Településfejlesztési koncepció

2017.11.04. 07:30

A gazdaság fellendítése vonzóvá tenné Polgárdit

Egyértelmű a jövőkép. A város jó komfortérzetet biztosító életminőséget, fenntartható, egészséges környezetet nyújtson lakosai számára, a javuló foglalkoztatás elérése érdekében pedig a helyi és a betelepülő vállalkozások számára vállalkozóbarát feltételeket teremtsen.

V. Varga József

A településfejlesztési koncepció első fejezetében a város jövőképét fogalmazták meg a társadalmi, a gazdasági, a táji, a természeti és az épített környezetre vonatkozóan. A jövőképet Polgárdi térségi szerepét figyelembe véve értelmezték, továbbá rögzítették benne a településfejlesztési elveket. Polgárdi hosszú távon akkor válhat esélyessé a feltárt negatív tendenciák megfordítására, ha az egészséges természeti környezet megóvása mellett jó komfortérzetet nyújtó életminőséget és munkahelyeket tud nyújtani lakosai számára.

A stagnáló gazdaság fellendítése, a munkahelyteremtés olyan alapcélja a városnak, mely nélkül minden egyéb erőfeszítése kudarcra van ítélve, hiszen főként a fiatalok karrier- és megélhetési lehetőségekért hagyják maguk mögött – fogalmazta meg Nyikos László polgármester.

A foglalkoztatás bővítése mellett Polgárdi agrárhagyományai, az agrárium jövedelemtermelése által biztosított jelentősége és a háztáji gazdálkodás továbbélése a családok életében esélyt nyújt arra, hogy az élelmiszer-előállítás tekintetében minél nagyobb fokú önfenntartásra törekedjen. A település termőterületei mezőgazdasági művelésre alkalmasak, ezért azok megtartása elengedhetetlen feladat.

A klasszicista stílusú Szent István király római katolikus templom 1853-ban épült.
A faragott díszoszlop útjelzői a testvértelepülések (Grafrath, Mezőpetri és Vágfarkasd) irányába mutatnak Fotó: V. Varga József

A kisváros vonzóvá szeretne válni a fiatalok számára, elsősorban munkahelyek teremtésével, valamint az oktatás, a kultúra, az egészségügy fejlesztésével. A település időskorú lakosságának igényeit a szociális infrastruktúra fejlesztésével kívánja egyre inkább kiszolgálni.

A jövőben Polgárdi esztétikus, karakteres városképpel kíván rendelkezni, az épített környezet folyamatos javításával, épített örökségének megóvásával – a természeti környezet megóvása mellett. A kisváros léptékéhez mérten, a helyi lakosság igényeinek kielégítésén túl a környező települések lakói számára is lehetőséget kíván nyújtani a gazdaság, az egészségügy, a kultúra és az oktatás terén.

A város a munkahelyteremtő és munkahely-fenntartható vállalkozásokat támogatja, a gazdaság növekvő erősödéséből származó önkormányzati bevételeket a fejlesztési célok megvalósítására kívánja fordítani.

Polgárdinak erősítenie kell szerepét a megye településhálózatán belül: ki kell használni, hogy a Székesfehérvár és Balaton közötti közlekedési tengely súlypontjában helyezkedik el.

Nyikos László, a város polgármestere Fotó: V. Varga József

JÖVŐKÉP, CÉLOK, TERVEZÉSI ADATOK, MEGVALÓSÍTÁSI ESZKÖZÖK A településfejlesztési koncepcióban meghatározták Polgárdi jövőképét társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint térségi szerepére vonatkozóan, s egyben rögzítették a településfejlesztési elveket. Meghatározták a város átfogó fejlesztését

szolgáló célokat, a részcélokat és a beavatkozások területi egységeit, a jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolatát, valamint a fejlesztési célok értelmezését az egyes településrészekre vonatkozóan. Meghatározták a stratégiához és a

településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat, a meghatározott területigényes

elemek alapján javaslatot rögzítettek a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra, bemutatva az örökségi értékeket és a védettséget, javaslatokat megfogalmazva az örökség védelmére és örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére. Meghatározták a településfejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszert, javaslatot téve a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére.

 

Ezek is érdekelhetik

facebook comments widget