A monarchia tudósa

Vannak elfeledett sorsok, feltöretlen pecsétek. Embereké, akik tették dolgukat a tudomány szolgálatának végtelen alázatával. Fejérpataky László hamvai Iváncsán a családi sírboltban nyugszanak. Ki volt ő? Ha megkérdezném, kielégítő választ kevesen adnának rá.

Az 1246-ban IV. Béla adományozta Fejérpataky nevet már csak a sírnál álldogáló négy unokatestvér őrzi. Csakúgy, mint a családi legendáriumot is, aminek – ha nem vigyázunk, elfeledésre ítélt – töredékébe Tivadar segítségével tekinthettem be. Tudományos értekezések, megemlékezések, kivágott újságcikkek. Hihetetlen gazdagságot mutat emberi és szakmai értékekben egyaránt. Az egyik visszaemlékezésben olvasom: Fejérpataky negyven évnél hosszabb időt töltött a Magyar Nemzeti Múzeum szolgálatában. 1882-ben lett a levéltár vezetője, ő szerezte meg számos író (Petőfi, Vörösmarty, Jókai, Tompa, Madách, Kölcsey, Arany, Eötvös) és színművész (Dériné 12 kötetes naplója) kéziratát, levelezését és hagyatékát. A többi között ő fogadta be és rendezte a Széchenyi család levéltárát és a közel 250 folyóméternyi könyvanyagát is. 1893-ban választották meg az Országos Széchényi Könyvtár igazgatójává, fiatal kora ellenére azonban ekkorra már tekintélyes tudósmúlt állt a háta mögött.

Fejérpataky László 1857-ben született a felvidéki Eperjesen. Édesapja a kerületi törvényszéken dolgozott, az ő irodájában gyűjtötte gyermekkorában a címeres pecséteket, ami talán már akkor magába rejtette későbbi vonzódását a címerekhez. Neve tizenhét évesen tűnt fel először nyomtatásban. Budapesten élve fordított útirajzokat és népszerű történeti jegyzeteket a Fővárosi Lapok hasábjain, tizenkilenc évesen pedig első önálló történettudományi publikációja is megjelent az Árpád-kori irodalomról. Bölcsészdoktori, majd történelem-latin szakos tanári diplomát szerzett a budapesti egyetemen, majd ösztöndíjjal Bécsbe került. Huszonkét éves volt, amikor a budapesti egyetem magántanárává fogadja, a Magyar Tudományos Akadémián pedig 26 évesen tartotta székfoglalóját. Tanítványainak vallhatták magukat Szekfű Gyula történész, Hóman Bálint országgyűlési képviselő is.

A könyvtárigazgató és tudós történész munkássága alatt fejlődött az Országos Széchényi Könyvtár hazánk vezető gyűjteményévé. A magyarországi hungarikumállomány teljességét azzal teremtette meg, hogy újrafogalmazta a kötelespéldány-törvény tervezetét. Záradékként az ő javaslatára került be ez a mondat: az a nyomda, amely a könyvtár felszólítására, s e felszólításban kitűzött záros határidő alatt sem szolgáltatja be a kötelespéldányokat, 100 forintig terjedő bírsággal sújtandó és a be nem küldött kötelespéldány vételárában is elmarasztalandó.

Az egyik újságcikk Fejérpatakyról, mint a Nemzeti Múzeum értékeinek megmentőjéről emlékezik meg: 1919 augusztusában az antanthatalmak katonai megbízottakat küldtek a román hadsereg által megszállt Budapestre. Közülük az amerikai Harry Hill Bandholtz tábornok kiérdemelte a magyarság háláját. Ugyanis a Nemzeti Múzeumban megjelent román szakértők megpróbálták elkobozni a múzeum valamennyi erdélyi eredetű tárgyát, az akkor még meg nem született határváltozásra hivatkozva. Október első vasárnap délutánján egy román tábornok 16 teherautóval és sok üres ládával jelent meg a múzeumban. Fejérpataky László főigazgató utasítására az alkalmazottak bezárták a termeket, a kulcsokat pedig elrejtették. Huzavona kezdődött, és a katonák valószínűleg erőszakkal elvitték volna a a műtárgyakat, amikor Bandholtz tábornok megjelent a helyszínen, és – a leírások ta- núsága szerint – lovaglóosto- rát suhogtatva valósággal kikergette a megszállókat az épületből, majd pecsétjével le- bélyegezte a termek ajtaját.

Fejérpataky László a dulakodás közben szívinfarktust kapott. Ez volt első szívinfarktusa, a második vitte el 1923. március 6-án. Az Antant-misszió a tábornoknak 1936-ban szobrot állított. Fejérpataky bátorságát csak szűk környezete ismerte.


