„Bizalmat kértem és bizalmat szavaztam a csapatnak”

2023.02.01. 17:30

Szabó Vendel ezredes, az új Fejér vármegyei rendőr-főkapitány szívesen érkezett

Magyarország déli szegletéből, Bács-Kiskunból került a pezsgő, kulturális és turisztikai szempontból is kiemelt Fejér vármegyébe az új – 2022 szeptemberében – megbízott rendőr-főkapitány. Szabó Vendel ezredessel beszélgettünk kiemelt járásokról, pozitív benyomásokról, a rendőri jelenlét fontosságáról, a rendőrök védelméről és a kibertér mélységes bugyrairól is.

S. Töttő Rita

Szabó Vendel rendőr ezredes még ismerkedik Fejér vármegyével és Székesfehérvárral

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Szeptemberi beiktatása óta eltelt pár hónap, így már van tapasztalata arról, milyen szervezeti felépítést kapott, milyen esetleges változtatások váltak szükségessé a rendőri szervezetben. És a lényeg, Bács-Kiskunból érkezve hogyan érzi magát Fejérben?

- Szeptember elsejétől kerültem a Fejér Megyei, most már Vármegyei Rendőr-főkapitányság élére. Bács-Kiskun megyében kezdtem, ahol a 27 és fél éves rendőri pályafutásom során bűnügyi területen dolgoztam folyamatosan. 18 évig gazdaságvédelmi területen, az utolsó 10 évet pedig bűnügyi főkapitány-helyettesként vittem. Ez egy másik régió… Ez a Dunántúl, ahol mások az emberek, mások a szokások, amivel nyilván szeptember óta számtalanszor szembesültem. Nagyon tetszik ez a vármegye, egyrészt a földrajzi elhelyezkedése, a fekvése, másrészt az emberek habitusa, valamint maga a város, Székesfehérvár is. Szilveszter óta pedig elmondhatom, feleségemmel együtt itt lakom Székesfehérváron. Egy jól működő főkapitányságot ismertem meg az elmúlt hónapokban Fejér vármegyében. Ami nagy különbség az előző szolgálati helyemhez képest, hogy Bács-Kiskunban nem csak a főkapitányság, hanem a bűnügyi terület munkáját is jelentősen meghatározta a migrációs helyzet, azaz az illegális migrációval kapcsolatos feladatok. Ezek itt, egy belső vármegyében, szintén jelentkeznek, de messze nem olyan mértékben, mint ami Bács-Kiskunban megszokottá vált sajnos az elmúlt években, különösen 2015 óta. Nagy különbség továbbá a jóval jelentősebb mennyiségű rendezvény-biztosítás – különös tekintettel a kiemelt sportrendezvényekre, hiszen ebben a vármegyében nagy hagyományai vannak a sportnak, a tömegsportnak is, a futball, de a jégkorong, a kosárlabda területén egyaránt, csak hogy néhányat említsek. Ezzel kapcsolatban jóval nagyobb tapasztalattal rendelkezik a Fejér vármegyei állomány, tehát ezen a téren mindenképpen tanulnom is  kell, hiszen a szakmát értő és lojális csapatot ismertem meg a főkapitányságon. Nem terveztem személyi változásokat, hiszen nem láttam szükségét. Célom, hogy ismerje meg a vezetői állomány a habitusomat, és én is megismerjem az állományt. Bizalmat kértem és bizalmat szavaztam a csapatnak. Egy jól működő szervezet élére kerültem tehát. Nyilván az élet hozott olyan helyzeteket, amikor szükségesek voltak a személyi változások. A korábbi rendészeti rendőr-főkapitány helyettes – Vörös Ferenc rendőr ezredes – például Békés vármegye élére került rendőr-főkapitánynak, szintén szeptembertől. Nyilván az ő pótlásáról gondoskodni kellett.

- Ezek már megtörténtek, nyilvánosak, milyen váltásokról van szó?

