Hallgassa élőben!

A monarchia tudósa

Vannak elfeledett sorsok, feltöretlen pecsétek. Embereké, akik tették dolgukat a tudomány szolgálatának végtelen alázatával. Fejérpataky László hamvai Iváncsán a családi sírboltban nyugszanak. Ki volt ő? Ha megkérdezném, kielégítő választ kevesen adnának rá.

Az 1246-ban IV. Béla adományozta Fejérpataky nevet már csak a sírnál álldogáló négy unokatestvér őrzi. Csakúgy, mint a családi legendáriumot is, aminek – ha nem vigyázunk, elfeledésre ítélt – töredékébe Tivadar segítségével tekinthettem be. Tudományos értekezések, megemlékezések, kivágott újságcikkek. Hihetetlen gazdagságot mutat emberi és szakmai értékekben egyaránt. Az egyik visszaemlékezésben olvasom: Fejérpataky negyven évnél hosszabb időt töltött a Magyar Nemzeti Múzeum szolgálatában. 1882-ben lett a levéltár vezetője, ő szerezte meg számos író (Petőfi, Vörösmarty, Jókai, Tompa, Madách, Kölcsey, Arany, Eötvös) és színművész (Dériné 12 kötetes naplója) kéziratát, levelezését és hagyatékát. A többi között ő fogadta be és rendezte a Széchenyi család levéltárát és a közel 250 folyóméternyi könyvanyagát is. 1893-ban választották meg az Országos Széchényi Könyvtár igazgatójává, fiatal kora ellenére azonban ekkorra már tekintélyes tudósmúlt állt a háta mögött.

Fejérpataky László 1857-ben született a felvidéki Eperjesen. Édesapja a kerületi törvényszéken dolgozott, az ő irodájában gyűjtötte gyermekkorában a címeres pecséteket, ami talán már akkor magába rejtette későbbi vonzódását a címerekhez. Neve tizenhét évesen tűnt fel először nyomtatásban. Budapesten élve fordított útirajzokat és népszerű történeti jegyzeteket a Fővárosi Lapok hasábjain, tizenkilenc évesen pedig első önálló történettudományi publikációja is megjelent az Árpád-kori irodalomról. Bölcsészdoktori, majd történelem-latin szakos tanári diplomát szerzett a budapesti egyetemen, majd ösztöndíjjal Bécsbe került. Huszonkét éves volt, amikor a budapesti egyetem magántanárává fogadja, a Magyar Tudományos Akadémián pedig 26 évesen tartotta székfoglalóját. Tanítványainak vallhatták magukat Szekfű Gyula történész, Hóman Bálint országgyűlési képviselő is.

A könyvtárigazgató és tudós történész munkássága alatt fejlődött az Országos Széchényi Könyvtár hazánk vezető gyűjteményévé. A magyarországi hungarikumállomány teljességét azzal teremtette meg, hogy újrafogalmazta a kötelespéldány-törvény tervezetét. Záradékként az ő javaslatára került be ez a mondat: az a nyomda, amely a könyvtár felszólítására, s e felszólításban kitűzött záros határidő alatt sem szolgáltatja be a kötelespéldányokat, 100 forintig terjedő bírsággal sújtandó és a be nem küldött kötelespéldány vételárában is elmarasztalandó.

Az egyik újságcikk Fejérpatakyról, mint a Nemzeti Múzeum értékeinek megmentőjéről emlékezik meg: 1919 augusztusában az antanthatalmak katonai megbízottakat küldtek a román hadsereg által megszállt Budapestre. Közülük az amerikai Harry Hill Bandholtz tábornok kiérdemelte a magyarság háláját. Ugyanis a Nemzeti Múzeumban megjelent román szakértők megpróbálták elkobozni a múzeum valamennyi erdélyi eredetű tárgyát, az akkor még meg nem született határváltozásra hivatkozva. Október első vasárnap délutánján egy román tábornok 16 teherautóval és sok üres ládával jelent meg a múzeumban. Fejérpataky László főigazgató utasítására az alkalmazottak bezárták a termeket, a kulcsokat pedig elrejtették. Huzavona kezdődött, és a katonák valószínűleg erőszakkal elvitték volna a a műtárgyakat, amikor Bandholtz tábornok megjelent a helyszínen, és – a leírások ta- núsága szerint – lovaglóosto- rát suhogtatva valósággal kikergette a megszállókat az épületből, majd pecsétjével le- bélyegezte a termek ajtaját.

Fejérpataky László a dulakodás közben szívinfarktust kapott. Ez volt első szívinfarktusa, a második vitte el 1923. március 6-án. Az Antant-misszió a tábornoknak 1936-ban szobrot állított. Fejérpataky bátorságát csak szűk környezete ismerte.


