Gazdaság

2007.07.06. 02:27

Egymásra épülő feladatok

Enying (vv) - A képviselő- testület 2010-ig meghatározta az önkormányzat gazdasági programját. Prioritásként kezelve a szennyvízcsatornázást és a kastély felújítá- sának folytatását.

Varga József

A gazdasági program összeállításakor a képviselő-testület két irányba koncentrált: a feladatok egymásra épü- lő megvalósítására és a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére - mondta el érdeklődésünkre Tóth Dezső polgármester. Megítélésük szerint a források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező javak (állami támogatások), hanem szükséges a pályázati lehetőségek mind szélesebb körű felkutatása.

Az elfogadott program a város gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények között a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit is sorra vette. Nevezetesen a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés és a növekvő foglalkoztatás elsődlegességét. A program szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. A megnyíló uniós és állami fejlesztési forrásoktól a vidék felzárkóztatásának segítését, a régiók és a kistérségek szerepének növelését remélik.

Az önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 3,5 milliárd forint, mely az elmúlt öt évben egyre kisebb mértékben növekedett, mert kénytelenek voltak saját vagyonukat felélni a megszokott közszolgáltatás biztosítása és a szükséges fejlesztések miatt. Halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan 2005-től folyamatosan működési hitelre van szükségük, a nagyobb beruházások önrészéhez fejlesztési hitelt kellett felvenniük.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Az elfogadott program a város gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények között a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit is sorra vette. Nevezetesen a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés és a növekvő foglalkoztatás elsődlegességét. A program szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. A megnyíló uniós és állami fejlesztési forrásoktól a vidék felzárkóztatásának segítését, a régiók és a kistérségek szerepének növelését remélik.

Az önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 3,5 milliárd forint, mely az elmúlt öt évben egyre kisebb mértékben növekedett, mert kénytelenek voltak saját vagyonukat felélni a megszokott közszolgáltatás biztosítása és a szükséges fejlesztések miatt. Halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan 2005-től folyamatosan működési hitelre van szükségük, a nagyobb beruházások önrészéhez fejlesztési hitelt kellett felvenniük.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Az elfogadott program a város gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények között a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit is sorra vette. Nevezetesen a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés és a növekvő foglalkoztatás elsődlegességét. A program szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. A megnyíló uniós és állami fejlesztési forrásoktól a vidék felzárkóztatásának segítését, a régiók és a kistérségek szerepének növelését remélik.

Az önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 3,5 milliárd forint, mely az elmúlt öt évben egyre kisebb mértékben növekedett, mert kénytelenek voltak saját vagyonukat felélni a megszokott közszolgáltatás biztosítása és a szükséges fejlesztések miatt. Halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan 2005-től folyamatosan működési hitelre van szükségük, a nagyobb beruházások önrészéhez fejlesztési hitelt kellett felvenniük.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Az önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 3,5 milliárd forint, mely az elmúlt öt évben egyre kisebb mértékben növekedett, mert kénytelenek voltak saját vagyonukat felélni a megszokott közszolgáltatás biztosítása és a szükséges fejlesztések miatt. Halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan 2005-től folyamatosan működési hitelre van szükségük, a nagyobb beruházások önrészéhez fejlesztési hitelt kellett felvenniük.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Az önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 3,5 milliárd forint, mely az elmúlt öt évben egyre kisebb mértékben növekedett, mert kénytelenek voltak saját vagyonukat felélni a megszokott közszolgáltatás biztosítása és a szükséges fejlesztések miatt. Halmozottan hátrányos helyzetükből adódóan 2005-től folyamatosan működési hitelre van szükségük, a nagyobb beruházások önrészéhez fejlesztési hitelt kellett felvenniük.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

A tervezett költségvetési hiány okai: az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak a bevételeknél, és az önként vállalt feladatok meghaladják teherbíró képességüket. Jelentős bevételkiesést jelentett az adóbevételeken belül a Videoton helyi üzemének megszűnése.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Amint a polgármester hangsúlyozta: a tizennégy pontból álló (hosszú távú) fejlesztési elképzelések szolgálnak alapul a város gazdasági programjához. Ezek az el-odázhatatlan szennyvízcsatornázás (Enying talán az egyetlen csatornázatlan város hazánkban); a Batthyány-kastély felújításának II. üteme az új kistérségi szakorvosi rendelőintézettel; a városközpont rehabilitációja. A közoktatási és közművelődési intézmények felújítása, építése; tanuszoda létesítése; felszíni csapadékvíz-elvezetés, útépítés és -felújítás; a hulladékkezelési feladatok megoldása; az ivóvízhálózat korszerűsítése. A balatonbozsoki településrész központjának rehabilitációja; szociális bérlakások építése; a 64-es főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út); városi sportcsarnok létesítése; az intézmények akadálymentesítése; ipari terület felkutatása és közművesítése. A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések meg- valósítását fontos feladatnak ítélik, mivel mindezek közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a várost.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!