- Kaposvári Károly rendőr alezredes, a korábbi közlekedés-rendészeti osztályvezető a megbízott rendészeti rendőr-főkapitány helyettes. Illetve a dunaújvárosi rendőrkapitányság vezetője, Suszter Tamás rendőr ezredes pedig egy szintén megtisztelő felkérést kapott: novembertől a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettesi beosztását látja el. Így ott is gondoskodni kellett a váltásról: korábbi helyettese, Törköly László rendőr alezredes a megbízott kapitányságvezető.

- Mindezek mellett is, ismerkedik a környezetével?

- Azt gondolom, hogy a főkapitányság állománya irányába a lakosság bizalma elég magas. Az év végén járási közbiztonsági fórumokon volt alkalmam minden járásban polgármesterekkel, együttműködő szervezetek vezetőivel személyesen is találkozni, átbeszélni az együttműködés rendszerét. Az első benyomásaim pozitív visszacsatolásait igazolták az önkormányzatok, társhatóságok részéről, ami azt mutatja, hogy Fejér vármegyében a rendőrség – figyelembe véve a lakosság és az önkormányzatok igényeit is – nagyon jó együttműködésben tették a dolgukat eddig is.  A legfontosabb, azt gondolom: a lakossági bizalom megőrzése és erősítése. Továbbá az, hogy a megfelelő közrendet, közbiztonságot tudjuk garantálni Fejérben a továbbiakban is.

- Említette, hogy pezseg az élet Fejér vármegyében mindenhol, rengeteg a rendezvény. Ezzel összefügg az is, hogy több, országosan is kiemelt turisztikai cél is található nálunk. Gondoljunk csak a Velencei-tóra és térségére, a magyar borkultúrát meghatározó borvidékekre, a Vértesre és persze Székesfehérvárra, mint koronázó királyi városra. Sikerült-e már bűnügyi szempontból feltérképeznie ezeket a területeket, tart-e bárhol szükségesnek változtatásokat, erősítést?

- Nem csak bűnügyi területen fontos ez. Turisztikai szezonban, egyéb rendezvényekre fel kell készülnie a rendőrség minden szolgálati ágának arra, hogy az idelátogató turisták is biztonságban érezzék magukat. A Velencei-tó térsége nyilván ilyen kiemelt és frekventált terület, de ilyen az Ozora fesztivál is. Ez utóbbit például már volt alkalmam megnézni, nagyon profin biztosította a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egységben gondolkodik a főkapitányság vezetése, ami azt jelenti, hogy ha egy kapitányság illetékességi területén plusz erőre, reagáló képességre van szükség, akkor azt kölcsönösen biztosítják egymásnak a rendőrkapitányságok és a főkapitányság állománya is. Amennyiben szükség van arra, hogy a saját erőn felül – esetleg a készenléti rendőrségtől vagy szomszédos vármegyéktől – kérjünk támogatást, akkor meg is kapjuk ezt a segítséget. Ez rugalmasan működött és ezután is így lesz. Például egy kiemelt futballmérkőzés biztosításához a készenléti rendőrségtől rendszeresen kértünk, és meg is kaptuk azt az erőt, amellyel megnyugtatóan és biztosan tudjuk garantálni a mérkőzésre látogatók biztonságát, nyugalmát.

- Vannak-e olyan területek Fejér vármegyében, ahol komolyabb odafigyelés szükséges?

- Minden főkapitányság illetékességi területén vannak olyan helyzetek, események, amelyekre jobban oda kell figyelni. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén Ercsi és Enying térségére kiemelten kell figyelnünk. Ezt megerősítették a járási közbiztonsági fórumon a polgármesterekkel történő eszmecserék során az önkormányzatok is.  Továbbá azt is, hogy megfelelő erőt és figyelmet fordítottunk ezekre a településekre is.

- Merthogy mit mutattak a bűnügyi statisztikák, miért fontos ez?