A döntés ideiglenes Borsányi Bea
Tíz járatot töröltek szó nélkül Zámoly és Fehérvár között
tűz / 12 perce
Rettegnek a kigyulladt kőbányai rémház lakói Pikó és Karácsony hajléktalanjaitól
Karácsony Gergely és Pikó András hajléktalanokat költöztetett az épületbe.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS LÁSZLÓ kőműves 2021. október 18-án, 68. életévében elhunyt. 2021. október 29-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a szabadbattyáni katolikus temetőben. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk, hogy BÁCSI ISTVÁNNÉ szül. Tóth Ilona életének 65. évében elhunyt. Utolsó útjára 2021. október 29-én 14 órakor kísérjük a polgárdi katolikus temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
"Adhat az élet márványkőből palotát, csak egyet nem adhat kétszer: drága jó édesapát." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy SIMON JENŐ "Meszes Jenő" életének 70. évében elhunyt. Temetése 2021. november 3-án, szerdán 9 órakor lesz a Székesfehérvár, Palotai úti Hosszú temető kápolnájánál. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik NAGY JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KUMMER IGNÁC életének 87. évében elhunyt. Temetése 2021. október 29-én 14.30-kor lesz a pákozdi temetőben. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki FEJES JÓZSEFNÉ (Horváth Gizella) temetésén részt vett, vagy bármilyen módon enyhítette fájdalmunkat a gyászban. Külön köszönet a Pulmonológiai osztály orvosainak, nővéreinek. Gyászoló család
Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett rokonunk RÁDOKI MÁRIA életének 98. évében, október 16-án csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 27-én 11 órakor a Csutora temetőben lesz. Gyászolják: szerettei
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szeretünk nagyon." Megtört szívvel tudatjuk, hogy BÁNITZKY FERENC életének 68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Utolsó útjára 2021. október 27-én 15 órakor kísérjük Székesfehérváron, a Sóstói református temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. NOVÁK ISTVÁNNÉ szül. Lendvai Anna Cuni néni, a Videoton nyugdíjasa, 94 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2021. október 26-án 14.30-kor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló család
"Élete nem volt más, Csak munka és fájdalom. Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. KAJÁRI LAJOSNÉ született László Erzsébet 2021. október 15-én, 83 éves korában örökre megpihent. Felejthetetlen halottunktól 2021. október 25-én (hétfőn) 15 órakor veszünk végső búcsút az abai református temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik temetésén megjelennek, sírjára virágot helyeznek és mély fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy POÓS PÁL 2021. október 4-én, 79 éves korában elhunyt. Hamvait 2021. október 28-án 10.30-kor a Béla úti temetőben helyezzük örök nyugalomra. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ENDRŐDI JÁNOS búcsúztatásán részt vettek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSEH JÓZSEFNÉ született Svélecz Rozália 81 éves korában örök nyugalomra tért. Elhunyt hozzátartozónk temetése 2021. október 23-án 10 órakor lesz Molnáriban, gyászmiséje pedig 2021. október 30-án 14 órakor a székesfehérvári Magyarok Nagyasszonya plébánián (8000 Székesfehérvár, Budai út 224.).
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERTL ROZÁLIA életének 88. évében elhunyt. Temetése 2021. október 23-án 14 órakor lesz a szabadegyházi öreg temetőben. Gyászoló család
Emléked szívünkben örökké él! Megemlékezés IFJ. KLETTLINGER JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Szülei, húga és családja
Fájó szívvel emlékezünk TÓTH SÁNDORNÉRA halálának 3. évfordulóján. Férje, fiai, menyei, unokái
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DOMJÁN ÁRPÁD KÁROLY életének 60. évében elhunyt. Temetése 2021. október 28-án 14 órakor lesz a székesfehérvári Béla úti temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Együttérzésüket kérjük, hogy egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÓRODI ISTVÁN az ARÉV nyugdíjasa a MÁV Előre és az Építők boxolója 86 éves korában elhunyt. Temetésére 2021. október 27-én 14 órakor kerül sor a Béla úti temetőben. Kérjük, tiszteletüket egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HELMECZI ISTVÁNNÉ (volt Somorác Pálné) Ica néni, volt seregélyesi, majd Szfvár, Jancsár u. 39. alatti lakos, életének 84. évében elhunyt. Hamvait 2021. október 22-én 12 órakor helyezzük végső nyugalomra a Béla úti temetőben. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ASCHENBRENNER JÓZSEFNÉ (Irma néni) 91 éves korában örökre megpihent. Temetése 2021. október 22-én 15 órakor a móri Kálvária temetőben lesz. Gyászoló családja
remény / 19 perce
Megjósolták: fehér karácsonyra számíthatunk idén
2024-es párizsi olimpia / 33 perce
Kopasz Bálint ismét a királyszámban indulna
Automatizálás / 34 perce
Önvezető hajókkal orvosolnák a fokozódó munkaerőhiányt
szavazás / 39 perce
Klasszikus kinézetű Virágóra nyert
Héjj Vivien
15 illegális migráns / 48 perce
Letartóztatták a Székesfehérváron elfogott belga embercsempészeket
Fejér Megyei Főügyészség
Kivételes lehetőség / 1 órája
Lehet licitálni Shakespeare IV. Henrikjének egy ritka kiadására