Tanévkezdés - iden sem lehet olcsón megúszni

A tanévkezdés idén is jelentős, az MTI számításai szerint mintegy 30 ezer forintba kerülhet azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke először ül be az iskolapadba.

feol.hu

Az oktatási tárca tájékoztatása szerint általános iskolákban 775.820 (788.639), szakiskolákban 123.720 (123.865), speciális szakiskolákban 9770 (9785), gimnáziumokban 203.360 (203.602), szakközépiskolában 236.230 (236.518) diák ül be a becsült adatok szerint az iskolapadba (zárójelben az előző évi adatok).
Az első osztályt az általános iskolákban várhatóan 99 ezren kezdik meg, szakiskolákban 31.700, speciális szakiskolákban 2800, gimnáziumokban 43.300, szakközépiskolákban 46.300 elsős lesz.
Az országos közoktatási tanévnyitót augusztus 31-én, hétfőn tartják, a budapesti Radnóti Miklós Gimnáziumban.
A tanévkezdés idén is jelentős, a húszezer forintot is meghaladó költségeket ró a szülőkre. A könyvek megvásárlása mellett jelentős költséggel jár a taneszközök, füzetek, tollak, az iskolatáska beszerzése. Az MTI által felkeresett kereskedelmi áruházláncnál egyszerű füzetet lehet kapni 25 forintért, spirálfüzetet 99 forintért, iskolatáskát pedig már 999 forintért. A színes tempera ára 599 forint, míg a 12 darabos színes ceruza 299 forint, a vízfesték 399 forint, az ecsetkészlet 199 forint. A fél-famentes rajzlap csomagja 79 forint, tolltartó van 399 forintért, töltötten 999 forintért.
A tankönyvek árával kapcsolatban a tárca azt közölte: az idén várhatóan nem emelkedik az áruk, az oktatási tárca vezetője a tankönyves szövetséggel egyeztetve úgy döntött, nem változtat az árkorláton. Az előző években elsőben az 1-4. évfolyamokon 5 ezer forint volt, de ezen belül az első évfolyamon a 10 ezer forintot is meghaladhatta az ár. Az 5-8. évfolyamokon, valamint a 9-12. osztályokban 9600-9800 forint feletti átlagárral számoltak, de akár 23 ezer forint is lehetett egy csomag ára.
A megrendelt összes kiadvány alapján a közismereti tankönyvek átlagára 1.001 forint, míg a szakképzésben 1.820 forint.
A tankönyvcsomagok összeállításakor az iskola az oktatási programjához választja ki a könyveket, az ár mellett tekintettel kell lenni a könyv súlyára, mert az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt könyvek tömege a három kilogrammot ne haladja meg.
A rendelést érdemben befolyásolhatja az iskolai könyvtár állományának összetétele is. Az ingyenes tankönyvellátás biztosításának egyik lehetséges módja a kölcsönzés. Az utóbbi években már tekintélyes mennyiségű tartós tankönyv, atlasz, szótár halmozódhatott fel, ami lehetővé teszi a kölcsönzést.
Az iskolák 3475-féle könyvből rendelhetnek, a kormány összesen csaknem 7 milliárd forinttal támogatja az ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátást, a kiadványok felét így gyakorlatilag az állam fizeti ki. A költségvetés a tanulók tankönyvellátáshoz általános támogatásként ezer forint hozzájárulást biztosít, az ingyenes ellátáshoz pedig tízezer forintot.
Ingyen kaphatja a tankönyvet, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, illetve három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A korábbi felmérések alapján ingyenes tankönyvellátásra mintegy 600 ezer gyermek jogosult.
Iskolakezdési támogatást az adott év szeptemberében általános- vagy középiskolába járó gyermek után kaphatnak a gyermek nevelői, azok, akik a gyermek után családi pótlékra jogosultak. A jogszabály alapján a tavalyihoz képest nőtt az iskolás gyermekeket nevelő családok számára nyújtható munkáltatói juttatás maximális összege: 2009-ban akár a minimálbér harminc százalékáig terjedő, azaz évi 21.450 forint összegű is lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás. Mivel ez a támogatás mindkét szülőnek adható, optimális esetben a támogatás értéke elérheti a gyermekenként 42.900 forintot.
Az iskolakezdési támogatás egyszeri juttatás, ami a tanévkezdést megelőző és követő 60 napban, vagyis idén július 1. és október 31. között érvényesíthető tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásakor. A kialakult gyakorlat taneszköznek tekint minden, a tanuláshoz általában szükséges eszközt, így például a füzetet, rajzlapot, ceruzát, tollat, ragasztót, festéket. Megítéléstől függ, de ide sorolható az íróasztal és a tanulószék is. A ruházat fogalmába pedig bármilyen ruhanemű beletartozik, amely az iskolában hordható.
Ingyenes étkeztetésre azok a bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1-6. osztályába járó diákok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Kedvezményes étkeztetésben a bölcsődében mintegy 9 ezer kicsi, a gyermekek 28 százaléka, óvodában csaknem 120 ezer, azaz a gyermekek 35 százaléka, általános iskolában csaknem 240 ezer, tehát a gyermekek 26 százaléka részesül.
 Az új tanév 2009. szeptember 1-én indul és 2010. június 15-ig tart. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: 2010. április 30. A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankét nap. A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart.
Az őszi szünet 2009. október 26-30-ig, a téli szünet 2009. december 23-31-ig tart, míg a tavaszi szünet 2010. április 2-6. között lesz.

MTI

Ezek is érdekelhetik

facebook comments widget