- A bűnügyi statisztikai adatok nyilván fontosak, de fontos az is, a lakosság hogyan érzi magát a lakókörnyezetében. Ha például rendszeres illegális hulladékelhelyezés vagy kiemelt bűncselekmény történik, amelyek a lakosság biztonságérzetét zavarják, határozott intézkedést várnak el és kérnek tőlünk, akkor nekünk erre a megfelelő lépéseket kötelességünk megtenni. Azt gondolom, hogy a rendőrség működése nem független a társadalmi helyzetektől, változásoktól – nekünk is együtt kell élni a lakossággal, követni szükséges a társadalmi folyamatokat és ezekre megfelelő választ kell adni. Csak egy példa, ami nem is település- vagy járásfüggő: a kibertérben elkövetett bűncselekmények - nem csak Fejérben -, egyre gyakoribbak. Az elmúlt években nagyon sok olyan élettér, ügyintézés került át a kibertérbe, ami nyilvánvalóan a bűnelkövetők érdeklődését is felkeltette. Így pedig jóval több olyan bűncselekmény történik ezen a területen már, mint pár évvel korábban. Nyilván ezekre nekünk fel kellett készülni, e helyzetek kezelésére a kollégák képzésével, összehangolt országosan koordinált ügyfeldolgozással, hatékonyabbá kell tenni a felderítési rendszerünket. Másrészt pedig, ha új jelenségről, módszerről kerül hozzánk információ – akár a büntetőeljárások adataiból -, akkor a megfelelő módon tájékoztatni kell a lakosságot a megelőzés érdekében. 

- A mindennapi kommunikáció területén tapasztalható, hogy a közösségi médiafelületeken félinformációk vagy éppen dezinformációk látnak napvilágot. Ahogy látom, a rendőrség is igyekszik lépést tartani, de mit tart fontosnak ebben az óriási, átláthatatlan kommunikációs dömpingben?

- A közösségi tereken sokszor kerülnek elő olyan események, „hírek”, amelyek megalapozatlanok, nem megbízhatóak. Fontosnak tartom, hogy a rendőrségi tájékoztatás hiteles, pontos és gyors legyen. Nyilván minden olyan közbiztonságot érintő információra, amely a közösségi médiában terjed, igyekszünk, minél gyorsabban megalapozott választ adni. Arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a közösségi média olyan felület, ahol valótlan információk is elharapózhatnak. Kiemelt feladatomnak tartom tehát, hogy a lakossági tájékoztatás még magasabb szintre kerüljön.

- A legutóbbi sajnálatos rendőrgyilkosság apropóján merül fel a kérdés: akár vármegyei, akár országos szinten, volna-e szükség a rendőrök védelmének erősítésére?

- A konkrét esetben ügyészségi nyomozás van folyamatban. Általánosan a kollégáim határozott, szakszerű és jogszerű intézkedéseinek biztosítása érdekében nagyon fontosnak tartom, hogy az állomány felkészítése, képzése naprakész, magas színvonalú és folyamatos legyen. Fejér vármegyében korábban is olyan kiképzők segítették ezt a munkát, akik az állomány magabiztos és rutinszerű intézkedéseinek támogatására magas színvonalú képzéseket tartottak. Azt gondolom, ez a kulcsa és garanciája annak, hogy amikor a rendőrök egy-egy intézkedést megkezdenek, akkor biztosak legyenek benne, hogy azt jogszerűen, szakszerűen, arányosan végig is tudják vinni.

- Az elmúlt évtizedekben tapasztalható volt a rendőrségen belül – Fejérben is - a rendszeres „vezetői körforgás”, vagyis bizonyos időszakonként a kapitányságok, rendőrörsök vezetői továbbléptek, helyükre új vezetők jöttek, máshonnan vagy más beosztásból.  Hogyan szolgálja ez a rendőri szervezet munkáját, felépítését?

