Egyéb

2017.08.31. 13:43

"Első nap az iskolában" képküldő akció részvételi- és játékszabályzata

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A BEKÜLDŐK SZÁMÁRA

1.1. A Játékba olyan gyermekek, szülők által beküldött fotói szerepelhetnek, melyet Magyarország területén található desktopról, mobil eszközről adhatnak le.

A beküldők a pályázati anyagot (fénykép) augusztus 31-től feltöltheti a www.zaol.hu, www.vaol.hu, www.veol.hu, www.feol.hu, www.duol.hu oldalon a pályázatra való jelentkezési űrlapon. A pályázati anyagok beküldésének végső határideje szeptember 8.

A beküldött képként olyan képet tudunk elfogadni, amely legalább 200 KB, legfeljebb 3 MB méretű, jó minőségű.

 

1.2 A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervező, a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés);

(b) a Játék, illetve a Nyeremények átadásának lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés).

 

2. A BEKÜLDŐK ÁLTAL MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK

2.1. A PLT online portáljaira képeket küldők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A megnyerhető ajándékok:

1 darab tablet PC (Windows)

15 darab alsó tagozatos kisfiú, kislány hátizsák szett

 

3. SORSOLÁS

Időpontja: szeptember 11.

Helyszín: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.

 

4. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. A Lebonyolító a játék zárását követő napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Beküldőket a Regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben valamely nyertes Beküldő az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, Lebonyolító újabb értesítést küld a nyertes Beküldő részére. Amennyiben a nyertes Beküldő ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, Lebonyolító jogosult helyére a 4.2 bekezdés szerint tartaléknyertest beállítani.

Lebonyolító a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot. Ennek eredménytelensége esetén Lebonyolító ugyancsak jogosult a nyertes Beküldő helyébe tartaléknyertest állítani. A nyeremények átadását Lebonyolító biztosítja a telefonon egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Beküldő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

4.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Szervező a nyeremény átvételére az adott nyeremény tekintetében soron következő azon tartaléknyertest értesíti.

4.3. A fentiek mellett, a nyertes Beküldők helyett az 4.2 pont alapján következő tartaléknyertes válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

4.4. A jelen Játékban megnyerhető tárgynyeremények harmadik személyre át nem ruházhatóak és készpénzre vagy egyéb nyereményre sem válthatóak át.

5. KÖZÖS SZABÁLYOK

5.1. A Szervezőt a nyeremények, illetve díjak átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a Játékkal kapcsolatosan a Játékosok, illetve Beküldők vonatkozásában nem terheli.

5.2. A Szervező a Beküldők által Megnyerhető Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a Beküldők Által Megnyerhető Nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a Beküldők Által Megnyerhető Nyereményt nyújtó személlyel szemben érvényesítheti.

5.3. A nyeremények, díjak készpénzre nem válthatóak át és másra át nem ruházhatóak és egyéb nyereményre sem válthatóak át.

6.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. A Játékszabályzatban, Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog alkalmazandó. A Játékosok kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. Ennek, valamint a Játék tisztasága, valamint Szervező, illetve Lebonyolítója hírnevének védelme érdekében a Szervező, illetve Lebonyolító valamennyi szükséges intézkedést jogosult belátása szerint megtenni, így Szervező, illetve Lebonyolító különösen jogosult a jogszabályba ütköző, oda nem illő, jó hírnevet sértő tartalmat az Oldalról eltávolítani, az ezért felelős Játékost a Játékból kizárni.

6.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a Játékosok, illetve a Beküldők érdekkörében felmerülő bármilyen akadályért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Ennek megfelelően a Szervező különösen nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a nyerteseknek küldött üzenet, mert a Játékos, illetve a Beküldő fiókja megtelt, nem megfelelő a szolgáltató kiszolgálási szintje, pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges kézbesíteni a Játékos, illetve a Beküldő számára az üzeneteket, vagy a Játékos, illetve a Beküldő bármely okból nem fér hozzá fiókjához. A Szervező továbbá nem vállalnak felelősséget a Honlap működési hiányosságaiért és rendellenességeiért.

6.3. A Játékszabályzat – annak mindenkor hatályos és korábban hatályos tartalma szerint - megtalálható a Honlapon, és Játékos köteles tájékozódni a mindenkor hatályos Játékszabályzat, Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról, ill. azok esetleges módosulásáról, amely módosulások a Honlapon közzétételre kerülnek. A jelen pont szerinti szabályzatok ill. feltételek módosulása esetén a Játékos, Játékban történő, ezen módosulásokat követő bármely aktivitásával automatikusan elfogadja a módosulásokat.

6.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztatassa, vagy a Játékot megszüntesse, különösen tömeges visszaélések gyanúja esetén. Azonban Szervező köteles a Játékosokat a Honlapon tájékoztatni.

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozata változatlanul érvényes és hatályos a Játékban résztvevőkre.

Kelt, Veszprém, 2017. augusztus 31.

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!