Öt hónapon belül
Másodszor műtötték Kevin Anderson térdét
Rendkívüli kormányintézkedés / 41 perce
Karantén alá zárnak két olasz tartományt a koronavírus miatt
A Lombardia és Veneto térségében élők két hétig nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda.
Gyász
„Pihenj csendesen, ahol nincs fájdalom, szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.” Szomorú szívvel tudatjuk, hogy NÉMETH LAJOSNÉ szül. Makk Erzsébet életének 70. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 26-án 11 órakor lesz a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, testvérünk, nagymamánk BODÓ ISTVÁNNÉ életének 86. évében 2020.02.16-án elhunyt. Temetése 2020.02.27-én 15 órakor a székesfehérvári Béla úti temetőben lesz. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Az élet csendben megy tovább, de az emléked elkísér egy életen át.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VIZVÁRI JÁNOS 65 éves korában elhunyt. 2020. február 26-án 15 órakor Seregélyesen a református temetőben kísérjük utolsó útjára. Egyúttal köszönetet mondunk azoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Emlékezés NAGY KATALINRA halálának 13. évfordulóján. Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal gondolunk rád. Szerető édesanyád, gyemekeid és szeretteid
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesapám és nagypapánk, barátunk és rokonunk KUDRANYIK JÓZSEF életének 76. évében türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2020. február 26-án, szerdán 10.30-kor lesz a székesfehérvári Szedreskerti temetőben lesz. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. FEJES SÁNDOR 75 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 26-án 10 órakor a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában lesz. Köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban velünk osztoznak. Gyászoló család
"Elmentem Tőletek nem tudtam búcsúzni, nem volt időm, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ 2020. feruár 11-én, életének 54. évében örökre megpihent. Temetése 2020. február 22-én 13 órakor a sukorói református temetőben lesz. Gyászoló családja
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GÁLL ISTVÁNNÉ született Magyary-Kossa Ilona 2020 február 11-én, életének 85. évében örökre itt hagyott bennünket. 2020. február 25-én 11.30 órakor veszünk Tőle végső búcsút a székesfehérvári Csutora (Feltámadás) temetőben. Szreretettel őrzik emlékét lányai, veje, unokái, unoka menyei és dédunokája.
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, ahol megpihen két dolgos kezed. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen. Jóságos szíved nyugodjon békében.” Felejthetetlen testvérem LENCSÉS LÁSZLÓ halálának 2. évfordulójára. Nővéred és fia
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk BORNEMISSZA FERENCNÉ (ZELLER TIBORNÉ) sz. Klecka Mária búcsúztatásán részt vettek, mély gyászunkban velünk osztoztak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÁNYI LÁSZLÓ 87 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 24-én 11 órakor lesz Székesfehérváron a Budai úti altemplomban. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, átölel a csend és a szeretet.” Szomorú és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk és nagypapánk ÖRDÖG LÁSZLÓ ANTAL nyugalmazott kincsesbányai bányász 2020. február 11-én, hosszú betegség után 70 éves korában örökre itt hagyott minket. Szerettünket utolsó útjára 2020. február 25-én 12 órakor kísérjük a Béla úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS IMRÉNÉ született Szatmári Éva Székesfehérvár, Nagyszebeni utcai lakos 64 éves korában váratlanul hagyott itt bennünket. Temetése 2020. február 29-én 11 órakor lesz a velencei református temetőben. A gyászoló család
„És most már együtt van mindazokkal, akiket szeretett.” A Belvárosi ovisok Balogh Marika nénije örökre megpihent. Szerettünk és nevettünk, rád így emlékezünk. Kollégáid
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RAJNA JÓZSEF 78 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 27-én 14.30-kor lesz a kisfaludi temetőben. Gyászoló család
„Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten...” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ECSEKI TIBOR életének 55. évében 2020. február 11-én elhunyt. Temetése február 22-én 14 órakor a sárkeresztúri katolikus temetőben lesz. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tájékoztatjuk ismerőseit, szeretteit és mindazokat, akik ismerték, hogy FIERPASZ KÁROLY 74. életévében eltávozott közülünk. Kívánságát teljesítve búcsúztatására a legszűkebb családi körben kerül sor. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk SZÁNTÓD SÁNDOR ny. rendőrfőtörzszászlós, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt viselője 77 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 22-én 13.30-kor lesz a lepsényi katolikus temetőben. A gyászoló család
„Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simítjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, megpihenni tért dolgos kezed.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy drága férjem, édesapánk FEHÉRVÁRY ISTVÁN életének 82. évében szerető szíve örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. február 22-én 15.30-kor kísérjük a seregélyesi köztemetőben. Köszönet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek" Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk KREITL GYULÁNÉ 84 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 22-én 11 órakor lesz a magyaralmási temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
nuntius / 1 órája
Veszett fejsze nyele
Péter Kinga Fruzsina
lóerő / 1 órája
A magyar nem tud leszokni a feltalálásról
Palocsai Jenő
Szerelem, 63 versben / 1 órája
Hosszú évek távlatából elevenedtek meg újra az érzelmek Butola Zoltán kötetbemutatóján
Bokros Judit
Rendőrségi hírek / 1 órája
Két körözött férfit is elkaptak a rendőrök Fejér megyében
police.hu
kultúra / 1 órája
„Végtelen rétegek” a Pelikán Galériában
Héjj Vivien
párkapcsolatokról / 2 órája
Mi tarthatja meg a kapcsolatokat? Mihályi Jeromos tartott előadást Fehérváron
Sági Zoltán