- Ahhoz, hogy egy szervezet jól és hatékonyan működjön, fontos a stabilitás – én ezt nagyon lényegesnek tartom. Viszont a szervezeti érdekek szem előtt tartása, a hatékonyság és innováció, vagy szakmai előmenetel vonatkozásában is egy-egy beosztásban hosszú időt eltöltött vezetőnek, illetve elsősorban a szervezetnek előnyére válik, ha másik beosztásban is kamatoztathatja tudását. Olyan változtatásokat, esetleg impulzusokat tud vinni egy-egy szervezet működésébe, ami annak előnyére válik.

- Ha már stabilitás – ön hosszútávra tervez Fejér vármegyében, Székesfehérváron?

- November 1-jétől 5 évre, határozott időre szól a kinevezésem. Miután ideköltöztem a feleségemmel, a tervem az, hogy ezt az időszakot természetesen itt töltöm.

- Székesfehérvár a máshonnan érkezett főkapitány szemével milyen?

- Székesfehérvár, mint város, bennem nagyon pozitív benyomásokat keltett. Egyrészt a polgármester úr habitusa, hozzáállása, stílusa magával ragadó. Továbbá látszik a városon, hogy gondoskodó vezetői gárda működteti. Tiszta, sok rendezvénnyel, megemlékezéssel teli város, ahol többször tapasztaltam meg azt az összetartó fehérvári, vármegyei vezetői összetartást, ami nagyon fontos ahhoz, hogy jól működő társadalomban éljen az ember. Nem véletlen, hogy Fehérvárra költöztem, jól érzem itt magam, mint fehérvári lakos. Fontosnak tartom, hogy rendőri vezetőként a város közbiztonsága is magas szinten maradjon a város minden területén. A megfelelő közterületi rendőri jelenlét tehát meghatározó szempont számomra. Szilveszter délutánján költöztünk, a szilveszteri éjszakát már itt töltöttem Székesfehérváron. Éjfélkor a téren a fehérvári lakosok között a feleségemmel számoltunk vissza és koccintottunk az újévre. Nagyon mély nyomokat hagyott bennem az, hogy még a hajnali órákban sem nagyon láttam eldobott szemetet, randalírozó embereket. Az első benyomásaim egyike tehát az volt, hogy a székesfehérvári lakosok figyelnek a környezetükre. 

- Bár az ideköltözése óta eltelt idő még igen rövid, de talált-e már olyan kötődéseket, hobbit Székesfehérváron, Fejérben, amelyektől a következő benyomások is pozitívak maradhatnak?

- Korábban nem volt semmilyen Fejér vármegyei kötődésem, így most ismerkedem, elsősorban a kollégákon, illetve az együttműködő szervezeteken keresztül a környékkel. Színházba, hangversenyekre például biztosan fogok járni, most vettem bérletet. Illetve a város közéletével olyan kapcsolatot alakítok ki, hogy részt tudjak venni a civil életben is. A rendezvényekre, amelyekre meghívnak, igyekszem elmenni – és nem csak a sportrendezvények biztosítása érdekében, hanem egyébként is. Ahogy mondtam, feleségemmel érkeztem. Gyerekeim már felnőttek, ők nem jöttek velünk, így a család szempontjából más változás nincs. Hobbim a kirándulás, fotózás, a környéken tehát számos felfedezni való vár még ránk.

„Szabó Vendel rendőr ezredes a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen gépészmérnökként szerzett diplomát, majd rendőrtiszti tanulmányokat folytatott. Hivatásos szolgálatát 1995-től a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának vizsgálójaként kezdte, majd 2008-tól a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályának vezetőjeként látta el feladatát. 2012 októberétől megyei rendőrfőkapitányi megbízásáig, a Bács - Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesi beosztását töltötte be. Magyarország köztársasági elnöke 2019-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tagozata kitüntetést adományozta számára.” (Forrás: police.hu)


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában