek. Tizenkétszer voltam a Szovjetunióban éleslövészeten, a sivatagban. Ez élmény is volt, a kiskatonákkal, a tiszttársakkal nagyon jó kollektíva alakult ki. Sikeres lövést először sarokreflektorra lőttünk. Három rakétával 96 százalékos biztonsággal lőttük le a célt.

Hogyan folytatódott a pályafutása?

– A csapattól 1979-ben jöttem el, és a vezérkarhoz, a Honvédelmi Minisztérium vezető szervéhez kerültem mint mérnök. 1991-ben jöttem el nyugdíjba, 55 évesen. Akkoriban Gárdonyban éltem, kertészkedtem. Mindig gyártottam valamit. Apámtól megtanultam a hegesztést, összeállítottam egy fűrészgépet magamnak, aztán egy fűnyírót. Amikor megismerkedtem Erzsikével, akivel már húsz éve élünk együtt, és akivel igazán összetartozunk, ez abbamaradt. Később az ő biztatására léptem be a mérnökklubba, jelen voltam az alakuló ülésen is. Sokat járunk oda, magam is rendszeresen tartok ott előadásokat.

Hozzászólások

demonstráció
Tüntetések, zavargások voltak a járványügyi szigorítások miatt Olaszországban
korlátozás / 2 órája
Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban
A kutyák sétáltatása közben is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Rajna Istvánné szül.: Antal Erika a Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola volt tanára életének 74. évében 2020. október 17-én elhunyt. Drága halottunk hamvait 2020. október 30-án 15 órakor szentmisével egybekötve helyezzük örök nyugalomra a székesfehérvári Szent Imre templomban. (Székesfehérvár, Városház tér 4.) Gyászolja: Dr. Antal Géza és felesége Antal Renáta unokahúga
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENC az Aranykorona RT nyugdíjasa 2020. október 18-án életének 78. évében elhunyt. Szerettünket 2020. október 27-én 14 órakor kísérjük utolsó útjára a Hosszú temető ravatalozójától, a Szedreskerti temetőbe. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KEMÉNY ISTVÁN szfvári lakos, 55 éves korában elhunyt. Örök nyugalomra református szertartás szerint, 2020. október 28-án, szerdán 12 órakor a Béla úti temetőben helyezzük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. CSÉP JENŐNÉ szül. Ecseki Mária 83 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. október 28-án 11.30-kor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KUTINÉ VÖRÖS SZILVIA búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZENTES ISTVÁN szobafestő életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. október 27-én 13.30-kor lesz a Csutora temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek." Megtörve tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH JÁNOSNÉ született Sallai Mária szíve, életének 80. évében örökre megpihent. 2020. október 27-én, kedden 10 órakor búcsúzunk tőle a seregélyesi temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik végső útjára elkísérik és osztoznak fájdalmunkban. Szerető családja
"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZARVAS LÁSZLÓNÉ szül. Hajdú Mária volt abai, majd székesfehérvári lakos életének 86. évében elhunyt. Temetése 2020. október 27-én 12 órakor lesz Székesfehérváron a Csutora temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és osztoznak a gyászunkban. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy barátunk LENGYEL ZOLTÁN TIBOR 2020. október 1-én, 84 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. október 27-én 10 órakor kísérjük a Hosszú-Szedreskerti temetőbe.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédapánk MUCS BÉLA bányamérnök 2020. október 3-án meghalt. Szűk családi körben október 17-én elkísértük utolsó útjára. Gyászoló család
"Tiéd a csend, a nyugalom, Miénk a könny és a fájdalom. Akartunk mi még annyi jót és szépet, De a sors életünkben mindent összetépett." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VACHLER GYULÁNÉ Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának volt anyakönyvvezetője 2020. október 15-én, 75 éves korában itt hagyott bennünket. Szeretett halottunktól 2020. október 22-én 16 órakor veszünk végső búcsút a seregélyesi temetőben. A gyászoló család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." (Ady) Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy ÖZV. FEKETE IMRÉNÉ szül. Berta Mária Udvarhelyi köz 8. sz. lakos, életének 89. évében megtért teremtőjéhez. Hamvait 2020. október 22-én 11.30-kor a maroshegyi Szent Kristóf-templomban gyászmise keretében helyezzük végső nyughelyére. Kegyeletüket legfeljebb egy szál virággal róhatják le. Egyben köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik gyászunkban osztoznak. Fekete család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁLINKÁS FERENCNÉ szül. Molnár Julianna 83 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. október 30-án 14 órakor lesz a kápolnásnyéki temetőben. A gyászoló család
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, kopogok a jó Istennél bebocsátást kérni. Búcsúzom tőletek, Nekem így már könnyebb, Értem néha napján ejtsetek egy könnyet." Mély fáldalommal tudatjuk, hogy NAGY JÁNOSNÉ Katóka 91 évesen csendesen örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. október 21-én 15 órakor lesz az abai református temetőben. Gyászoló család
„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Mély fájdalommal, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÁSZLÓ ISTVÁN életének 66. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön 13.30-kor lesz a börgöndpusztai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és osztoznak a gyászunkban! Szerető felesége, Éva és családja
Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk MAUCZKA MIKLÓS életének 86. évében elhunyt. 2020. október 16-án utolsó útjára szűk családi körben elkísértük. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GRUBER JÁNOSNÉ született Schlösszer Erzsébet 90 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 21-én 13 órakor lesz a zámolyi temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik STAUDINGER ISTVÁN temetésén megjelentek és mély gyászunkban velünk osztoztak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám DOBOS JÓZSEF 79 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 20-án 12.30-kor lesz a Berényi úti Csutora temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
SZILASI ANDRÁS "BANDI" Harminc év telt el, de nem telt el egyetlen nap sem, hogy ne gondoltunk volna rád. Velünk leszel mindig.
kettős gyilkosság / 3 órája
Megölte anyját és nevelőapját egy férfi Budapesten
interjú / 3 órája
Boross Péter: itt a vidékre lehet számítani
tiltakozás / 3 órája
Sokfelé megbénították a közlekedést az abortuszpárti tüntetők
Mi lehet a gond? / 3 órája
Kifakadt a Puskás mestere – A vezetőedző szerint játékosai féltékenyek egymásra
Kecskés Zoltán
Megfordult a világ a csákvári együttessel / 3 órája
Pislákol a fény az alagút végén
Kecskés Zoltán
Van hova fejlődni / 4 órája
Támad a Vidi, de lehetne hatékonyabb
Ferencz Balázs