nem kellett sokat várni a folytatásra

2019.03.11. 07:07

Ihletforrás és motívum – Újabb könyv Maklári Évától

Első kötetének méltó folytatásával jelentkezett P. Maklári Éva költő, író, akinek második könyvét szintén saját rajzai illusztrálják.

Bokros Judit

A Sárkányok tánca közt című kötet bemutatójára megtelt a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai terme, hiszen P. Maklári Éva tanárnőt sokan ismerik, kedves lényét tisztelik, becsülik. Előadóművészi mivolta mellett költői, írói lénye is kezd egyre jobban kibontakozni. Ennek jele volt az első, Falakon kívül című, verseket, prózai írásokat tartalmazó kötete, amely közel két éve jelent meg. Nem kellett sokat várni a folytatásra, a szerzőt foglalkoztató témák, gondolatok újra lírai és epikus művekké álltak össze. Mindkét könyv érdekessége a műfaji változatosság mellett, hogy a szerző saját maga illusztrálta írásait.

A bemutató házigazdája a Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory Zoltán volt, a könyvet pedig Sebők Melinda irodalomtörténész elemezte a tőle megszokott alapossággal.

Elmondta: a tánc a műalkotások visszatérő motívuma, az élet, a boldogság, a szabadság vagy éppen ellenkezőleg, a fájdalom, a veszély, a halál kifejezője lehet. „A változatos műfajú versek többségét a forma kötetlensége, a szabad lírai áradás jellemzi. A szülőföld és a haza szeretetét tükröző vallomások; a bibliai motívumokkal átszőtt imák és fohászok; az emlékversek; a rapszódiák; a szerepversek; a redukált négy- vagy ötsoros miniatűrök mellett a valóság és a fikció határmezsgyéjén játszódó novellák, valamint az írásokhoz szervesen kapcsolódó rajzok is jól illeszkednek a kötetbe” – fogalmazott Sebők Melinda, majd kiemelte a tragikus hangoltságú epikus történetekké összeállt gyermekkori emlékeket, egyéni sorsdrámákat. Rámutatott a novellák érdekes szimbolikájára, s felhívta a figyelmet a költőelődöket megidéző versekre. Az egyik a Babits Mihálynak még húsvét előtt, a másik a József Attilához című költemény. Előbbi Babits nemzetmegmentő eszmei üzenetét éleszti újjá, utóbbi a József Attila-i életút küzdelmét összegzi. Sebők Melinda mindkét verset részletesen elemezte a bemutatón, felmutatva a párhuzamokat és azt, hogy a fehérvári költő versei több irányból és sokféle intenzitással világítják meg a két költőelőd életművét.

P. Maklári Éva (jobbra) hálás volt Sebők Melinda értő elemzéséért
Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyei Hírlap

Fontosak és meghatóak még az elvesztett családtagokról írt költemények, s a megérkezés, a hazatérés, az otthon motívuma is többször visszatér. Az alkotásokhoz kapcsolódó képzőművészeti munkák szintén igen kifejezőek – fogalmazott az irodalomtörténész.

Maklári Éva az esten elmesélte, hogy már tizenévesen megfogta a balett-táncosok látványa. Azóta is úgy gondolja, hogy a tánc sokat elárul a lélekről, nagyon szereti ezt a művészeti ágat is. Azt azonban írás közben nem vette észre, hogy a tánc, mint motívum ennyiszer előbukkan a műveiben, ez utólag vált világossá számára is. Mivel a hazáját, a jövő generációit féltő költőként aggasztja a körülöttünk és a világban tapasztalható békétlenség, a címadó Sárkányok tánca közt című versben ezt jelenítette meg.

Ezek is érdekelhetik

facebook comments widget